Teksti suurus:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2018, 7

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Vastu võetud 25.06.2002 nr 205
RT I 2002, 54, 343
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2003RT I 2003, 44, 30602.06.2003
15.07.2003RT I 2003, 54, 36719.07.2003
02.03.3006RT I 2006, 12, 8812.03.2006
27.04.2006RT I 2006, 19, 15308.05.2006
20.03.2008RT I 2008, 14, 10530.03.2008
28.08.2008RT I 2008, 40, 23312.09.2008
16.06.2011RT I, 21.06.2011, 924.06.2011, osaliselt 01.08.2011
13.06.2013RT I, 18.06.2013, 321.06.2013
05.05.2016RT I, 10.05.2016, 2213.05.2016
31.05.2018RT I, 01.06.2018, 604.06.2018

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 21.06.2011, 9 - jõust. 24.06.2011]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.
[RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

§ 2.   Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

  (1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
  1) maanteelõikudel (lisa 1);
  2) raudteejaamades (lisa 2);
  3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);
  4) lennujaamades (lisa 4).

  (2) [Kehtetu - RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

  (3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.
[RT I 2003, 44, 306 - jõust. 02.06.2003]

§ 3.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid maanteelõikudel
[RT I, 01.06.2018, 6 - jõust. 04.06.2018]

Lisa 2 Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid raudteejaamades
[RT I, 01.06.2018, 6 - jõust. 04.06.2018]

Lisa 3 Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates
[RT I, 01.06.2018, 6 - jõust. 04.06.2018]

Lisa 4 Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid lennujaamades

Lisa 5 Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi elanikele
[Kehtetu - RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

Lisa 6 Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json