HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.283(86)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT II, 01.04.2016, 5

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.283(86)]

Vastu võetud 05.06.2009

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Vabariigi Valitsuse 28.01.2016 korraldus nr 39 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

RESOLUTSIOON MSC.283(86)

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEENUTADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (edaspidi nimetatud konventsioon) VIII artikli lõiget b ja konventsiooniga seotud 1988. aasta protokolli (edaspidi 1988. aasta SOLAS protokoll) VI artiklit, mis käsitleb 1988. aasta SOLAS protokollis muudatuste tegemise korda,

OLLES KAALUNUD oma kaheksakümne kuuendal istungil 1988. aasta SOLAS protokolli  muudatusi, mis esitati ja saadeti laiali vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile i ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punktile iv ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile vastu 1988. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 alalõigule bb ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2010. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1988. SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et vastavalt konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunktile 2  ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2011. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni VIII artikli  lõike b punktile v ja 1988. aasta SOLAS protokolli VI artiklile edastada kõigile 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1988. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

 

LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

MUUDETUD 1988. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LISA

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

LIIDE

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL

LISA LIITE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

 

Varustuse nimekiri reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm P)

1          Varustuse nimekirjas reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm P) lisatakse punktis 5 uus nimetus 14 alljärgnevas sõnastuses:

            „14      Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS)“.

Varustuse nimekiri kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde (vorm E)

2          Varustuse nimekirjas kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde (vorm E) lisatakse punktis 3 uus nimetus 14 alljärgnevas sõnastuses:

            „14      Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS)“.

Varustuse nimekiri kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm C)

3          Varustuse nimekirjas kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde (vorm C) lisatakse punktis 5 uus nimetus 14 alljärgnevas sõnastuses:

            „14      Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS)“.

Annex 2 Resolution MSC.283(86)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json