Teksti suurus:

Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I 2002, 58, 367

Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus

Vastu võetud 02.07.2002 nr 212

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 311) § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus tulenevalt gaasipaigaldise ohutasemest, survest, võimsusest ja asukohast.

§ 2. Gaasipaigaldise maapealsete ja maa-aluste torustike kaitsevööndid

Gaasipaigaldise torustiku maa peale ja maa alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus:

1) A- ja B-kategooria gaasipaigaldiste korral, sõltumata torustiku läbimõõdust, 1 meeter;

2) C-kategooria gaasipaigaldiste korral, sõltumata torustiku läbimõõdust, 2 meetrit;

3) D-kategooria gaasipaigaldiste alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit;

4) D-kategooria gaasipaigaldiste 200–500 mm läbimõõduga torustiku korral 5 meetrit;

5) D-kategooria gaasipaigaldiste üle 500 mm läbimõõduga torustiku korral 10 meetrit.

§ 3. Gaasipaigaldise veealuste torustike kaitsevöönd

Gaasipaigaldise torustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus §-s 2 toodud kaitsevööndi ulatustest kaks korda laiem.

§ 4. Paralleeltorustike kaitsevöönd

Kõrvuti asetsevate C- ja D-kategooria torustike vahele jäävad kaitsevööndid võivad olla §-s 2 toodud kaitsevööndi ulatustest kuni 1,5 korda laiemad, et vältida torustike vahele kaitsevöönditega katmata maa-ala teket.

§ 5. Gaasitorustiku juurde kuuluvate gaasipaigaldiste kaitsevöönd

Gaasitorustiku juurde kuuluvate gaasipaigaldiste (gaasijaotus-, gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam) kaitsevööndi ulatus on:

1) A- ja B-kategooria gaasipaigaldiste korral 1 meeter;

2) C-kategooria gaasipaigaldiste korral 2 meetrit;

3) D-kategooria gaasipaigaldiste korral 10 meetrit.

§6. D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba

D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba laius on 6 meetrit.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Majandusminister
ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json