Teksti suurus:

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 66, 1035

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» muutmine

Vastu võetud 10.06.2002 nr 79

Määrus kehtestakse «Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord»» (RTL 2001, 11, 154; 2002, 18, 226) § 12 ja 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2002. aasta 1. juulil.

Minister Harri ÕUNAPUU

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Margus UUDAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json