Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. jaanuari 2002.a määruse nr 5 "Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord" ning sotsiaalministri 4. jaanuari 2002.a määruse nr 6 "Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 85, 1337

Sotsiaalministri 4. jaanuari 2002.a määruse nr 5 "Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord" ning sotsiaalministri 4. jaanuari 2002.a määruse nr 6 "Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord" muutmine

Vastu võetud 19.07.2002 nr 101

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360) § 63 lõigete 4 ja 5 ning § 30 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 4. jaanuari 2002. a määrust nr 5 «Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord» (RTL 2002, 10, 100) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määrust kohaldatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 63 lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel registreerimistaotluse menetlemisel Tervishoiuametis ning teooria- ja praktikaeksami korraldamisel Tartu Ülikoolis, Tallinna Meditsiinikoolis ja Tartu Meditsiinikoolis.»;

2) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õe või ämmaemanda eksami korraldab Tallinna Meditsiinikool ja Tartu Meditsiinikool (edaspidi meditsiinikool).»

§ 2. Sotsiaalministri 4. jaanuari 2002. a määrust nr 6 «Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord» (RTL 2002, 10, 101) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määrust kohaldatakse välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kandmise taotluse menetlemisel Tervishoiuametis ning sobivustesti korraldamisel Tartu Ülikoolis, Tallinna Meditsiinikoolis ja Tartu Meditsiinikoolis.»;

2) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õe ja ämmaemanda sobivustesti koostab Tallinna Meditsiinikool ja Tartu Meditsiinikool (edaspidi meditsiinikool).»

Minister Siiri OVIIR

Tööala asekantsler
kantsleri ülesannetes Piret LILLEVÄLI

/otsingu_soovitused.json