Teksti suurus:

Rahvusvaheliselt tunnustatud reeglite kohaselt hinnatavate jahitrofeede nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2002, 90, 1404

Rahvusvaheliselt tunnustatud reeglite kohaselt hinnatavate jahitrofeede nimistu

Vastu võetud 30.07.2002 nr 49

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387) § 52 lõike 2 alusel.

§ 1. Rahvusvaheliselt tunnustatud reeglite kohaselt hinnatavad jahitrofeed

Rahvusvaheliselt tunnustatud reeglite kohaselt hinnatavad jahitrofeed on:
1) põdrasarved;
2) punahirvesarved;
3) metskitsesarved;
4) metsseakihvad;
5) karukolju;
6) hundikolju;
7) ilvesekolju;
8) rebasekolju;
9) kährikukolju;
10) mägrakolju;
11) karunahk;
12) hundinahk;
13) ilvesenahk.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json