Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2022
Avaldamismärge:RT II, 01.06.2022, 5

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkulepe

Vastu võetud 13.12.2021

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse leping

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariik ja Austria Vabariik (edaspidi lepingupooled),

arvestades Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-284/16 (Achmea),

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

16. mai 1994. aasta Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse leping lõpetatakse käesoleva kokkuleppe tingimustel.

Artikkel 2

Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu artikli 11 lõikel 3 puudub õiguslik mõju.

Artikkel 3

Kokkulepe ei mõjuta lõpetatud arbitraažimenetlusi. Neid menetlusi ei taastata.

Artikkel 4

Kokkulepe ratifitseeritakse ja see jõustub teise kuu esimesel päeval pärast seda, kui  pooled on üksteist riigisiseste jõustumistoimingute lõpetamisest teavitanud.

Koostatud Viinis 13. detsembril 2021 kahes eksemplaris saksa keeles.

 

Eesti Vabariigi nimel:                                               Austria Vabariigi nimel:

Toomas Kukk                                                           Harald Stranzl

Abkommen zwischen der Republik Estland und der Republik Österreich zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Estland und der Republik Österreich über die Förderung und den Schutz von Investitionen 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json