Teksti suurus:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 111, 1616

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Vastu võetud 24.09.2002 nr 112

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) paragrahvi 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab Eesti Haigekassa ravimite loetelu, mis on toodud käesoleva määruse lisas ning mille korral võtab haigekassa üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ravimite jaemüügi eest.

§ 2. Ravimite piirhind

Kuni ravimite piirhinna kehtestamiseni loetakse piirhinnaks jaemüügi hind.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu»
lisa

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Nr Toimeained ATC kood Ravim Müügiloa hoidja 50% soodustus Märkused 75% soodustus Diagnoosid Märkused 100% soodustus Diagnoosid Märkused
1 adapaleen D10AD03 DIFFERIN 0,1% CREAM kreem 0,1% 30g N1 Galderma 50%              
2 adapaleen D10AD03 DIFFERIN 0,1% CREAM kreem 0,1% 5g N1 Galderma 50%              
3 adapaleen D10AD03 DIFFERIN 0,1% GEL geel 0,1% 30g N1 Galderma 50%              
4 adapaleen D10AD03 DIFFERIN 0,1% GEL geel 0,1% 5g N1 Galderma 50%              
5 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N2 MSD 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
6 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N4 MSD 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
7 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 10mg N14 MSD 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
8 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 10mg N28 MSD 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
9 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 5mg N14 MSD 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
10 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 5mg N28 MSD 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
11 alfakaltsidool A11CC03 ALPHA D3-TEVA kapsel 0,25mcg 1TK N30 Teva 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
12 alfakaltsidool A11CC03 ALPHA D3-TEVA kapsel 1mcg N10 Teva 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
13 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 0,25mcg N100 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
14 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 0,25mcg N30 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
15 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 1mcg N10 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
16 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 1mcg N100 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
18 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 1mcg N30 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil      
19 alfusosiin G04CA01 XATRAL retardtablett 5mg N28 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
20 alfusosiin G04CA01 XATRAL retardtablett 5mg N56 LABORATOIRES SYNT-
HELABO/
50%              
17 alfusosiin G04CA01 XATRAL SR retardtablett 10mg N10 Sanofi-Synthelabo France 50%              
21 alfusosiin G04CA01 XATRAL SR retardtablett 10mg N30 Sanofi-Synthelabo France 50%              
22 allopurinool M04AA01 ALLOPURINOL ALPHARMA TABLETS 100 MG tablett 100mg N100 ALPHARMA 50%   75% M10; N20-N23        
25 allopurinool M04AA01 ALLOPURINOL ALPHARMA TABLETS 100 MG tablett 100mg N50 ALPHARMA 50%   75% M10; N20-N23        
26 allopurinool M04AA01 ALLOPURINOL NYCOMED tablett 100mg N50 Nycomed SEFA 50%   75% M10; N20-N23        
23 allopurinool M04AA01 ALLOPURINOL NYCOMED tablett 300mg N50 Nycomed SEFA 50%   75% M10; N20-N23        
24 alumiiniumkloriid-hüdroksiid kompleks A12CX81 PHOSPHONORM kapsel 300mg N100 Medice 50%              
29 amantadiin N04BB01 AMANTADIN- RATIOPHARM TABLETTEN tablett 100mg N100 ratiopharm 50%         100% G20* *rev neuroloogil
30 amantadiin N04BB01 AMANTADIN- RATIOPHARM TABLETTEN tablett 100mg N20 ratiopharm 50%         100% G20* *rev neuroloogil
31 amantadiin N04BB01 AMANTADIN- RATIOPHARM TABLETTEN tablett 100mg N50 ratiopharm 50%         100% G20* *rev neuroloogil
32 amantadiin N04BB01 PK-MERZ TABLETS tablett 100mg N30 Merz+Co 50%         100% G20* *rev neuroloogil
33 amantadiin N04BB01 PK-MERZ TABLETS tablett 100mg N90 Merz+Co 50%         100% G20* *rev neuroloogil
34 aminogluteetimiid L02BG01 ORIMETENE tablett 250mg N100 Novartis Pharma 50%              
35 amiodaroon C01BD01 AMIODARONE ALPHARMA tablett 200 mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
36 amiodaroon C01BD01 CORDARONE 200 MG tablett 200mg N30 Sanofi 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
37 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 100mg N30 Sanofi-Synthelabo France 50%              
38 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 200mg N150 LABORATOIRES SYNT-HELABO/ 50%              
39 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 200mg N30 LABORATOIRES SYNT-HELABO/ 50%              
40 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 400mg N30 Sanofi-Synthelabo France 50%              
41 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 50mg N30 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
42 amitriptüliin N06AA09 AMITRIPTILINS-GRINDEKS 10 MG tablett 10mg N50 Grindeks 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
44 amitriptüliin N06AA09 AMITRIPTILINS-GRINDEKS 25 MG tablett 25mg N50 Grindeks 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
45 amitriptüliin N06AA09 AMITRIPTYLIN NYCOMED 10 MG tablett 10mg N100 Nycomed SEFA 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
46 amitriptüliin N06AA09 AMITRIPTYLIN NYCOMED 10 MG tablett 10mg N50 Nycomed SEFA 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
47 amitriptüliin N06AA09 AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG tablett 25mg N100 Nycomed SEFA 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
27 amitriptüliin N06AA09 AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG tablett 25mg N50 Nycomed SEFA 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
28 amitriptüliin N06AA09 SAROTEN RETARD retardkapsel 50mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
43 amitriptüliin N06AA09 SAROTEN tablett 10mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
48 amitriptüliin N06AA09 SAROTEN tablett 25mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
49 amlodipiin C08CA01 NORMODIPINE tablett 10mg N30 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
50 amlodipiin C08CA01 NORMODIPINE tablett 5mg N30 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
51 amlodipiin C08CA01 NORVASC tablett 10mg N100 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
52 amlodipiin C08CA01 NORVASC tablett 10mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
53 amlodipiin C08CA01 NORVASC tablett 5mg N100 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
54 amlodipiin C08CA01 NORVASC tablett 5mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
56 amoksitsilliin J01CA04 AMOCILEKS kapsel 250mg N20 Grindeks 50%   75% J13-J15; H66        
57 amoksitsilliin J01CA04 AMOCILEKS kapsel 500mg N10 Grindeks 50%   75% J13-J15; H66        
58 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN 1000 STADA tablett 1g N10 Stada 50%   75% J13-J15; H66        
59 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN 1000 STADA tablett 1g N20 Stada 50%   75% J13-J15; H66        
60 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N10 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
55 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N20 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
61 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 250 TS suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
62 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 tablett 500mg N10 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
63 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 tablett 500mg N20 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
64 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 tablett 750mg N10 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
65 amoksitsilliin J01CA04 AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 tablett 750mg N20 ratiopharm 50%   75% J13-J15; H66        
66 amoksitsilliin J01CA04 BACTOX 125MG/5ML pulber suspensiooniks 25mgml 60ml N1 Innotech 50%   75% J13-J15; H66        
67 amoksitsilliin J01CA04 BACTOX 250MG/5ML pulber suspensiooniks 50mgml 60ml N1 Innotech 50%   75% J13-J15; H66        
68 amoksitsilliin J01CA04 BACTOX 500MG/5ML pulber suspensiooniks 100mgml 60ml N1 Innotech 50%   75% J13-J15; H66        
69 amoksitsilliin J01CA04 BACTOX pulber suspensiooniks 1g N6 Laboratoire Innotech int 50%   75% J13-J15; H66        
70 amoksitsilliin J01CA04 ERAMOX tablett 500mg N10 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15; H66        
71 amoksitsilliin J01CA04 ERAMOX tablett 500mg N100 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15; H66        
73 amoksitsilliin J01CA04 ERAMOX tablett 500mg N30 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15; H66        
74 amoksitsilliin J01CA04 FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 250mg N14 Yamanouchi 50%   75% J13-J15; H66        
75 amoksitsilliin J01CA04 FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 250mg N20 Yamanouchi 50%   75% J13-J15; H66        
76 amoksitsilliin J01CA04 FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N14 Yamanouchi 50%   75% J13-J15; H66        
77 amoksitsilliin J01CA04 FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N20 Yamanouchi 50%   75% J13-J15; H66        
78 amoksitsilliin J01CA04 FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N30 Yamanouchi 50%   75% J13-J15; H66        
79 amoksitsilliin J01CA04 HICONCIL 100 MG/ML graanulid tilkade valm. 100mgml 10ml N1 KRKA, d.d. 50%   75% J13-J15; H66        
80 amoksitsilliin J01CA04 HICONCIL 125 MG/5 ML suspensioonigraanulid 25mgml 60ml N1 KRKA, d.d. 50%   75% J13-J15; H66        
81 amoksitsilliin J01CA04 HICONCIL 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1 KRKA, d.d. 50%   75% J13-J15; H66        
82 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX 125 MG/5 ML suspensioonigraanulid 25mgml 60ml N1 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
83 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
84 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX kapsel 250mg N10 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
85 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX kapsel 250mg N12 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
86 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX tablett 1000mg N10 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
87 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX tablett 1000mg N100 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
88 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX tablett 1000mg N12 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
89 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX tablett 500mg N10 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
90 amoksitsilliin J01CA04 OSPAMOX tablett 500mg N12 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15; H66        
91 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX kapsel 250mg N12 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
92 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX kapsel 250mg N24 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
93 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX kapsel 500mg N12 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
94 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX kapsel 500mg N24 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
72 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX suspensioonigraanulid 25mgml 100ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
95 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX suspensioonigraanulid 25mgml 60ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
96 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
97 amoksitsilliin J01CA04 UPSAMOX suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15; H66        
98 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg+125mg N10 LEK d.d 50%              
99 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg+125mg N14 LEK d.d 50%              
100 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg+57mg 5ml 35ml N1 LEK d.d 50%              
101 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg+57mg 5ml 70ml N1 LEK d.d 50%              
102 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg+125mg N10 LEK d.d 50%              
103 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg+125mg N14 LEK d.d 50%              
104 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV FORTE suspensiooni-
graanulid 50mg+12,5mgml 100ml N1
LEK d.d 50%              
105 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV tilgad 50mg+12,5mgml 20ml N1 LEK d.d 50%              
106 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN suspensioonigraanulid 80mg+11,4mgml 70ml N1 GlaxoSmithKline 50%              
107 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 500mg+125mg N14 GlaxoSmith
Kline
50%              
108 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N12 GlaxoSmith
Kline
50%              
109 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N14 GlaxoSmith
Kline
50%              
110 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N2 GlaxoSmith
Kline
50%              
111 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 BETAKLAV tablett 500 mg+125 mg N14 KRKA, d.d. 50%              
112 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 BETAKLAV tablett 500 mg+125 mg N21 KRKA, d.d. 50%              
113 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 BETAKLAV pulber suspensiooni valmistamiseks 250 mg+62,5 mg/5 ml 13,6 g KRKA, d.d. 50%              
114 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 100ml N1 Biochemie GmbH 50%              
115 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 60ml N1 Biochemie GmbH 50%              
116 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 75ml N1 Biochemie GmbH 50%              
117 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 100ml N1 Biochemie GmbH 50%              
118 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 60ml N1 Biochemie GmbH 50%              
119 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 75ml N1 Biochemie GmbH 50%              
120 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N10 Biochemie GmbH 50%              
121 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N100 Biochemie GmbH 50%              
122 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N12 Biochemie GmbH 50%              
123 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N14 Biochemie GmbH 50%              
124 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N15 Biochemie GmbH 50%              
125 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N16 Biochemie GmbH 50%              
125a amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N20 Biochemie GmbH 50%              
126 amorolfiin D01AE16 LOCERYL kreem 0,25% 20g N1 Galderma 50%              
126a amorolfiin D01AE16 LOCERYL küünelakk 5% 2.5ml N1 Galderma 50%              
127 amorolfiin D01AE16 LOCERYL küünelakk 5% 5ml N1 Galderma 50%              
128 ampitsilliin J01CA01 PENTREXYL kapsel 250mg N12 Bristol-
Myers Squibb
50%   75% J13-J15        
129 ampitsilliin J01CA01 PENTREXYL kapsel 500mg N12 Bristol-
Myers Squibb
50%   75% J13-J15        
130 ampitsilliin J01CA01 PENTREXYL suspensioonigraanulid 25mgml 60ml N1 Bristol-
Myers Squibb
50%   75% J13-J15        
130a ampitsilliin J01CA01 PENTREXYL suspensiooni-
graanulid 50mgml 100ml N1
Bristol-
Myers Squibb
50%   75% J13-J15        
131 ampitsilliin J01CA01 PENTREXYL suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%   75% J13-J15        
131a ampitsilliin J01CA01 STANDACILLIN kapsel 500mg N10 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15        
132 ampitsilliin J01CA01 STANDACILLIN kapsel 500mg N1000 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15        
133 ampitsilliin J01CA01 STANDACILLIN kapsel 500mg N12 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15        
134 anastrosool L02BG03 ARIMIDEX tablett 1mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
135 artemeeter+lumefantriin P01BX80 RIAMET tablett 20mg+120mg N16 Novartis Pharma 50%              
136 artemeeter+lumefantriin P01BX80 RIAMET tablett 20mg+120mg N24 Novartis Pharma 50%              
137 asatiopriin L04AX01 IMURAN TABLETS 25 MG tablett 25mg N100 Glaxo Wellcome 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; M45****; M46****; (M30-M33)****; M35****; (N00-N008)***** *rv gastroentero-
loogil; **rv dermatovenero-
loogil; ***rv dermatovenero-
loogil ja reumatoloogil; ****rv reumato-
loogil; *****rv nefroloogil ja pediaatril
100% G70*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
138 asatiopriin L04AX01 IMURAN TABLETS 50 MG tablett 50mg N100 Glaxo Wellcome 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; M45****; M46****; (M30-M33)****; M35****; (N00-N008)***** *rv gastroentero-
loogil; **rv dermatovenero-
loogil; ***rv dermatovenero-
loogil ja reumatoloogil; ****rv reumato-
loogil; *****rv nefroloogil ja pediaatril
100% G70*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
138a aselaiinhape D10AX03 SKINOREN kreem 20% 30g N1 Schering AG 50%              
139 aselastiin S01GX80 ALLERGODIL silmatilgad 0,05% 6ml N1 Asta Medica 50%              
139A asitromütsiin J01FA10 SUMAMED FORTE suspensioonigraanulid 40mg/ml 40ml N1 Pliva 50%              
140 asitromütsiin J01FA10 SUMAMED kapsel 250mg N6 Pliva 50%              
141 asitromütsiin J01FA10 SUMAMED suspensioonigraanulid 20mg/ml 20ml N1 Pliva 50%              
142 asitromütsiin J01FA10 SUMAMED tablett 500mg N3 Pliva 50%              
142a atenolool C07AB03 ATENODEKS 100 MG TABLETES tablett 100mg N28 Grindeks 50%   75% I10-I13; I15; I20        
143 atenolool C07AB03 ATENODEKS 25 MG TABLETES tablett 25mg N20 Grindeks 50%   75% I10-I13; I15; I20        
144 atenolool C07AB03 ATENODEKS 50 MG TABLETES tablett 50mg N28 Grindeks 50%   75% I10-I13; I15; I20        
144a atenolool C07AB03 ATENOLAN tablett 100mg N20 Lannacher 50%   75% I10-I13; I15; I20        
146 atenolool C07AB03 ATENOLAN tablett 100mg N50 Lannacher 50%   75% I10-I13; I15; I20        
149 atenolool C07AB03 ATENOLAN tablett 50mg N20 Lannacher 50%   75% I10-I13; I15; I20        
149a atenolool C07AB03 ATENOLAN tablett 50mg N50 Lannacher 50%   75% I10-I13; I15; I20        
147 atenolool C07AB03 ATENOLOL ALPHARMA TABLETS 50 MG tablett 50mg N30 ALPHARMA 50%   75% I10-I13; I15; I20        
147a atenolool C07AB03 ATENOLOL NYCOMED 50 MG tablett 50mg N30 Nycomed SEFA 50%   75% I10-I13; I15; I20        
150 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N100 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
151 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N30 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
152 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N50 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
145 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 25 tablett 25mg N100 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
148 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 25 tablett 25mg N30 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
148a atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 25 tablett 25mg N50 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
153 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N100 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
154 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
155 atenolool C07AB03 ATENOLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N50 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I20        
155a atenolool C07AB03 ATENOSAN tablett 100mg N28 Sanofi 50%   75% I10-I13; I15; I20        
156 atenolool C07AB03 ATENOSAN tablett 50mg N28 Sanofi 50%   75% I10-I13; I15; I20        
157 atenolool C07AB03 TENORMIN tablett 100mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I20        
157a atenolool C07AB03 TENORMIN tablett 50mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I20        
158 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 10mg N100 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
159 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 10mg N30 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
160 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 10mg N50 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
161 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 20mg N100 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
162 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 20mg N30 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
163 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 20mg N50 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
164 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 40mg N100 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
165 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 40mg N30 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
166 atorvastatiin C10AA05 SORTIS tablett 40mg N50 Pfizer H.C.P 50%   75% E78* *(2)      
167 atropiin S01FA01 ISOPTO ATROPINE silmatilgad 1% 5 ml N1 Alcon 50%              
170 atsetüülsalit-
süülhape+
metoklop-
ramiid
N02BA92 MIGPRIV pulber lahuseks 900mg+10mg N6 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
171 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACC 600 HOT graanulid lahuseks 600mg 1annus N6 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
174 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N10 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
172 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N100 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
173 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N20 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
168 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N50 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
169 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACETYLCYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N10 Stada 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil
175 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACETYLCYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N20 Stada 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil
176 atsetüül-
tsüsteiin
R05CB01 ACETYLCYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N50 Stada 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil
177 atsitretiin D05BB02 NEOTIGASON kapsel 10mg N30 Roche 50%   75% L40*; L86*; M07*; Q80*; Q82.8* *rv dermatovenero-
loogil
     
