Teksti suurus:

Kaitseliidu Tallinna Maleva Sadama malevkonna lipu kirjeldus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RTL 2002, 85, 1325

Kaitseliidu Tallinna Maleva Sadama malevkonna lipu kirjeldus

Vastu võetud 26.06.2002 nr 11

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300) § 7 lõike 2 alusel.

Kaitseliidu Tallinna Maleva Sadama malevkonna lipu sinisel lipukangal on valge noolrist, mille peal on kuldsest ankruketist ümbritsetud tumesinine sõõr, mille mõlemast küljest eendub hõbedane kindlusemüür sakmelise torniga. Nende vahel on püstiasendis hõbedane mõõk. Vardapoolses ülemises nurgas asetseb Kaitseliidu embleem. Lipukangast, mille suurus on 105×120 cm, ääristavad kuldsed narmad. Vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud Eesti riigivapi kolm sammuvat otsavaatavat lõvi (lisa).

Minister Sven MIKSER

Kantsler Indrek KANNIK


Kaitseministri 26. juuni 2002. a määruse nr 11
«Kaitseliidu Tallinna Maleva
Sadama malevkonna lipu kirjeldus»
lisa

/otsingu_soovitused.json