Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määruse nr 35" Kalapüügiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine" ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 "Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 52, 334

Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määruse nr 35" Kalapüügiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine" ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 "Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 18.06.2002 nr 199

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250) § 13 lõike 5 ja § 18 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määrusega nr 35 «Kalapüügiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine» kinnitatud «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra» (RT I 1996, 12, 238; 1997, 16, 272; 1998, 64/65, 1011; 76, 1272; 1999, 8, 126; 68, 663; 69, 673; 78, 729; 98, 874; 2000, 34, 213; 81, 522; 97, 624; 17, 83; 2002, 44, 287) I peatükk ja lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 «Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 24, 141) §-st 3 jäetakse välja sõnad «vähemalt seitsme meetri pikkusi».

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json