178 atsükloviir D06BB03 ACYCLOVIR STADA, CREAM kreem 5% 20g N1 Stada 50%              
179 atsükloviir D06BB03 SUPRAVIRAN kreem 5% 20g N1 Grünenthal GmbH 50%              
180 atsükloviir J05AB01 ACIC 200 tablett 200mg N100 Hexal AG 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
181 atsükloviir J05AB01 ACIC 200 tablett 200mg N25 Hexal AG 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
182 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR tablett 200 mg N20 Balkanpharma-
Troyan
50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
183 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR tablett 400 mg N10 Balkanpharma-
Troyan
50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
184 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200mg N30 ALPHARMA 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
185 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 400 MG tablett 400mg N30 ALPHARMA 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
186 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 800 MG tablett 800mg N35 ALPHARMA 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
187 atsükloviir J05AB01 ACYCLOVIR TFT tablett 200mg N25 TFT 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
188 atsükloviir J05AB01 ACYCLOVIR TFT tablett 200mg N30 TFT 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
189 atsükloviir J05AB01 PROVIRSAN tablett 200mg N30 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
190 atsükloviir J05AB01 ZOVIRAX TABLETS 200 MG tablett 200mg N25 Glaxo Wellcome 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
191 atsükloviir J05AB01 VIROLEX tablett 200mg N20 KRKA, d.d. 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
192 atsükloviir J05AB01 XOROX tablett 200mg N25 Kwizda 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
193 atsükloviir J05AB01 XOROX tablett 400mg N60 Kwizda 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
194 atsükloviir J05AB01 XOROX tablett 800mg N35 Kwizda 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
195 atsükloviir S01AD03 ZOVIRAX OPHTHALMIC OINTMENT 3% silmasalv 3% 4.5g N1 Glaxo Wellcome 50%              
196 atsükloviir S01AD03 VIROLEX silmasalv 3% 4.5g N1 KRKA, d.d. 50%              
197 atsükloviir S01AD03 XOROX silmasalv 3% 4.5g N1 Kwizda 50%              
198 auranofiin M01CB03 RIDAURA tablett 3mg N100 Goldshield 50%   75% M05*; M06*; M08*; M45*; M46* *rv reumatoloogil      
199 batsiratsiin+
neomütsiin
D06AX80 BANEOCIN OINTMENT salv 250TÜ+mg+5TÜ+mgg 20g N1 Biochemie GmbH 50%              
200 batsiratsiin+
neomütsiin
D06AX80 BANEOCIN POWDER puistepulber 250TÜ+mg+5TÜ+mgg 10g N1 Biochemie GmbH 50%              
201 beetahistiin N07CA01 BETASERC tablett 16mg N60 Solvay Pharmaceuticals 50%              
202 beetahistiin N07CA01 BETASERC tablett 8mg N100 Solvay Pharmaceuticals 50%              
203 beetametasoon D07AC01 BETNOVATE CREAM kreem 0,1% 15g N1 Glaxo Wellcome 50%              
204 beetametasoon D07AC01 BETNOVATE OINTMENT salv 0,1% 15g N1 Glaxo Wellcome 50%              
205 beetametasoon D07AC01 CELESTODERM-V kreem 1mgg 30g N1 Schering-Plough 50%              
206 beetametasoon D07AC01 CELESTODERM-V kreem 1mgg 50g N1 Schering-Plough 50%              
207 beetametasoon D07AC01 CELESTODERM-V salv 1mgg 30g N1 Schering-Plough 50%              
208 beetametasoon+fusiidhape D07CC80 FUCICORT kreem 0,1%+2% 15g N1 Leo 50%              
209 beetametasoon+neomütsiin D07CC81 BETNOVATE N CREAM kreem 0,1%+0,5% 15g N1 Glaxo Wellcome 50%              
210 beetametasoon+salitsüülhape D07BC80 DIPROSALIC lahus 0,05%+2% 30ml N1 Schering-Plough 50%              
211 beetametasoon+salitsüülhape D07BC80 DIPROSALIC lahus 0,05%+2% 50ml N1 Schering-Plough 50%              
212 beetametasoon+salitsüülhape D07BC80 DIPROSALIC salv 0,05%+3% 20g N1 Schering-Plough 50%              
213 beetametasoon+salitsüülhape D07BC80 DIPROSALIC salv 0,05%+3% 30g N1 Schering-Plough 50%              
215 beetametasoon+salitsüülhape D07BC80 DIPROSALIC salv 0,05%+3% 50g N1 Schering-Plough 50%              
219 bekaplermiin D03AX06 REGRANEX geel 0,01% 15g N1 Cilag 50%              
220 beklometasoon R01AD01 BECLONASAL FORTE AQUA ninasprei 0,1mg/annuses 30ml N1 Orion 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
223 beklometasoon R01AD01 BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
224 beklometasoon R03BA01 BECLOFORTE inhal aeros 0,25mg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
214 beklometasoon R03BA01 BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200mcg/annuses 200annust N1 Orion 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
216 beklometasoon R03BA01 BECLOMET inhal aeros 0,05mg/annuses 200annust N1 Orion 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
217 beklometasoon R03BA01 BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,1mg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
218 beklometasoon R03BA01 BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
221 beklometasoon R03BA01 BECOTIDE inhal aeros 0,05mg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
222 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 100mcg/annus 200annust N1 IVAX - CR a.s. 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
225 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 100mcg/annus 200annust N3 IVAX - CR a.s. 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
226 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 100 MCG inhal aeros 100mcg/annus 200annust N1 IVAX - CR a.s. 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
227 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 250mcg/annus N200 IVAX - CR a.s. 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
228 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 250 MCG inhal aeros 250mcg/annus 200annust N1 IVAX - CR a.s. 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
229 beklometasoon R03BA01 NASOBEC sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml IVAX - CR a.s. 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele;
**rv pediaatril ja pulmonoloogil
     
