Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 66, 1029

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Vastu võetud 03.06.2002 nr 33

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» ( RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 5 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402) § 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) kohtuistungi toimumise ajaks paigutatakse kinnipeetav Keskvanglasse.» 

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json