Teksti suurus:

Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 79, 471

Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine

Vastu võetud 24.09.2002 nr 305

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) § 23 lõike 1 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine

Haldusorganid võivad ametlikult kinnitada allkirja õigsust neile esitataval dokumendil.

§ 2. Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada allkirja õigsust dokumendil, sõltumata sellest, millisele haldusorganile see dokument esitamisele kuulub.

§ 3. Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine sõiduki kasutamise volikirjal

Eesti Riiklikul Autoregistrikeskusel on õigus kinnitada allkirja õigsust «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234; 61, 375; 63, 387) § 17 lõikes 4 ettenähtud volikirjal, kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni 3500-kilogrammise registrimassiga veoautoga sõita Eestist välja.

§ 4. Ärakirja, väljavõtte ning väljatrüki õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada teise haldusorgani väljastatud dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsust või teise haldusorgani peetava automatiseeritud andmekogu väljatrüki õigsust.

Peaminister Siim KALLAS

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json