Teksti suurus:

Põhiaktsionäri poolt tasumata hüvitussummadelt makstava intressi määr

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2002, 40, 558

Põhiaktsionäri poolt tasumata hüvitussummadelt makstava intressi määr

Vastu võetud 14.03.2002 nr 45

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 24, 133; 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6) § 3638 lõike 5 alusel.

§ 1. Alates ülevõtmisotsuse tegemisest peab põhiaktsionär tasumata hüvitissummadelt maksma intressi käesoleva määrusega kehtestatud suuruses.

§ 2. Intressimääraks on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhifinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, millele lisandub seitse protsenti aastas, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Minister Harri ÕUNAPUU

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json