Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 81, 1252

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 10.07.2002 nr 467

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297) § 11 lõike 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134):

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) Eesti Spordi Keskliit (registrikood 80027390) seoses ühinemisega Eesti Olümpiakomiteega ning mittetulundusühingu Eesti Spordi Keskliit kustutamisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist 23. aprillil 2002. a;
2) Eesti Üliõpilaskooride Liit (registrikood 80022866) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1663;
3) Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Soreks (registrikood 80067834) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1669;
4) Evangeelse Kristliku Halastuse Misjon (registrikood 80122183) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1659;
5) Mittetulundusühing Kuljus Klubi (registrikood 80027579) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1665;
6) Mittetulundusühing Tallinna Koolisport (registrikood 80066935) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1670;
7) Perelepitajate Ühing (registrikood 80023127) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1661;
8) Sihtasutus Eesti Polaarfond (registrikood 90000191) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1660;
9) Sihtasutus Eesti Puitarhitektuuri Kaitse Fond (registrikood 90000877) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1664;
10) Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor (registrikood 80106706) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 10. mai 2002. a otsusele nr 1545;
11) Ühendus Eesti Elujõud (registrikood 80086760) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 1662;
12) Kohtla-Järve Invaühing (registrikood 80038028) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 6-03/21;
13) Kohtla-Järve Spordiselts Kalev (registrikood 80082561) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 9. mai 2002. a otsusele nr 6.1-01.15/17;
14) Spordiklubi Põhjarannik (registrikood 80082963) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 10. mai 2002. a otsusele nr 6.1-01.15/19;
15) Haapsalu Tööotsijate Ühing (registrikood 80102281) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Lääne Maksuameti 16. mai 2002. a otsusele nr 105;
16) Mittetulundusühing Pärnu Kristlik Meedia Grupp (registrikood 80116171) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel seoses mittetulundusühingu tegevuse lõpetamisega ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamisega 12. detsembril 2001. a;
17) Sihtasutus Eesti Geenivaramu (registrikood 90001983) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 1 alusel vastavalt Tartu Linna Maksuameti 20. mai 2002. a otsusele nr 7162;
18) Tartu Maadlusklubi «Georg» (registrikood 80081372) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tartu Maakonna Maksuameti 22. mai 2002. a otsusele nr 897.

2. Maksuametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksuameti kohaliku asutuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. juulist 2002. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336) sätestatud korras.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json