Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 02.03.2021, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu ratifitseerimise seadus


Välislepingu jõustumine

Sisekokkulepe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV–ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa, (ELT L 210, 06.08.2013, lk 1–14), millele Eesti Vabariik kirjutas alla 24. juunil 2013 Luxembourgis, jõustus 1. märtsil 2015.

Alus: Nimetatud lepingu artikkel 14 lõige 2 ja EL lepingute andmebaasi teave.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

/otsingu_soovitused.json