230 bensatiinbensüülpenitsilliin J01CE08 RETARPEN 2.4 injektsioonisubstants 2,4miljTÜ N1 Biochemie GmbH 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatove-
neroloogil
231 bensatiinbensüülpenitsilliin J01CE08 RETARPEN 2.4 injektsioonisubstants 2,4miljTÜ N50 Biochemie GmbH 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatove-
neroloogil
232 bensüülpenitsilliin J01CE01 PENICILLIN G injektsioonisubstants 1000000TÜ N10 Balkanpharma-Razgrad 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatove-
neroloogil
233 bensüülpenitsilliin J01CE01 PENICILLIN G injektsioonisubstants 1000000TÜ N100 Balkanpharma-Razgrad 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatove-
neroloogil
234 bensüülpenitsilliin J01CE01 PENICILLIN G injektsioonisubstants 1000000TÜ N50 Balkanpharma-Razgrad 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatove-
neroloogil
235 bensüülpenitsilliin J01CE01 PENICILLIN G SODIUM “BIOCHEMIE” 1000000 IU VIAL injektsioonisubstants 1000000TÜ N1 Biochemie GmbH 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatove-
neroloogil
236 betaksolool S01ED02 BETOPTIC S silmasuspensioon 0,25% 5ml N1 Alcon 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
237 betaksolool S01ED02 BETOPTIC silmatilgad 0,5% 5 ml N1 Alcon 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
238 bikalutamiid L02BB03 CASODEX 150 tablett 150mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
239 bikalutamiid L02BB03 CASODEX tablett 50mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
240 biperideen N04AA02 AKINETON tablett 2mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%         100% G20* *rev neuroloogil
241 biperideen N04AA02 AKINETON tablett 2mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%         100% G20* *rev neuroloogil
242 brinsolamiid S01EC04 AZOPT silmatilgad 1% 5ml N1 Alcon Inc. 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
243 brivudiin J05AB82 VIZORAX tablett 125 mg N1 Berlin-Chemie 50%              
244 brivudiin J05AB82 VIZORAX tablett 125 mg N7 Berlin-Chemie 50%              
245 brivudiin J05AB82 VIZORAX tablett 125 mg N35 Berlin-Chemie 50%              
246 bromokriptiin G02CB01 BROMERGON 10 MG TABLETS tablett 10mg N30 LEK d.d 50%         100% E22*; E24*;

G20**

*rev endokrinoloogil; **rev neuroloogil
247 bromokriptiin G02CB01 BROMERGON 2,5 MG TABLETS tablett 2,5mg N30 LEK d.d 50%         100% E22*; E24*;

G20**

*rev endokrinoloogil; **rev neuroloogil
248 bromokriptiin G02CB01 BROMOCRIPTIN-RICHTER tablett 2,5mg N30 Richter 50%         100% E22*; E24*;

G20**

*rev endokrinoloogil; **rev neuroloogil
249 bromokriptiin G02CB01 PARLODEL tablett 2,5mg N100 Novartis Pharma 50%         100% E22*; E24*;

G20**

*rev endokrinoloogil; **rev neuroloogil
250 bromokriptiin G02CB01 PARLODEL tablett 2,5mg N30 Novartis Pharma 50%         100% E22*; E24*;

G20**

*rev endokrinoloogil; **rev neuroloogil
251 budesoniid A07EA06 ENTOCORT 3 MG retardkapsel 3mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
252 budesoniid A07EA06 ENTOCORT 3 MG retardkapsel 3mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
253 budesoniid A07EA06 ENTOCORT lahustuv tabl+ lahusti 2mg N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K50-K51)* *rv gastroenteroloogil      
254 budesoniid D07AC09 APULEIN 0,025% CREAM kreem 0,025% 15g N1 Richter 50%              
255 budesoniid D07AC09 APULEIN 0,025% OINTMENT salv 0,025% 15g N1 Richter 50%              
256 budesoniid R01AD05 RHINOCORT AQUA 32 MCG/DOSE ninasprei 32mcg/annuses 10ml N120 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
257 budesoniid R01AD05 RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOSE ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
258 budesoniid R01AD05 RHINOCORT AQUA 64 MCG/DOSE ninasprei 64mcg/annuses 10ml N120 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
259 budesoniid R01AD05 TAFEN NASAL ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 LEK d.d 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
260 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 100mcg/annuses 200 annust IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
261 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 200mcg/annus 100 annust IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
262 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 200mcg/annus 200 annust IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
263 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 50 annust IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
264 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 100 annust IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
265 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 200 annust IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
266 budesoniid R03BA02 PULMICORT inhal aeros 50mcg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
267 budesoniid R03BA02 PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,125 MG/ML nebulisaatori susp. 0,125mg/ml 2ml N20 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
268 budesoniid R03BA02 PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,25 MG/ML nebulisaatori susp. 0,25mg/ml 2ml N20 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
269 budesoniid R03BA02 PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,5 MG/ML nebulisaatori susp. 0,5mg/ml 2 ml N20 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
270 budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,1mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
271 budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
272 budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,4mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
273 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg/annus 120annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
274 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg/annus 60annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
275 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg+4,5mcgannus 120annus N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
276 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg+4,5mcgannus 60annus N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
277 busereliin L02AE01 SUPRECUR ninasprei 0,15mg/annuses 10g N2 Aventis Pharma  Deutschland 50%              
278 busereliin L02AE01 SUPREFACT DEPOT implantaat 6,3mg 2 N1 Aventis Pharma Deutschland 50%              
279 buspiroon N05BE01 BUSPAR tablett 10mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
280 busulfaan L01AB01 MYLERAN TABLETS tablett 2mg N100 Glaxo Wellcome 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
281 butenafiin D01AE82 MENTAX kreem 1% 10g N1 KAKEN PHARMACEUTICAL Co., 50%              
282 butüülskopolamiin A03BB01 BUSCOPAN drazhee 10mg N20 Boehringer Ingelheim 50%              
283 butüülskopolamiin A03BB01 BUSCOPAN suposiit 10mg N10 Boehringer Ingelheim 50%              
284 candesartaan C09CA80 ATACAND tablett 16mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
285 candesartaan C09CA80 ATACAND tablett 16mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
286 candesartaan C09CA80 ATACAND tablett 4mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
287 candesartaan C09CA80 ATACAND tablett 4mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
288 candesartaan C09CA80 ATACAND tablett 8mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
289 candesartaan C09CA80 ATACAND tablett 8mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
290 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 10000TÜ 0.4ml N5 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8        
291 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 12500TÜ 0.5ml N5 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8        
292 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 12500TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8        
293 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 25000TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8        
294 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 7500TÜ 0.3ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8        
295 danasool G03XA01 DANOL kapsel 100mg N100 Sanofi 50%   75% N80* *rv günekoloogil      
296 danasool G03XA01 DANOL kapsel 200mg N100 Sanofi 50%   75% N80* *rv günekoloogil      
297 deksametasoon H02AB02 DEXAMETASON tablett 0,5mg N100 Orion 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatoveneroloogil 100% (C00-D48)*; E23**;

