Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse, Eesti Kultuurkapitali seaduse, ülikooliseaduse, Hüvitusfondi seaduse, Eesti Teaduste Akadeemia seaduse, Rahvusooperi seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse, Kaitseliidu seaduse, audiitortegevuse seaduse, õiguskantsleri seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, notariaadiseaduse, advokatuuriseaduse, liikluskindlustuse seaduse, Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 57, 357

Ringhäälinguseaduse, Eesti Kultuurkapitali seaduse, ülikooliseaduse, Hüvitusfondi seaduse, Eesti Teaduste Akadeemia seaduse, Rahvusooperi seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse, Kaitseliidu seaduse, audiitortegevuse seaduse, õiguskantsleri seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, notariaadiseaduse, advokatuuriseaduse, liikluskindlustuse seaduse, Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2002. a otsusega nr 206

§ 1. Ringhäälinguseaduse muutmine

Ringhäälinguseaduse (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268; 25, 364; 59, 613; 2000, 25, 143; 35, 220; 102, 666; 2001, 53, 310; 2002, 3, 5; 21, 117) § 24 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Eesti Raadio ja Eesti Televisioon registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 2. Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmine

Eesti Kultuurkapitali seaduse (RT I 1994, 46, 772; 1996, 8, 166; 1997, 37/38, 571; 2002, 21, 117) § 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kultuurkapital registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 3. Ülikooliseaduse muutmine

Ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 25, 140; 78, 496; 2001, 16, 71; 2002, 21, 117) § 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Ülikool ja ülikooli asutused registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 4. Hüvitusfondi seaduse muutmine

Hüvitusfondi seaduse (RT I 1996, 71, 1240; 1997, 69, 1112; 2000, 82, 525) § 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Fond registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 5. Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmine

Eesti Teaduste Akadeemia seaduse (RT I 1997, 35, 539; 2000, 104, 685; 2001, 34, 187; 2002, 21, 117) § 17 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Akadeemia ja akadeemia asutused registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 6. Rahvusooperi seaduse muutmine

Rahvusooperi seaduse (RT I 1997, 93, 1558; 2000, 47, 287; 2002, 21, 117) § 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Rahvusooper registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 7. Eesti Rahvusraamatukogu seaduse muutmine

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse (RT I 1998, 34, 488; 2002, 21, 117; 35, 218) § 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Rahvusraamatukogu registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 8. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse muutmine

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse (RT I 1998, 101, 1664; 2002, 21, 117) § 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) KBFI registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 9. Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300) § 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesolevas seaduses nimetatud avalik-õiguslikud juriidilised isikud registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 10. Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse (RT I 1999, 24, 360; 2002, 21, 117) § 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Audiitorkogu registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 11. Õiguskantsleri seaduse muutmine

Õiguskantsleri seaduse (RT I 1999, 29, 406; 2000, 92, 597; 2001, 43, 240; 58, 353; 2002, 30, 176) § 42 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Õiguskantsleri kantselei registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 12. Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduse (RT I 2000, 57, 374) § 5 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Haigekassa registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 13. Notariaadiseaduse muutmine

Notariaadiseaduse (RT I 2000, 104, 684; 2001, 93, 565) § 43 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Notarite Koda registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 14. Advokatuuriseaduse muutmine

Advokatuuriseaduse (RT I 2001, 36, 201; 102, 676) § 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Advokatuur registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 15. Liikluskindlustuse seaduse muutmine

Liikluskindlustuse seaduse (RT I 2001, 43, 238; 2002, 35, 215) § 60 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Eesti Liikluskindlustuse Fond registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 16. Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmine

Vabariigi Presidendi töökorra seaduse (RT I 2001, 43, 240; 2002, 29, 174) § 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Vabariigi Presidendi Kantselei registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 17. Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284) § 24 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Töötukassa registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 18. Tagatisfondi seaduse muutmine

Tagatisfondi seaduse (RT I 2002, 23, 131) § 3 täiendatakse lõikega 2 1 järgmises sõnastuses:

« (21) Fond registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»

§ 19. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. augustil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json