Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 21 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 57, 360

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 21 muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2002. a otsusega nr 209

§ 1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Haiglavälist eriarstiabi võib osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või sihtasutus.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json