Teksti suurus:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 54, 343

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Vastu võetud 25.06.2002 nr 205

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126) § 9 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284).

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.

§ 2. Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

(1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
1) maanteelõikudel (lisa 1);
2) raudteejaamades (lisa 2);
3) meresadamates (lisa 3);
4) lennujaamades (lisa 4).

(2) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi elanikele on sätestatud lisas 5.

(3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.

§ 3. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2001. a määrus nr 240 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning piirivalve poolt läbiviidavad tolliformaalsused» (RT I 2001, 67, 393) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Ain SEPPIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 1

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MAANTEELÕIKUDEL

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Ikla piiripunkt Tallinn–Pärnu–Ikla maantee 24 h  
Koidula piiripunkt Karisilla–Petseri maantee 24 h  
Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Murati piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Narva-1 piiripunkt Tallinn–Narva maantee 24 h  
Valga-1 piiripunkt Valga–Uulu maantee 24 h  

Siseminister Ain SEPPIK

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 2

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID RAUDTEEJAAMADES

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Narva raudtee piiripunkt Narva raudteejaam 24 h  
Orava raudtee piiripunkt Orava raudteejaam 24 h  
Valga raudtee piiripunkt Valga raudteejaam 24 h  

Siseminister Ain SEPPIK

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 3

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MERESADAMATES

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Dirhami piiripunkt Dirhami sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Haapsalu piiripunkt Haapsalu jahisadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Heltermaa piiripunkt Heltermaa sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Kuivastu piiripunkt Kuivastu sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Kunda piiripunkt Kunda sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Lehtma piiripunkt Lehtma sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Lohusalu piiripunkt Lohusalu sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Ei vormistata
Loksa piiripunkt Loksa sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Miiduranna piiripunkt Miiduranna sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Muuga piiripunkt Muuga sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Mõntu piiripunkt Mõntu sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Narva-Jõesuu piiripunkt Narva-Jõesuu sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Nasva piiripunkt Nasva sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Paldiski-1 piiripunkt Paldiski Põhjasadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Paldiski-2 piiripunkt Paldiski Lõunasadam Avatud määratud ajal  
Pärnu-2 piiripunkt Pärnu sadam Avatud määratud ajal  
Pärnu-3 piiripunkt Pärnu jahisadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Rohuküla piiripunkt Rohuküla sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Roomassaare piiripunkt Roomassaare sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Ruhnu piiripunkt Ruhnu sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Ei vormistata
Sõru piiripunkt Sõru sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Ei vormistata
Tallinna-2 piiripunkt Meeruse sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-3 piiripunkt Bekkeri sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-4 piiripunkt Vene-Balti sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-5 piiripunkt Paljassaare sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Tallinna-6 piiripunkt Hundipea sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-7 piiripunkt Miinisadam Avatud määratud ajal; ainult erikorraldusel Väljakutsel
Tallinna-8 piiripunkt Peetri sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-9 piiripunkt Lennusadam   Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-10 piiripunkt Patareisadam Avatud määratud ajal  
Tallinna-11 piiripunkt Vanasadam Avatud määratud ajal  
Tallinna-12 piiripunkt Pirita sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Veere piiripunkt Veere sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Vergi piiripunkt Vergi sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Virtsu piiripunkt Virtsu sadam   Avatud määratud ajal;

v.a väikelaevad

Väljakutsel

Siseminister Ain SEPPIK

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 4

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID LENNUJAAMADES

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Kuressaare piiripunkt Kuressaare lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Kärdla piiripunkt Kärdla lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Pärnu-1 piiripunkt Pärnu lennujaam Avatud määratud ajal;

väljakutsel

Väljakutsel
Tallinna-1 piiripunkt Tallinna lennujaam Avatud määratud ajal  
Tallinna-13 piiripunkt Linnahalli helikopteriterminal Avatud määratud ajal Väljakutsel
Tartu-1 piiripunkt Tartu lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Ämari piiripunkt Ämari lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel ainult erikorraldusel Väljakutsel

Siseminister Ain SEPPIK

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 5

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA LÄTI VABARIIGI ELANIKELE

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Holdre piiripunkt Holdre–Läti piir, maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Jäärja piiripunkt   Kilingi-Nõmme–Kiisa maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Lilli piiripunkt   Karksi-Nuia–Lilli maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Mõisaküla piiripunkt Mõisaküla tee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Valga-2 piiripunkt   Valga, Raja tänav Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Valga-3 piiripunkt Valga, Sepa tänav Avatud ööpäevaringselt; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Vana-Ikla piiripunkt Rannametsa–Ikla maantee Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Vastse-Roosa piiripunkt     Mõniste–Ape maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata

Siseminister Ain SEPPIK

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 6

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA VENE FÖDERATSIOONI ELANIKELE

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Narva-2 piiripunkt Narva, Kose tänav Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Saatse piiripunkt Saatse–Petseri maantee Avatud määratud ajal Ei vormistata

Siseminister Ain SEPPIK

/otsingu_soovitused.json