Teksti suurus:

Süütegude "Karistusseadustiku" järgi kvalifitseerimise juhend

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2002, 95, 1480

Süütegude "Karistusseadustiku" järgi kvalifitseerimise juhend

Vastu võetud 23.08.2002 nr 54

Määrus kehtestatakse «Karistusseadustiku rakendamise seaduse» (RT I 2002, 56, 350) § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Kuriteo kvalifitseerimine

(1) Kuritegu kvalifitseerides viidatakse «Karistusseadustiku» (RT I 2001, 61, 364; 2002, 44, 284; 64, 390) eriosa sellele paragrahvile, lõikele ja punktile, milles sätestatud tunnustele kvalifitseeritav tegu vastab.

(2) Kuriteokatse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 25 lõikele 2 ning
1) teist isikut kasutava täideviimise korral § 25 lõikele 3;
2) kaastäideviimise korral § 25 lõikele 4;
3) tegevusetuse korral § 25 lõikele 5;
4) kõlbmatu kuriteokatse korral § 26 lõikele 1.

(3) Tegevusetuse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 13 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui tegu saab toime panna ainult tegevusetusega.

(4) Osavõtu korral viidatakse kihutaja või kaasaaitaja kuriteo kvalifitseerimiseks peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 22 lõikele 2 või 3.

§ 2. Väärteo kvalifitseerimine

(1) Väärtegu kvalifitseerides viidatakse «Karistusseadustiku» eriosa või väärteokoosseisu ettenägeva muu seaduse sellele paragrahvile, lõikele ja punktile, milles sätestatud tunnustele kvalifitseeritav tegu vastab.

(2) Väärteokatse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 25 lõikele 2 ning
1) teist isikut kasutava täideviimise korral § 25 lõikele 3;
2) kaastäideviimise korral § 25 lõikele 4;
3) tegevusetuse korral § 25 lõikele 5;
4) kõlbmatu väärteokatse korral § 26 lõikele 1.

(3) Tegevusetuse korral viidatakse lisaks lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 13 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui tegu saab toime panna ainult tegevusetusega.

§ 3. Jõustumine

Määrus jõustub koos «Karistusseadustikuga».

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json