E25**;

E27**;

E89.3**;

E89.6**;

T86***

*rv onkoloogil ja hematoloogil; **rev endokrinoloogil; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
298 deksametasoon H02AB02 DEXAMETASON tablett 0,5mg N30 Orion 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatoveneroloogil 100% (C00-D48)*; E23**;

E25**;

E27**;

E89.3**;

E89.6**;

T86***

*rv onkoloogil ja hematoloogil; **rev endokrinoloogil; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
299 deksametasoon H02AB02 DEXAMETHASON 4 MG/ML süstelahus 4mgml 1ml N25 KRKA, d.d. 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatoveneroloogil 100% (C00-D48)*; E23**;

E25**;

E27**;

E89.3**;

E89.6**;

T86***

*rv onkoloogil ja hematoloogil; **rev endokrinoloogil; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
300 deksametasoon H02AB02 DEXAMETHASONE tablett 0,5mg N10 KRKA, d.d. 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatoveneroloogil 100% (C00-D48)*; E23**;

E25**;

E27**;

E89.3**;

E89.6**;

T86***

*rv onkoloogil ja hematoloogil; **rev endokrinoloogil; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
301 deksametasoon S01BA01 MAXIDEX OINTMENT silmasalv 1mg/g 3.5g N1 Alcon n.v. 50%              
302 deksametasoon S01BA01 MAXIDEX silmasuspensioon 0,1% 5 ml N1 Alcon 50%              
303 deksametasoon S01BA01 OFTAN DEXA silmatilgad 0,1% 5 ml N1 Santen 50%              
304 deksametasoon+gramitsidiin+framütsetiin S03CA01 SOFRADEX silma- ja kõrvatilgad 0,05%+0,005%+0,5% 8 ml N1 Aventis Pharma Ltd. 50%              
305 deksametasoon+klooramfenikool S01CA82 OFTAN DEXA-CHLORA silmasalv 0,1%+0,2% 3.5g N1 Santen 50%              
306 deksametasoon+klooramfenikool S01CA82 OFTAN DEXA-CHLORA silmatilgad 0,1%+0,2% 10 ml N1 Santen 50%              
307 deksametasoon+neomütsiin+polümüksiin B S01CA80 MAXITROL silmasuspensioon 6000TÜ/ml+0,1%+3500TÜ/ml 5 ml N1 Alcon 50%              
308 deksametasoon+tobramütsiin S01CA81 TOBRADEX silmasuspensioon 0,1%+0,3% 5 ml N1 Alcon 50%              
309 deksketoprofeen M01AE17 DOLMEN tablett 25mg N10 Berlin-Chemie 50%              
310 deksketoprofeen M01AE17 DOLMEN tablett 25mg N30 Berlin-Chemie 50%              
311 deksketoprofeen M01AE17 DOLMEN tablett 25mg N50 Berlin-Chemie 50%              
312 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 30 ml Schering-Plough 50%              
313 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 50 ml Schering-Plough 50%              
314 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 60 ml Schering-Plough 50%              
315 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 100 ml Schering-Plough 50%              
316 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 120 ml Schering-Plough 50%              
317 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 150 ml Schering-Plough 50%              
318 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 225 ml Schering-Plough 50%              
319 Desloratadiin R06AX27 AERIUS siirup 0,5 mg/ml 300 ml Schering-Plough 50%              
320 Desloratadiin R06AX27 AERIUS tablett 5mg N10 Schering-Plough 50%              
321 Desloratadiin R06AX27 AERIUS tablett 5mg N2 Schering-Plough 50%              
322 Desloratadiin R06AX27 AERIUS tablett 5mg N30 Schering-Plough 50%              
323 desmopressiin H01BA02 MINIRIN ninasprei 10mcg/annuses 2.5ml N1 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
324 desmopressiin H01BA02 MINIRIN ninasprei 10mcg/annuses 5ml N1 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
325 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,1mg N15 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
326 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,1mg N30 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
327 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,1mg N90 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
328 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,2mg N15 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
329 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,2mg N30 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
330 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,2mg N90 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
331 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 1ml N10 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
332 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 1ml N5 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
333 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 2ml N10 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
334 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 2ml N5 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrinoloogil
335 desogestreel G03AC09 CERAZETTE tablett 0,075mg N168 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
336 desogestreel G03AC09 CERAZETTE tablett 0,075mg N28 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
337 desogestreel G03AC09 CERAZETTE tablett 0,075mg N84 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
338 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 JENETTEN drazhee 0,15mg+0,03mg N21 Jenapharm 50%   75% Z30        
339 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 MARVELON tablett 0,15mg+0,03mg N126 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
340 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 MARVELON tablett 0,15mg+0,03mg N21 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
341 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 MARVELON tablett 0,15mg+0,03mg N63 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
342 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 MERCILON tablett 0,15mg+0,02mg N21 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
343 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 MERCILON tablett 0,15mg+0,02mg N63 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
344 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 NOVYNETTE tablett 0,15mg+0,02mg N21 Richter 50%   75% Z30        
345 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 NOVYNETTE tablett 0,15mg+0,02mg N63 Richter 50%   75% Z30        
346 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 REGULON tablett 0,15mg+0,03mg N21 Richter 50%   75% Z30        
347 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 REGULON tablett 0,15mg+0,03mg N63 Richter 50%   75% Z30        
348 desogestreel+etünüülöstradiool G03AA09 VILONET tablett 0,15mg+0,03mg N21 Wyeth-Pharma 50%   75% Z30        
349 kloormadinoon+etünüülöstradiool G03AA80 BELARA filmtabletid 2 mg+30 mcg N21 Grünenthal GmbH 50%   75% Z30        
350 kloormadinoon+etünüülöstradiool G03AA80 BELARA filmtabletid 2 mg+30 mcg N3X21 Grünenthal GmbH 50%   75% Z30        
351 desogestreel+etünüülöstradiool G03AB05 GRACIAL tablett N22 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
352 desogestreel+etünüülöstradiool G03AB05 TRIMIRON tablett N21 N.V. ORGANON 50%   75% Z30        
353 diasepaam N05BA01 DIAZEPAM DESITIN rektaaltuub 10mg N5 Desitin 50%              
354 diasepaam N05BA01 DIAZEPAM DESITIN rektaaltuub 5mg N5 Desitin 50%              
355 didanosiin J05AB07 VIDEX EC 125 MG gastroresistentne kapsel 125mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%              
356 didanosiin J05AB07 VIDEX EC 200 MG gastroresistentne kapsel 200mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%              
357 didanosiin J05AB07 VIDEX EC 250 MG gastroresistentne kapsel 250mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%              
358 didanosiin J05AB07 VIDEX EC 400 MG gastroresistentne kapsel 400mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%              
359 didanosiin J05AB07 VIDEX tablett 100mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
360 didanosiin J05AB07 VIDEX tablett 150mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
361 didanosiin J05AB07 VIDEX tablett 200mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
362 didanosiin J05AB07 VIDEX tablett 25mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
363 didanosiin J05AB07 VIDEX tablett 50mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
364 dienogest+etünüülöstradiool G03AA81 JEANINE tablett 2mg+0,03mg N21 Jenapharm 50%   75% Z30        
365 dienogest+etünüülöstradiool G03AA81 JEANINE tablett 2mg+0,03mg N63 Jenapharm 50%   75% Z30        
366 dienogest+östradiool G03FA15 KLIMODIEN kaetud tablett 2mg N3x28 Schering AG 50%              
367 dienogest+östradiool G03FA15 KLIMODIEN kaetud tablett 2mg N28 Schering AG 50%              
368 difenhüdramiin R06AA02 DIMEDROL tablett 50mg tabl N10 TFT 50%              
369 digoksiin C01AA05 DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG tablett 0,25mg N50 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
370 digoksiin C01AA05 DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG tablett 62,5mcg N100 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
371 digoksiin C01AA05 DIGOXIN TFT tablett 0,25mg N25 TFT 50%   75% I50        
372 digoksiin C01AA05 DIGOXIN TFT tablett 0,25mg N50 TFT 50%   75% I50        
373 digoksiin C01AA05 LANOXIN tablett 0,25mg N100 Glaxo Wellcome 50%   75% I50        
374 dihüdroergotamiin N02CA01 NEOMIGRAN ninasprei 4mg/ml 1ml N1 Novartis Pharma 50%              
375 dihüdrokodeiin N02AA08 DHC CONTINUS retardtablett 120mg N56 Mundipharma Austria 50%              
376 dihüdrokodeiin N02AA08 DHC CONTINUS retardtablett 60mg N56 Mundipharma Austria 50%              
377 dihüdrokodeiin N02AA08 DHC CONTINUS retardtablett 90mg N56 Mundipharma Austria 50%              
378 dihüdrotahhüsterool A11CC02 TACHYSTIN LIQUIDUM suukaudne lahus 1mg/ml 20ml N1 ANKERPHARM 50%         100% E20*; E89.2* *rv endokrinoloogil
379 diklofenak M01AB05 CATAFLAM tablett 25mg N20 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
380 diklofenak M01AB05 CATAFLAM tablett 25mg N30 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
381 diklofenak M01AB05 CATAFLAM tablett 50mg N20 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
382 diklofenak M01AB05 CATAFLAM tablett 50mg N30 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
383 diklofenak M01AB05 DICLAC 100 suposiit 100mg N10 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
384 diklofenak M01AB05 DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N10 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
385 diklofenak M01AB05 DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N100 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
386 diklofenak M01AB05 DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N20 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
387 diklofenak M01AB05 DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N50 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
388 diklofenak M01AB05 DICLAC 50 suposiit 50mg N10 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
389 diklofenak M01AB05 DICLAC 50 suposiit 50mg N5 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
390 diklofenak M01AB05 DICLAC 50 TABL tablett 50mg N20 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
391 diklofenak M01AB05 DICLAC 50 TABL tablett 50mg N50 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
392 diklofenak M01AB05 DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N10 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
393 diklofenak M01AB05 DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N100 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
394 diklofenak M01AB05 DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N20 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
395 diklofenak M01AB05 DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N50 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
396 diklofenak M01AB05 DICLAC RETARD retardtablett 100mg N100 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
397 diklofenak M01AB05 DICLAC RETARD retardtablett 100mg N20 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
398 diklofenak M01AB05 DICLAC RETARD retardtablett 100mg N50 Hexal AG 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
399 diklofenak M01AB05 DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N50 Berlin-Chemie 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
400 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 100 STADA RETARD retardtablett 100mg N20 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
401 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 25 STADA Gastroresistentne tablett 25mg N100 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
402 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 25 STADA Gastroresistentne tablett 25mg N20 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
403 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 25 STADA Gastroresistentne tablett 25mg N50 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
404 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 50 STADA enterotablett 50mg N100 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
405 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 50 STADA enterotablett 50mg N20 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
406 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC 50 STADA enterotablett 50mg N50 Stada 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
407 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC DUO BMS retardkapsel 75mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
408 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC- RATIOPHARM 25 enterotablett 25mg N20 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
409 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC- RATIOPHARM 25 enterotablett 25mg N50 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
