HALDUSÕIGUSHaridus ja teadusVälislepingud

HALDUSÕIGUSKultuur ja sportVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalemist ühenduse programmides "MEDIA Plus" ja "MEDIA-Training"" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II 2002, 22, 99

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalemist ühenduse programmides "MEDIA Plus" ja "MEDIA-Training"" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Vastu võetud 09.07.2002 nr 454

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalemist ühenduse programmides «MEDIA Plus» ja «MEDIA-Training»

«Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) § 19 lõike 2 ja § 20 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 3/2002» (RT II 2002, 13, 53) artikliga 5:

1. Kiita heaks «Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Eesti Vabariigi osalemist ühenduse programmides «MEDIA Plus» ja «MEDIA-Training»» eelnõu.

2. Volitada Eesti Vabariigi erakorralist ja täievolilist suursaadikut Euroopa Liidu juures Priit Kolbret kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla korralduse punktis 1 nimetatud memorandumile.

3. Kultuuriministeeriumil korraldada programmides «MEDIA Plus» ja «MEDIA-Training» osalemise eesmärkide, nõuete, korra, tähtaegade ja muu asjakohase teabe, sealhulgas Euroopa Liidu Nõukogu otsuse 2000/821/EÜ (EÜT L 013, 17.01.2001, lk 34) ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse nr 163/2001/EÜ (EÜT L 026, 27.01.2001, lk 1) avalikustamine Kultuuriministeeriumi veebilehel http://www.kul.ee.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json