Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a. määruse nr 30 "Nõuded surveseadmetöödele" muutmine

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 93, 1449

Majandusministri 28. juuni 2002. a. määruse nr 30 "Nõuded surveseadmetöödele" muutmine

Vastu võetud 16.08.2002 nr 52

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 309) § 6 lõike 2 ning § 24 lõike 3 alusel.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 30 «Nõuded surveseadmetöödele» (RTL 2002, 76, 1168) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) peavad keevitustööde koordinaatori töökogemus, haridus ja tehnilised teadmised olema piisavad keevitustööde koordineerimiseks;»;
2) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Keevitaja

Keevitaja peab vastama «Surveseadme ohutuse seaduse» §-s 7 sätestatud nõuetele ning tema nõuetele vastavus peab olema samas paragrahvis viidatud isikute poolt hinnatud.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json