Teksti suurus:

Teede- ja sideministri määruste muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 102, 1555

Teede- ja sideministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.08.2002 nr 56

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 23 lõike 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53) § 1 lisatakse lõige 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.»

§ 2. Teede- ja sideministri 28. septembri 2000. a määruse nr 81 «Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri» (RTL 2000, 106, 1647) § 1 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.»

§ 3. Teede- ja sideministri 13. märtsi 2001. a määruse nr 16 «Raha ja väärtpaberite veo eeskiri» (RTL 2001, 38, 531; 49, 681) lisatakse § 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.»

§ 4. Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri» (RTL 2001, 65, 897) § 1 senine lause muudetakse lõikeks 1 ja § 1 lisatakse lõige 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json