Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Märjamaa valla (alevi), Märjamaa valla ja Loodna valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2002, 62, 386

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Märjamaa valla (alevi), Märjamaa valla ja Loodna valla osas

Vastu võetud 11.07.2002 nr 228

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel.

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Senise Märjamaa valla (alevi), senise Märjamaa valla ja senise Loodna valla baasil moodustatakse uus omavalitsusüksus Märjamaa vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Märjamaa valla piiriks kehtestatakse senise Märjamaa valla ja senise Loodna valla piir, välja arvatud senise Märjamaa valla ja senise Loodna valla vaheline piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Märjamaa kui asula liigiks kehtestatakse alev.

§4. Lahkmejoone määramine

Märjamaa alevi lahkmejooneks määratakse senise Märjamaa valla (alevi) ja senise Märjamaa valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda vajalikud muudatused riigi maakatastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643) jäetakse Rapla maakonna valdade loetelust välja sõnad «Loodna, Märjamaa (alev)».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653) tehakse järgmised muudatused:

1) Rapla maakonna loetelust jäetakse välja sõnad:

«LOODNA vald
Külad
Kohatu
Laukna
Leevre
Loodna
Luiste
Maidla
Mõraste
Männiku
Sipa
Sooniste
Soosalu
Teenuse
Urevere
Vilta

MÄRJAMAA vald (alev)
Alevid
Märjamaa».

2) loetelu täiendatakse pärast sõnu «MÄRJAMAA vald» sõnadega:
«Alevid
Märjamaa»

3) Märjamaa valla külade loetelu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Alaküla
Altküla
Aravere
Aruküla
Haimre
Hiietse
Inda
Jaaniveski
Jõeääre
Kaguvere
Kangru
Kasti
Keskküla
Kiilaspere
Kilgi
Kirna
Kohatu
Kohtru
Koluta
Konuvere
Kunsu
Kõrtsuotsa
Käbiküla
Käriselja
Laukna
Leevre
Lestima
Lokuta
Loodna
Luiste
Lümandu
Maidla
Metsaääre
Metsküla
Moka
Mõisamaa
Mõraste
Mäliste
Männiku
Naistevalla
Napanurga
Nurme
Nurtu-Nõlva
Nõmmeotsa
Nääri
Ohukotsu
Ojaäärse
Orgita
Paaduotsa
Paeküla
Paisumaa
Pajaka
Purga
Põlli
Päädeva
Rangu
Rassiotsa
Ringuta
Risu-Suurküla
Russalu
Sipa
Sooniste
Soosalu
Sulu
Suurküla
Sõmeru
Sõtke
Teenuse
Tolli
Urevere
Vaimõisa
Valgu
Vanamõisa
Vana-Nurtu
Varbola
Velise
Velisemõisa
Velise-Nõlva
Veski
Vilta
Võeva
Ülejõe».

§7. Haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumine

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus ja § 6 jõustuvad Märjamaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Justiitsminister
siseministri ülesannetes Märt RASK

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json