410 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N20 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
411 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N50 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
412 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 suposiit 100mg N10 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
413 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N10 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
414 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N50 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
415 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO retardtablett 150mg N10 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
416 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO retardtablett 150mg N100 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
417 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO retardtablett 150mg N20 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
418 diklofenak M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO retardtablett 150mg N50 ratiopharm 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
419 diklofenak M01AB05 DICLOMELAN 50 mg tablett 50mg N10 Lannacher 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
420 diklofenak M01AB05 DICLOMELAN RETARD 100 mg retardtablett 100mg N30 Lannacher 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
421 diklofenak M01AB05 DICLOMELAN suposiit 100mg N6 Lannacher 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
422 diklofenak M01AB05 INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50mg N20 Spirig 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
423 diklofenak M01AB05 INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N20 Spirig 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
424 diklofenak M01AB05 NAKLOFEN DUO kapsel 75mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
425 diklofenak M01AB05 NAKLOFEN ENTEROTABLETT enterotablett 50mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
426 diklofenak M01AB05 NAKLOFEN RETARD retardtablett 100mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
427 diklofenak M01AB05 NAKLOFEN SUPOSIIT suposiit 50mg N10 KRKA, d.d. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
428 diklofenak M01AB05 OLFEN-100 RECTOCAPS rektaalkapsel 100 mg N 5 MEPHA Ltd. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
429 diklofenak M01AB05 OLFEN-100 SR DEPOCAPS retardkapsel 100mg N20 MEPHA Ltd. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
430 diklofenak M01AB05 OLFEN-25 LACTAB enterotablett 25mg N30 MEPHA Ltd. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
431 diklofenak M01AB05 OLFEN-50 LACTAB enterotablett 50mg N20 MEPHA Ltd. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
432 diklofenak M01AB05 OLFEN-50 RECTOCAPS rektaalkapsel 50 mg N10 MEPHA Ltd. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
433 diklofenak M01AB05 OLFEN-75 SR DEPOTABS retardtablett 75mg N30 MEPHA Ltd. 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
434 diklofenak M01AB05 SANFINAC tablett 25mg N100 Sanofi 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
435 diklofenak M01AB05 SANFINAC tablett 50mg N100 Sanofi 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
436 diklofenak M01AB05 VERAL 100 MG suposiit 100mg N10 Slovakofarma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
437 diklofenak M01AB05 VERAL 50 MG enterotablett 50mg N20 Slovakofarma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
438 diklofenak M01AB05 VERAL 50 MG enterotablett 50mg N50 Slovakofarma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
439 diklofenak M01AB05 VOLTAREN 100 suposiit 100mg N5 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
440 diklofenak M01AB05 VOLTAREN 25 enterotablett 25mg N30 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
441 diklofenak M01AB05 VOLTAREN 25 suposiit 25mg N10 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
442 diklofenak M01AB05 VOLTAREN 50 enterotablett 50mg N20 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
443 diklofenak M01AB05 VOLTAREN 50 suposiit 50mg N10 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
444 diklofenak M01AB05 VOLTAREN RETARD retardtablett 100mg N10 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
445 diklofenak M01AB05 VOLTAREN RETARD retardtablett 100mg N30 Novartis Pharma 50%   75% L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;        
446 diklofenak M02AA15 DICLAC 5% GEL geel 5% 100g N1 Hexal AG 50%              
447 diklofenak M02AA15 DICLAC 5% GEL geel 5% 50g N1 Hexal AG 50%              
448 diklofenak M02AA15 FELORAN geel 1% 60g 60g N1 Balkanpharma-Troyan 50%              
449 diklofenak M02AA15 NAKLOFEN geel 1% 60g N1 KRKA, d.d. 50%              
450 diklofenak M02AA15 OLFEN GEL geel 1% 20g N1 MEPHA Ltd. 50%              
451 diklofenak M02AA15 OLFEN GEL geel 1% 50g N1 MEPHA Ltd. 50%              
452 diklofenak M02AA15 OLFEN ROLL-ON roll-on geel 1% 50ml N1 MEPHA Ltd. 50%              
453 diklofenak M02AA15 ORTOFEN salv 2% 30g N1 TFT 50%              
454 diklofenak M02AA15 VERAL geel 1% 55g N1 Slovakofarma 50%              
455 diklofenak M02AA15 VOLTAREN EMULGEL geel 1% 20g N1 Novartis Consumer Health 50%              
456 diklofenak M02AA15 VOLTAREN EMULGEL geel 1% 50g N1 Novartis Consumer Health 50%              
457 diklofenak S01BC03 NACLOF silmatilgad 0,1% 5 ml N1 H. Faure 50%              
458 diklofenak+misoprostool M01AB80 ARTHROTEC tablett 50mg+0,2mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
459 diklofenak+misoprostool M01AB80 ARTHROTEC tablett 50mg+0,2mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
460 diklofenak+misoprostool M01AB80 ARTHROTEC tablett 50mg+0,2mg N60 Pharmacia Enterprises 50%              
461 diltiaseem C08DB01 ALTIAZEM RR retardkapsel 180mg N20 Lusofarmaco 50%              
462 diltiaseem C08DB01 DILRENE 300 MG S.R. retardkapsel 300mg N28 Sanofi 50%              
463 diltiaseem C08DB01 DILTIAZEM tablett 60mg N30 Pliva 50%              
464 diltiaseem C08DB01 DILTIAZEM tablett 90mg N30 Pliva 50%              
465 diltiaseem C08DB01 DILTIKARD DEPOT 120 MG retardkapsel 120mg N28 Nycomed SEFA 50%              
466 diltiaseem C08DB01 DILTIKARD DEPOT 180 MG retardkapsel 180mg N28 Nycomed SEFA 50%              
467 diltiaseem C08DB01 DILTIKARD DEPOT 240 MG retardkapsel 240mg N28 Nycomed SEFA 50%              
468 diltiaseem C08DB01 DILTISAN tablett 60mg N100 Sanofi 50%              
469 doksasosiin C02CA04 CARDURA tablett 1mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
470 doksasosiin C02CA04 CARDURA tablett 2mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
471 doksasosiin C02CA04 CARDURA tablett 4mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
472 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 1 MG tablett 1mg N100 ratiopharm 50%              
473 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 1 MG tablett 1mg N20 ratiopharm 50%              
474 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 1 MG tablett 1mg N50 ratiopharm 50%              
475 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 2 MG tablett 2mg N100 ratiopharm 50%              
476 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 2 MG tablett 2mg N20 ratiopharm 50%              
477 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 2 MG tablett 2mg N50 ratiopharm 50%              
478 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 4 MG tablett 4mg N100 ratiopharm 50%              
479 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 4 MG tablett 4mg N20 ratiopharm 50%              
480 doksasosiin C02CA04 DOXAZOSIN-RATIOPHARM 4 MG tablett 4mg N50 ratiopharm 50%              
481 doksasosiin C02CA04 KAMIREN tablett 1mg N20 KRKA, d.d. 50%              
482 doksasosiin C02CA04 KAMIREN tablett 1mg N30 KRKA, d.d. 50%              
483 doksasosiin C02CA04 KAMIREN tablett 2mg N20 KRKA, d.d. 50%              
484 doksasosiin C02CA04 KAMIREN tablett 2mg N30 KRKA, d.d. 50%              
485 doksasosiin C02CA04 KAMIREN tablett 4mg N20 KRKA, d.d. 50%              
486 doksasosiin C02CA04 KAMIREN tablett 4mg N30 KRKA, d.d. 50%              
487 doksasosiin C02CA04 ZOXON 1 tablett 1mg N15 LÉCIVA a.s. 50%              
488 doksasosiin C02CA04 ZOXON 1 tablett 1mg N30 LÉCIVA a.s. 50%              
489 doksasosiin C02CA04 ZOXON 2 tablett 2mg N10 LÉCIVA a.s. 50%              
490 doksasosiin C02CA04 ZOXON 2 tablett 2mg N30 LÉCIVA a.s. 50%              
491 doksasosiin C02CA04 ZOXON 4 tablett 4mg N30 LÉCIVA a.s. 50%              
492 doksütsükliin J01AA02 DOXITIN tablett 100mg N10 Vitabalans 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
493 doksütsükliin J01AA02 DOXITIN tablett 100mg N8 Vitabalans 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
494 doksütsükliin J01AA02 DOXY M-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N10 ratiopharm 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
495 doksütsükliin J01AA02 DOXY M-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N20 ratiopharm 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
496 doksütsükliin J01AA02 DOXYCYCLIN 100 STADA TABS tablett 100mg N10 Stada 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
497 doksütsükliin J01AA02 DOXYCYCLIN 100 STADA TABS tablett 100mg N20 Stada 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
498 doksütsükliin J01AA02 DOXYCYCLIN 200 STADA TABS tablett 200mg N10 Stada 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
499 doksütsükliin J01AA02 DOXYHEXAL tablett 100mg N10 Hexal AG 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
500 doksütsükliin J01AA02 DOXYHEXAL tablett 100mg N20 Hexal AG 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
501 doksütsükliin J01AA02 DOXYLAN tablett 100mg N10 Lannacher 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
502 doksütsükliin J01AA02 DOXYLAN tablett 100mg N5 Lannacher 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
503 doksütsükliin J01AA02 VIBRAMYCIN kapsel 100mg N10 Pfizer H.C.P. Corporation 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
504 doksütsükliin J01AA02 VIBRAMYCIN siirup 10mgml 60ml N1 Pfizer H.C.P. Corporation 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
505 domperidoon A03FA03 MOTILIUM tablett 10mg N10 Janssen 50%              
506 domperidoon A03FA03 MOTILIUM tablett 10mg N30 Janssen 50%              
507 donepesiil N06DA02 ARICEPT tablett 10mg N28 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
508 donepesiil N06DA02 ARICEPT tablett 5mg N28 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
509 dornaas alfa R05CB13 PULMOZYME inhalatsioonilahus 1mg/ml 2.5ml N6 Roche 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
510 dorsolamiid S01EC03 TRUSOPT silmatilgad 2% 5 ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
511 drospirenoon+etünüülöstradiool G03AA12 YARINA tablett 3mg+0,03mg N21 Schering AG 50%   75% Z30        
512 drotaveriin A03AD02 NO-SPA tablett 40mg N100 Chinoin 50%              
513 drotaveriin A03AD02 NO-SPA tablett 40mg N20 Chinoin 50%              
514 düdrogesteroon G03DB01 DUPHASTON tablett 10mg N20 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
515 ebastiin R06AX22 KESTINE tablett 10mg N30 Nycomed SEFA 50%              
516 ebastiin R06AX22 KESTINE tablett 20mg N10 Nycomed SEFA 50%              
517 ebastiin R06AX22 KESTINE tablett 20mg N100 Nycomed SEFA 50%              
518 ebastiin R06AX22 KESTINE tablett 20mg N30 Nycomed SEFA 50%              
519 Efavirenzum J05AG03 STOCRIN kapsel 200 mg N90 MSD 50%              
520 Efavirenzum J05AG03 STOCRIN kapsel 100mg N30 MSD 50%              
521 Efavirenzum J05AG03 STOCRIN kapsel 50mg N30 MSD 50%              
522 Efavirenzum J05AG03 STOCRIN suukaudne lahus 30mg/ml 180ml N1 MSD 50%              
523 ekonasool D01AC03 ECOMI kreem 1%/g 30g N1 Geymonat 50%              
524 ekonasool D01AC03 PEVARYL kreem 1%/g 15g N1 Cilag 50%              
525 ekonasool D01AC03 PEVARYL kreem 1%/g 30g N1 Cilag 50%              
526 ekonasool D01AC03 PEVARYL lipogeel 1%/g 15g N1 Cilag 50%              
527 ekonasool D01AC03 PEVARYL sprei 1%/ml 30ml N1 Cilag 50%              
528 ekonasool G01AF05 GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK oovul+kreem 150mg/g N1 Cilag 50%              
529 ekonasool G01AF05 GYNO-PEVARYL 50 vaginaaloovul 50mg N15 Cilag 50%              
530 ekonasool G01AF05 GYNO-PEVARYL oovul 150mg N3 Cilag 50%              
531 eksemestaan L02BG06 AROMASIN tablett 25mg N30 Pharmacia Enterprises 50%              
532 Emedastiin S01GX06 EMADINE silmatilgad 0,05% 10ml N1 Alcon UK 50%              
533 Emedastiin S01GX06 EMADINE silmatilgad 0,05% 5ml N1 Alcon UK 50%              
534 enalapriil C09AA02 BERLIPRIL 5 tablett 5mg N100 Berlin-Chemie 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
535 enalapriil C09AA02 BERLIPRIL 5 tablett 5mg N30 Berlin-Chemie 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
536 enalapriil C09AA02 BERLIPRIL 5 tablett 5mg N50 Berlin-Chemie 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
537 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 10mg N28 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
538 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 10mg N30 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
539 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 2,5mg N28 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
540 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 2,5mg N30 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
