Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 29, 437

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 21.02.2002 nr 141

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237) § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «Seaduse «2002. aasta riigieelarve»» (RT I 2002, 4, 8) §-ga 1 (kulude osa 130 peatükk 01) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554; 2000, 52, 329; 2001, 56, 342):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Erast Parmastole.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:
1) Ene Ergmale – täppisteaduste alal tööde tsükli «Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon» eest;
2) Nigulas Samelile (kollektiivi juht), Ivar Järvingule, Reet Koljakule, Karin Valmsenile ja Külliki Varvasele – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli «Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes» eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiasummast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
3) Jüri Elkenile (kollektiivi juht), Jüri Kasele, Tarmo Kõutsile, Uno Liivile ja Tarmo Soomerele – tehnikateaduste alal Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamiliste ja geoloogiliste uuringute eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiasummast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
4) Marika Mikelsaarele – arstiteaduse alal uurimuste tsükli «Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis» eest;
5) Raivo Männale (kollektiivi juht), Peeter Hõrakule, Indrek Otsale ja Toomas Tammarule – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides» eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiasummast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
6) Anne Luigele (kollektiivi juht), Külli Hiiesaarele, Aare Kuusikule, Enno Meriveele ja Luule Metspalule – põllumajandusteaduste alal entomoloogiliste uurimuste eest keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998–2001).
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiasummast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
7) Kalevi Kullile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli «Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid» eest.

3. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridusministeeriumi 2002. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN