Teksti suurus:

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 11 «Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 42, 597

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 11 «Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu» muutmine

Vastu võetud 15.03.2002 nr 49

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 25 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 11 «Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu» (RTL 2002, 14, 178) § 6 muudetakse järgmiselt:

« § 6. Rakendussäte

Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punkt 1 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad 1. juunil 2002. a.»

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json