541 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 20mg N28 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
542 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 20mg N30 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
543 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 5mg N28 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
544 enalapriil C09AA02 EDNYT tablett 5mg N30 Richter 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
545 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 10 MG tablett 10mg N100 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
546 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 10 MG tablett 10mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
547 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 10 MG tablett 10mg N50 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
548 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 20 MG tablett 20mg N100 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
549 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 20 MG tablett 20mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
550 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 20 MG tablett 20mg N50 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
551 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 5 MG tablett 5mg N100 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
552 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 5 MG tablett 5mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
553 enalapriil C09AA02 ENAHEXAL 5 MG tablett 5mg N50 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
554 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL ALPHARMA TABLETS 10MG tablett 10mg N28 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
555 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL ALPHARMA TABLETS 5 MG tablett 5mg N28 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
556 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 10MG tablett 10mg N100 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
557 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 10MG tablett 10mg N30 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
558 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 10MG tablett 10mg N50 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
559 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 20MG tablett 20mg N100 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
560 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 20MG tablett 20mg N30 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
561 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 20MG tablett 20mg N50 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
562 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 5MG tablett 5mg N100 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
563 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 5MG tablett 5mg N30 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
564 enalapriil C09AA02 ENALAPRIL- RATIOPHARM 5MG tablett 5mg N50 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
565 enalapriil C09AA02 ENAP 10 tablett 10mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
566 enalapriil C09AA02 ENAP 2,5 tablett 2,5mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
567 enalapriil C09AA02 ENAP 20 tablett 20mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
568 enalapriil C09AA02 ENAP 5 tablett 5mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
569 enalapriil C09AA02 ENATEC 10 tablett 10mg N28 MEPHA Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
570 enalapriil C09AA02 ENATEC 20 tablett 20mg N28 MEPHA Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
571 enalapriil C09AA02 ENATEC 5 tablett 5mg N30 MEPHA Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
572 enalapriil C09AA02 INVORIL tablett 10mg N10 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
573 enalapriil C09AA02 INVORIL tablett 10mg N100 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
574 enalapriil C09AA02 INVORIL tablett 10mg N30 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
575 enalapriil C09AA02 INVORIL tablett 5mg N10 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
576 enalapriil C09AA02 INVORIL tablett 5mg N100 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
577 enalapriil C09AA02 INVORIL tablett 5mg N30 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
578 enalapriil C09AA02 RENITEC 10 MG tablett 10mg N14 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
579 enalapriil C09AA02 RENITEC 10 MG tablett 10mg N28 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
580 enalapriil C09AA02 RENITEC 10 MG tablett 10mg N100 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
581 enalapriil C09AA02 RENITEC 5 MG tablett 5mg N14 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
582 enalapriil C09AA02 RENITEC 5 MG tablett 5mg N28 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
583 enalapriil C09AA02 RENITEC FORTE tablett 20mg N14 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
584 enalapriil C09AA02 RENITEC FORTE tablett 20mg N28 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
585 enalapriil C09AA02 RENITEC START tablett N25 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
586 enalapriil+
hüdrokloro-
tiasiid
C09BA02 CO-RENITEC tablett 10mg+25mg N10 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
587 enalapriil+
hüdrokloro-
tiasiid
C09BA02 CO-RENITEC tablett 10mg+25mg N30 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
588 enalapriil+
hüdrokloro-
tiasiid
C09BA02 CO-RENITEC tablett 20mg+12,5mg N14 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
589 enalapriil+
hüdrokloro-
tiasiid
C09BA02 CO-RENITEC tablett 20mg+12,5mg N28 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
590 enalapriil+
hüdrokloro-
tiasiid
C09BA02 ENAP-H tablett 10mg+25mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
591 enalapriil+
hüdrokloro-
tiasiid
C09BA02 ENAP-HL tablett 10mg+12,5mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
592 enalapriil+hüdroklorotiasiid C09BA02 RENITEC PLUS tablett 20mg+6mg N14 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
593 enalapriil+hüdroklorotiasiid C09BA02 RENITEC PLUS tablett 20mg+6mg N28 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
594 entakapoon N04BX02 COMTESS tablett 200mg N100 Orion 50%              
595 entakapoon N04BX02 COMTESS tablett 200mg N30 Orion 50%              
596 entakapoon N04BX02 COMTESS tablett 200mg N350 Orion 50%              
597 entakapoon N04BX02 COMTESS tablett 200mg N60 Orion 50%              
598 eprosartaan C09CA02 TEVETEN tablett 400mgTabl N14 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
599 eprosartaan C09CA02 TEVETEN tablett 400mgTabl N28 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
600 eprosartaan C09CA02 TEVETEN tablett 400mgTabl N56 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
601 eprosartaan C09CA02 TEVETEN tablett 600mg 1Tabl N14 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
602 eprosartaan C09CA02 TEVETEN tablett 600mg 1Tabl N28 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
603 eprosartaan C09CA02 TEVETEN tablett 600mg 1Tabl N56 Solvay Pharmaceuticals BV 50%              
604 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON 50 000 MULTIDOSE injektsioonisubstants 50000IU N1 Roche 50%              
605 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 10000TÜ 0.3ml N1 Roche 50%              
606 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 10000TÜ 0.3ml N6 Roche 50%              
607 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 2000TÜ 0.3ml N1 Roche 50%              
608 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 2000TÜ 0.3ml N6 Roche 50%              
609 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 4000TÜ 0.3ml N1 Roche 50%              
610 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 4000TÜ 0.3ml N6 Roche 50%              
611 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 5000TÜ 0.3ml N1 Roche 50%              
612 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 5000TÜ 0.3ml N6 Roche 50%              
613 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 500TÜ 0.3ml N1 Roche 50%              
614 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 500TÜ 0.3ml N6 Roche 50%              
615 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 6000TÜ 0.3ml 0.3ml N1 Roche 50%              
616 Epoetin beta B03XA80 NEORECORMON süstelahus 6000TÜ 0.3ml 0.3ml N6 Roche 50%              
617 erütromütsiin D10AF02 AKNEFUG EL lahus paikseks kasut. 10mgml 60ml N1 Wolff 50%              
618 erütromütsiin J01FA01 ERYTHROMYCIN NYCOMED tablett 500mg N10 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
619 erütromütsiin J01FA01 ERYTHROMYCIN- RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mgml 16g N1 ratiopharm 50%   75% J13-J15        
620 erütromütsiin J01FA01 ERYTHROMYCIN- RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mgml 9.6g N1 ratiopharm 50%   75% J13-J15        
621 erütromütsiin J01FA01 ILOSONE suspensioon 25mgml 100ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%   75% J13-J15        
622 erütromütsiin J01FA01 ILOSONE suspensioon 50mgml 100ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%   75% J13-J15        
623 erütromütsiin J01FA01 ILOSONE tablett 500mg N10 Eli Lilly Export S.A. 50%   75% J13-J15        
624 erütropoetiin B03XA01 EPREX 10 000 süstelahus 10000TÜ/ml 1ml N6 Cilag 50%              
625 erütropoetiin B03XA01 EPREX 2000 süstelahus 4000TÜ/ml 0.5ml N6 Cilag 50%              
626 erütropoetiin B03XA01 EPREX 4000 süstelahus 10000TÜ/ml 0.4ml N6 Cilag 50%              
627 erütropoetiin B03XA01 EPREX 5000 süstelahus 5000IU 0.5ml N6 Cilag 50%              
628 erütropoetiin B03XA01 EPREX 6000 süstelahus 6000IU 0.6ml N6 Cilag 50%              
629 erütropoetiin B03XA01 EPREX 7000 süstelahus 7000IU 0.7ml N6 Cilag 50%              
630 erütropoetiin B03XA01 EPREX 8000 süstelahus 8000IU 0.8ml N6 Cilag 50%              
631 erütropoetiin B03XA01 RECORMON injektsioonisubstants 1000TÜ N10 Roche 50%              
632 erütropoetiin B03XA01 RECORMON injektsioonisubstants 2000TÜ N10 Roche 50%              
633 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 20mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
634 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 20mg N140 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
635 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 20mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
636 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 20mg N3 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
637 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 20mg N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
638 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 40mg 1Tabl N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
639 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 40mg 1Tabl N140 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
640 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 40mg 1Tabl N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
641 Esomeprasool A02BC05 NEXIUM tablett 40mg 1Tabl N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
642 estsitalopraam N06AB10 CIPRALEX tablett 5 mg N14 Lundbeck 50%              
643 estsitalopraam N06AB10 CIPRALEX tablett 5 mg N28 Lundbeck 50%              
644 estsitalopraam N06AB10 CIPRALEX tablett 10 mg N14 Lundbeck 50%              
645 estsitalopraam N06AB10 CIPRALEX tablett 10 mg N28 Lundbeck 50%              
646 estsitalopraam N06AB10 CIPRALEX tablett 15 mg N28 Lundbeck 50%              
647 estsitalopraam N06AB10 CIPRALEX tablett 20 mg N28 Lundbeck 50%              
648 etidroonhape M05BA01 PLEOSTAT tablett 400mg N14 KRKA, d.d. 50%              
649 etidroonhape M05BA01 PLEOSTAT tablett 400mg N56 KRKA, d.d. 50%              
650 etonogestreel G03AC08 IMPLANON implantaat 68mg N1 N.V. ORGANON 50%              
651 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 100mg N10 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
652 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 100mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
653 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 50mg N20 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
654 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 50mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
655 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 60 mg N14 MSD 50%              
656 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 60 mg N28 MSD 50%              
657 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 90 mg N14 MSD 50%              
658 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 90 mg N28 MSD 50%              
659 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 120 mg N14 MSD 50%              
660 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett120 mg N28 MSD 50%              
661 famitsükloviir J05AB09 FAMVIR tablett 125mg N10 Novartis Pharma 50%              
662 famitsükloviir J05AB09 FAMVIR tablett 125mg N30 Novartis Pharma 50%              
663 famitsükloviir J05AB09 FAMVIR tablett 250mg N15 Novartis Pharma 50%              
664 famitsükloviir J05AB09 FAMVIR tablett 250mg N21 Novartis Pharma 50%              
665 famitsükloviir J05AB09 FAMVIR tablett 500mg N14 Novartis Pharma 50%              
666 famitsükloviir J05AB09 FAMVIR tablett 500mg N21 Novartis Pharma 50%              
667 famotidiin A02BA03 FAMOSAN tablett 20mg N20 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
