Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korralduse nr 256-k "Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.09.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 106, 1582

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korralduse nr 256-k "Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine" muutmine

Vastu võetud 10.09.2002 nr 605

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354) § 25 lõike 1 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korralduse nr 256-k «Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine» (RTL 1999, 35, 471; 73, 946; 2000, 51, 787; 2002, 62, 947) punkti 1 järgmiselt:

1. Arvata Sotsiaalmajandusnõukogu koosseisust välja Hannes Danilov.

2. Nimetada Sotsiaalmajandusnõukogu esimeheks Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Piret Lilleväli.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN