Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 66, 1030

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Vastu võetud 06.06.2002 nr 34

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 105 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2001, 135, 1949) § 58 lõiget 3 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) pesupulber ja pesuloputusvahend – 0,5 kg ja 2 l .»

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json