Teksti suurus:

Raha eraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2002, 69, 1095

Raha eraldamine

Vastu võetud 18.06.2002 nr 400

«Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600) § 7 lõigete 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra» (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545; 2000, 17, 113; 2002, 41, 263) punkti 3 alapunktidega 1 ja 7 ning punktiga 22:

1. Eraldada Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 26 750 000 krooni maa- ja omandireformi läbiviimisega seotud kulude katteks kuni 2005. aasta lõpuni, sealhulgas maavalitsuste omandireformi läbiviimisega tegelevate struktuuriüksuste tegevuskuludeks, kohalike komisjonide tegevuskuludeks, vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamisel ekspertiiside tegemise ning arhiividest dokumentide väljanõutamise eest tasumise kuludeks, erastamisest laekuva raha üle järelevalve teostamise ja erastamise kohta aruandluse esitamise kuludeks ning maavalitsuste maareformi korraldamisega seotud kuludeks.

2. Rahandusministeeriumil jaotada punktis 1 nimetatud summa esitatud kalkulatsioonide ja põhjenduste alusel.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json