668 famotidiin A02BA03 FAMOSAN tablett 40mg N10 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
669 famotidiin A02BA03 FAMOTIDIN 20-SL kaetud tablett 20mg N30 Slovakofarma 50%              
670 famotidiin A02BA03 FAMOTIDIN 40-SL kaetud tablett 40mg N10 Slovakofarma 50%              
671 famotidiin A02BA03 QUAMATEL tablett 20mg N28 Richter 50%              
672 famotidiin A02BA03 QUAMATEL tablett 40mg N14 Richter 50%              
673 famotidiin A02BA03 ULFAMID tablett 20mg N10 KRKA, d.d. 50%              
674 famotidiin A02BA03 ULFAMID tablett 20mg N20 KRKA, d.d. 50%              
675 famotidiin A02BA03 ULFAMID tablett 40mg N10 KRKA, d.d. 50%              
676 feksofenadiin R06AX26 TELFAST 120MG tablett 120mg N100 Aventis Pharma Deutschland 50%              
677 feksofenadiin R06AX26 TELFAST 120MG tablett 120mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
678 feksofenadiin R06AX26 TELFAST 180MG tablett 180mg N100 Aventis Pharma Deutschland 50%              
679 feksofenadiin R06AX26 TELFAST 180MG tablett 180mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
680 felodipiin C08CA02 PLENDIL retardtablett 10mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
681 felodipiin C08CA02 PLENDIL retardtablett 10mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
682 felodipiin C08CA02 PLENDIL retardtablett 2,5mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
683 felodipiin C08CA02 PLENDIL retardtablett 2,5mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
684 felodipiin C08CA02 PLENDIL retardtablett 5mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
685 felodipiin C08CA02 PLENDIL retardtablett 5mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
686 felodipiin C08CA02 PRESID retardtablett 10mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
687 felodipiin C08CA02 PRESID retardtablett 10mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
688 felodipiin C08CA02 PRESID retardtablett 2,5mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
689 felodipiin C08CA02 PRESID retardtablett 2,5mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
690 felodipiin C08CA02 PRESID retardtablett 5mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
691 felodipiin C08CA02 PRESID retardtablett 5mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
692 fenobarbitaal N03AA02 PHENAEMAL 0,1 tablett 100mg N50 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
693 fenobarbitaal N03AA02 PHENAEMALETTEN tablett 15mg N50 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
694 fenofibraat C10AB05 LIPANTHYL kapsel 200mg N30 LABORATOIRES FOURNIER S.A 50%              
695 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 OSPEN 500 tablett 500 000 TÜ N12 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15        
696 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 OSPEN 1000 tablett 1 000 000 TÜ N12 Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15        
697 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 OSPEN 400 000 IU/5 ml Oral Suspensionsiirup 400 000 TÜ/5 ml 60 ml Biochemie GmbH 50%   75% J13-J15        
698 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N10 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
699 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N100 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
700 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N20 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
701 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N30 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
702 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ tablett 500000TÜ N20 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
703 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ tablett 500000TÜ N30 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
704 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 85 000TÜ/ML graanulid lahuseks 85000TÜ/ml 100ml N1 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
705 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN tablett 1000000TÜ N12 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
706 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN tablett 300000TÜ N18 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
707 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 VEPICOMBIN tablett 500000TÜ N18 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15        
708 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA tablett 250mg N30 Slovakofarma 50%   75% J13-J15        
709 fenoksümetüülpenitsilliin J01CE02 V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA tablett 500mg N30 Slovakofarma 50%   75% J13-J15        
710 fenoterool R03AC04 BEROTEC 100 annustatud aerosool 100mcg/annuses 300annust Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
711 fenoterool R03AC04 BEROTEC 200 annustatud aerosool 200mcg/annuses 200annust Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
712 fenoterool R03AC04 BEROTEC 200 annustatud aerosool 200mcg/annuses 300annust Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
713 fenoterool R03AC04 BEROTEC inhalatsioonilahus 0,5mg 2ml 2ml N20 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
714 fenoterool R03AC04 BEROTEC inhalatsioonilahus 0,5mg 2ml 2ml N60 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
715 fenoterool R03AC04 BEROTEC inhalatsioonilahus 1,25mg 2ml 2ml N20 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
716 fenoterool R03AC04 BEROTEC inhalatsioonilahus 1,25mg 2ml 2ml N60 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
717 fenoterool R03AC04 BEROTEC N 100 MCG inhal aeros 100mcg/annuses 200annust Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
718 fenoterool+ipratroopiumbromiid R03AK80 BERODUAL annustatud aerosool 50mcg+20mcg/annuses 300annust N1 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
719 fenoterool+
ipratroopium-
bromiid
R03AK80 BERODUAL inhalatsioonilahus 0,5mg+0,25mg/ml 20ml N1 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
720 fenoterool+
ipratroopium-
bromiid
R03AK80 BERODUAL N annustatud aerosool 50mcg+20mcgannus 200annus N1 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
721 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 100mcg/h N5 Janssen 50%              
722 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 25mcg/h N5 Janssen 50%              
723 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 50mcg/h N5 Janssen 50%              
724 fenütoiin N03AB02 PHENHYDAN tablett 100mg N100 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
725 fenütoiin N03AB02 PHENHYDAN tablett 100mg N200 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
726 fenütoiin N03AB02 PHENHYDAN tablett 100mg N50 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
727 fenüülbutasoon M02AA01 BUTADION salv 5% 20g N1 Richter 50%              
728 finasteriid G04CB01 PENESTER tablett 5mg N30 LÉCIVA a.s. 50%              
729 finasteriid G04CB01 PROSCAR 5 MG tablett 5mg N28 MSD 50%              
730 flekainiidatsetaat C01BC04 TAMBOCOR tablett 100mg N100 3M Health Care 50%              
731 flekainiidatsetaat C01BC04 TAMBOCOR tablett 100mg N20 3M Health Care 50%              
732 flekainiidatsetaat C01BC04 TAMBOCOR tablett 50mg N100 3M Health Care 50%              
733 flekainiidatsetaat C01BC04 TAMBOCOR tablett 50mg N20 3M Health Care 50%              
734 fludarabiin L01BB05 FLUDARA ORAL tablett 10mg N15 Schering AG 50%              
735 fludarabiin L01BB05 FLUDARA ORAL tablett 10mg N20 Schering AG 50%              
736 flukonasool J02AC01 DIFLAZON 100 kapsel 100mg N28 KRKA, d.d. 50%              
737 flukonasool J02AC01 DIFLAZON 150 kapsel 150mg N1 KRKA, d.d. 50%              
738 flukonasool J02AC01 DIFLAZON 200 kapsel 200mg N20 KRKA, d.d. 50%              
739 flukonasool J02AC01 DIFLAZON 200 kapsel 200mg N7 KRKA, d.d. 50%              
740 flukonasool J02AC01 DIFLAZON 50 kapsel 50mg N7 KRKA, d.d. 50%              
741 flukonasool J02AC01 DIFLUCAN 100MG kapsel 100mg N7 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
742 flukonasool J02AC01 DIFLUCAN 150MG kapsel 150mg N1 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
743 flukonasool J02AC01 DIFLUCAN 50MG kapsel 50mg N7 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
744 flukonasool J02AC01 FLUCONAZOL 150 SLOVAKOFARMA kapsel 150mg N1 Slovakofarma 50%              
745 flukonasool J02AC01 FLUCONAZOL 150 SLOVAKOFARMA kapsel 150mg N2 Slovakofarma 50%              
746 flukonasool J02AC01 FLUCONAZOL 50 SLOVAKOFARMA kapsel 50mg N10 Slovakofarma 50%              
747 flukonasool J02AC01 FLUCONAZOL 50 SLOVAKOFARMA kapsel 50mg N14 Slovakofarma 50%              
748 flukonasool J02AC01 FLUCONAZOL 50 SLOVAKOFARMA kapsel 50mg N20 Slovakofarma 50%              
749 flukonasool J02AC01 FLUCONAZOL 50 SLOVAKOFARMA kapsel 50mg N7 Slovakofarma 50%              
750 flukonasool J02AC01 MYCOMAX 100 kapsel 100mg N28 LÉCIVA a.s. 50%              
751 flukonasool J02AC01 MYCOMAX 100 kapsel 100mg N7 LÉCIVA a.s. 50%              
752 flukonasool J02AC01 MYCOMAX 100 kapsel 100mg N70 LÉCIVA a.s. 50%              
753 flukonasool J02AC01 MYCOMAX 200 kapsel 200mg N7 LÉCIVA a.s. 50%              
754 flukonasool J02AC01 MYCOMAX kapsel 150mg N1 LÉCIVA a.s. 50%              
755 flukonasool J02AC01 MYCOMAX kapsel 50mg N28 LÉCIVA a.s. 50%              
756 flukonasool J02AC01 MYCOMAX kapsel 50mg N7 LÉCIVA a.s. 50%              
757 flukonasool J02AC01 MYCOMAX kapsel 50mg N70 LÉCIVA a.s. 50%              
758 flukonasool J02AC01 MYCOMAX SIR siirup 5mg/ml 100ml N1 LÉCIVA a.s. 50%              
759 flukonasool J02AC01 MYCOSYST 100 MG kapsel 100mg N28 Richter 50%              
760 flukonasool J02AC01 MYCOSYST 150 MG kapsel 150mg N1 Richter 50%              
761 flukonasool J02AC01 MYCOSYST 150 MG kapsel 150mg N2 Richter 50%              
762 flukonasool J02AC01 MYCOSYST 50 MG kapsel 50mg N7 Richter 50%              
763 fluoksetiin N06AB03 DEPRENON kapsel 20mg N20 Slovakofarma 50%              
764 fluoksetiin N06AB03 DEPRIMAKS kapsel 20mg N14 Grindeks 50%              
765 fluoksetiin N06AB03 FLUVAL kapsel 20mg N14 KRKA, d.d. 50%              
766 fluoksetiin N06AB03 FLUVAL kapsel 20mg N28 KRKA, d.d. 50%              
767 fluoksetiin N06AB03 FLUX kapsel 20mg N100 Hexal AG 50%              
768 fluoksetiin N06AB03 FLUX kapsel 20mg N14 Hexal AG 50%              
769 fluoksetiin N06AB03 FLUX kapsel 20mg N20 Hexal AG 50%              
770 fluoksetiin N06AB03 FLUX kapsel 20mg N28 Hexal AG 50%              
771 fluoksetiin N06AB03 FLUX kapsel 20mg N50 Hexal AG 50%              
772 fluoksetiin N06AB03 FRAMEX kapsel 20mg N14 Richter 50%              
773 fluoksetiin N06AB03 FRAMEX kapsel 20mg N28 Richter 50%              
774 fluoksetiin N06AB03 MAGRILAN kapslid 20 mg N30 Medochemie Ltd. 50%              
775 fluoksetiin N06AB03 NYCOFLOX kapsel 20mg N100 Nycomed SEFA 50%              
776 fluoksetiin N06AB03 NYCOFLOX kapsel 20mg N30 Nycomed SEFA 50%              
777 fluoksetiin N06AB03 NYCOFLOX kapsel 20mg N60 Nycomed SEFA 50%              
778 fluoksetiin N06AB03 PROZAC kapsel 20mg N14 Eli Lilly Export S.A. 50%              
779 fluoksetiin N06AB03 PROZAC kapsel 20mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
780 fluoksetiin N06AB03 PROZAC kapsel 20mg N7 Eli Lilly Export S.A. 50%              
781 fluoksetiin N06AB03 PROZAC LIQUID suukaudne lahus 4mg/ml 70ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%              
782 fluoksetiin N06AB03 SALIPAX kapsel 20mg N10 MEPHA Ltd. 50%              
783 fluoksetiin N06AB03 SALIPAX kapsel 20mg N30 MEPHA Ltd. 50%              
784 fluotsinoloon D07AC04 SYNALAR kreem 0,025% 15g N1 Bioglan 50%              
785 fluotsinoloon D07AC04 SYNALAR kreem 0,025% 30g N1 Bioglan 50%              
786 fluotsinoniid D07AC08 METOSYN kreem 0,05% 15g N1 Bioglan 50%              
787 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL DEPOT süstelahus 100mg/ml 1ml N1 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
788 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL DEPOT süstelahus 100mg/ml 1ml N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
789 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL DEPOT süstelahus 20mg/ml 1ml N1 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
790 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL DEPOT süstelahus 20mg/ml 1ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
791 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL tablett 1mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
792 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL tablett 1mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
793 flupentiksool N05AF01 FLUANXOL tilgad 100mg/ml 10ml N1 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
794 flutamiid L02BB01 PROFAMID tablett 250mg N84 Orion 50%              
795 flutikasoon-
propionaat
D07AC17 CUTIVATE CREAM 0,05% kreem 0,05% 15g N1 Glaxo Wellcome 50%              
796 flutikasoon-
propionaat
D07AC17 CUTIVATE CREAM 0,05% kreem 0,05% 30g N1 Glaxo Wellcome 50%              
797 flutikasoon-
propionaat
D07AC17 CUTIVATE OINTMENT 0,005% salv 0,005% 15g N1 Glaxo Wellcome 50%              
798 flutikasoon-
propionaat
D07AC17 CUTIVATE OINTMENT 0,005% salv 0,005% 30g N1 Glaxo Wellcome 50%              
799 flutikasoon-
propionaat
R01AD08 FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
800 flutikasoon-
propionaat
R01AD08 FLIXONASE NASAL DROPS ninatilgad 1mg/ml 4TK N7 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
801 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG inhalatsioonipulber 100mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil
rv alla 18-aastasele lapsele
     
