Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 383 "Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 59, 370

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 383 "Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord" muutmine

Vastu võetud 02.07.2002 nr 215

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 147 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõigetest 2 ja 5.

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruses nr 383 «Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord» (RT I 2000, 89, 583) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

« 181) sviiter;»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vanglaametnik ja vanglaametnikukandidaat kannavad § 1 punktides 2, 3, 5, 10 ja 181 nimetatud vormiriietusel õlakuid või paguneid.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

« 211. Sviiter

Sviiter on mustast poolvillasest lõngast ja kolmnurkkaelusega. Kaeluse äär, varrukaotsad ja sviitri alumine äär on soonikkoes. Õlgadel ja varruka alumise osa tagumisel küljel on mustast riidest tugevduslapid. Õlakud kinnituvad aasa ja väikese vorminööbiga. Vasakul pool rinnaesisel on pealeõmmeldud kaheosaline riidest rinnatasku, mille välimine, laiem pool suletakse. Klapp suletakse takjapaelaga. Sisemine, kitsam osa on pliiatsitasku. Vasaku varruka välisküljel on käiseembleem (kirjeldus lisas 2), mille ülemine äär on õlaõmblusest 60 mm allpool.»;

4) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teenistuskohustusi täitev vanglaametnik kannab selle määrusega ettenähtud vormiriietust ja eraldusmärke. Vangla sotsiaaltöötaja võib teenistuskohustusi täites kanda selle määrusega ettenähtud vormiriietust. Vanglaametnikukandidaat kannab vormiriietust õppetöö ajal.»;

5) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Suvel kantakse § 1 punktides 1, 3–6, 8–12, 14, 16, 17, 18 1 ja 19 nimetatud esemeid.»;

6) paragrahvi 25 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vangla peainspektori, vangla osakonnajuhataja ning vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviivas õppeasutuses teenistuses oleva vanglaametniku vormiriietus koosneb § 1 punktides 1–4, 7, 9–14, 16, 17, 181 ja 19 nimetatud komponentidest. Paragrahvi 1 punktis 18 1 nimetatud sviitrit kannavad ka vangla talituse juhataja ja peaspetsialist vanglateenistusse kuuluval ametikohal.

(2) Muu vanglaametniku vormiriietus ja vanglaametnikukandidaadi vormiriietus koosneb § 1 punktides 2, 14–18 ja 19 nimetatud komponentidest.»;

7) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Justiitsminister Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 383 «Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord»
lisa 4
(Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määruse nr 215 sõnastuses)

VORMIRIIETUSE VARUSTUSNORMID JA ESEMETE KANDMISE AEG

Eseme nimetus Esemete arv Eseme kandmisaeg (aastates)
Vormimüts 1 4
Jope 1 3
Vormikuub 1 3
Püksid* 2 paari 2
Blusoon 1 3
Vihmakeep 1 katkiminekuni
Talvemüts 1 4
Nokkmüts 1 2
Pluus (rohekashall, pikkade varrukatega) 2 2
Suvepluus (rohekashall, lühikeste varrukatega) 2 2
Pluus (valge, pikkade varrukatega) 1 2
Lips 1 2
Kingad 1 paar 2
Poolsaapad 1 paar 2
Püksirihm 1 6
Labakindad 1 paar katkiminekuni
Vöörihm 1 6
Seelik* 1 2
Kampsun 1 3
Sviiter 1 3
Lipsunõel 1 katkiminekuni

* Naisametnikule väljastatakse kas 1 seelik ja 1 paar pükse või tema soovi korral 2 paari pükse.

Justiitsminister Märt RASK

/otsingu_soovitused.json