Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 72^1 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 58, 362

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 72^1 muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuli 2002. a otsusega nr 211

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313) § 721 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 721. Omavalitsusüksuste liidu ümberregistreerimine

Eesti Vabariigi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris registreeritud kohalike omavalitsusüksuste liidud kuuluvad ümberregistreerimisele 2004. aasta 1. jaanuariks.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json