Teksti suurus:

Keeleseaduse täiendamise ning keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse § 6 kehtetuks tunnistamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.06.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 53, 337

Keeleseaduse täiendamise ning keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse § 6 kehtetuks tunnistamise seadus

Vastu võetud 05.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2002. a otsusega nr 190

§ 1. Keeleseadust (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565; 2002, 9, 47) täiendatakse §-ga 28 1 järgmises sõnastuses:

« 281. Tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistuste kehtetuks tunnistamine

Tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistused tunnistatakse kehtetuks 2004. aasta 1. jaanuarist.»

§ 2. Keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (RT I 1999, 16, 275) § 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json