Teksti suurus:

Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2002, 74, 447

Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad
[RT I, 19.10.2011, 1 - jõust. 12.10.2011, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olnuks: 1) kuni 30. juunini 2011 kehtinud liiklusseaduse § 20² lõike 7 esimese lause; 2) kuni 30. juunini 2011 kehtinud Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2002. aasta määruse nr 279 "Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad".]

Vastu võetud 27.08.2002 nr 279

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 202 lõike 7 alusel.

§ 1. Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise määrad

«Liiklusseaduse» § 202 lõigetes 1 ja 2 toodud juhtumitel sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on:

1) sõiduki, mille registrimass ei ületa 3500 kg
või millel peale juhikoha ei ole rohkem kui
kaheksa istekohta, hoiukohta toimetamine
400 krooni;
2) sõiduki, mille registrimass on üle 3500 kg
või millel peale juhikoha on rohkem kui
kaheksa istekohta, hoiukohta toimetamine
650 krooni;
3) punktides 1 või 2 nimetatud sõiduki
toimetamine hoiukohta väljastpoolt asulat
ja enam kui 20 km kauguselt
2000 krooni;
4) sõiduki, mille registrimass ei ületa 3500 kg  
või millel peale juhikoha ei ole rohkem kui
kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine
20 krooni tunnis,
kuid mitte üle 40 krooni ööpäeva eest;
5) sõiduki, mille registrimass on üle 3500 kg
või millel peale juhikoha on rohkem kui
kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine
20 krooni tunnis,
kuid mitte üle 50 krooni ööpäeva eest;
6) puksiirauto tellimine 150 krooni.

§ 2. Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamine

(1) Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise eest tasutakse sõidukit hoiukohta või politseiasutusse toimetanud või seal hoidnud ja valvanud ettevõtjale.

(2) Sõiduki juhile, omanikule või valdajale tagatakse võimalus tasuda lõikes 1 nimetatud ettevõtjale ööpäevaringselt.

(3) Paragrahvi 1 punktis 6 nimetatud puksiirauto tellimise kulud hüvitatakse vaid juhul, kui puksiirauto telliti, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrus nr 166 «Mootorsõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad» (RT I 2001, 46, 255) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2002. a

Peaminister Siim KALLAS
Majandusminister
ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json