Teksti suurus:

Olulise tähtsusega aiandustoodete nimekiri1

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2002, 65, 397

Olulise tähtsusega aiandustoodete nimekiri1

Vastu võetud 16.07.2002 nr 231

Määrus kehtestatakse «Aiandustoodete seaduse» (RT I 2000, 89, 579; 2001, 88, 531) § 46 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse olulise tähtsusega aiandustoodete nimekiri, mille hinna stabiliseerimiseks ja aiandustootja tegevuse tasuvuse säilitamiseks rakendatakse turukorrastusabinõusid (edaspidi abinõu).

§ 2. Olulise tähtsusega aiandustoode

Olulise tähtsusega aiandustoode, mille suhtes rakendatakse «Aiandustoodete seaduse» §-s 49 nimetatud abinõusid, on:
1) värske peakapsas;
2) värske porgand;
3) värske õun.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a. 1 2200/96/EÜ (L 297, 21.11.1996, lk 1)

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Põllumajandusminister Jaanus MARRANDI

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json