802 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG inhalatsioonipulber 250mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
803 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG inhalatsioonipulber 50mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
804 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE INHALER inhal aeros 250mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
805 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE INHALER inhal aeros 50mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
806 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE NEBULES nebulisaatori susp. 0,5mg 2ml 2ml N10 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
807 flutikasoonpropionaat R03BA05 FLIXOTIDE NEBULES nebulisaatori susp. 2mg 2ml 2ml N10 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil,
rv alla 18-aastasele lapsele
     
808 fluvastatiin C10AA04 LESCOL 20 MG kapsel 20mg N28 Novartis Pharma 50%   75% E78* *(2)      
809 fluvastatiin C10AA04 LESCOL 40 MG kapsel 40mg N28 Novartis Pharma 50%   75% E78* *(2)      
810 fluvastatiin C10AA04 LESCOL XL tablett 80mg N28 Novartis Pharma 50%   75% E78* *(2)      
811 fluvastatiin C10AA04 LESCOL XL tablett 80mg N70 Novartis Pharma 50%   75% E78* *(2)      
812 fluvastatiin C10AA04 LESCOL XL tablett 80mg N98 Novartis Pharma 50%   75% E78* *(2)      
813 fluvoksamiin N06AB08 FEVARIN tablett 100mg N30 Solvay Pharmaceuticals 50%              
814 fluvoksamiin N06AB08 FEVARIN tablett 100mg N50 Solvay Pharmaceuticals 50%              
815 fluvoksamiin N06AB08 FEVARIN tablett 50mg N30 Solvay Pharmaceuticals 50%              
816 fluvoksamiin N06AB08 FEVARIN tablett 50mg N50 Solvay Pharmaceuticals 50%              
817 fluvoksamiin N06AB08 FEVARIN tablett 50mg N60 Solvay Pharmaceuticals 50%              
818 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F 37,5 IU injektsioonisubstants 37,5TÜ N1 Ares-Serono 50%              
819 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F 37,5 IU injektsioonisubstants 37,5TÜ N10 Ares-Serono 50%              
820 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F 37,5 IU injektsioonisubstants 37,5TÜ N3 Ares-Serono 50%              
821 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F 37,5 IU injektsioonisubstants 37,5TÜ N5 Ares-Serono 50%              
822 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F injektsioonisubstants 75TÜ N1 ARES TRADING SA 50%              
823 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F injektsioonisubstants 75TÜ N10 ARES TRADING SA 50%              
824 follitropiin alfa G03GA05 GONAL-F injektsioonisubstants 75TÜ N3 ARES TRADING SA 50%              
825 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 100TÜ N1 N.V. ORGANON 50%              
826 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 100TÜ N10 N.V. ORGANON 50%              
827 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 100TÜ N3 N.V. ORGANON 50%              
828 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 100TÜ N5 N.V. ORGANON 50%              
829 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 150TÜ N1 N.V. ORGANON 50%              
830 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 150TÜ N10 N.V. ORGANON 50%              
831 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 150TÜ N3 N.V. ORGANON 50%              
832 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 150TÜ N5 N.V. ORGANON 50%              
833 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 50TÜ N1 N.V. ORGANON 50%              
834 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 50TÜ N10 N.V. ORGANON 50%              
835 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 50TÜ N3 N.V. ORGANON 50%              
836 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 50TÜ N5 N.V. ORGANON 50%              
837 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 75TÜ N1 N.V. ORGANON 50%              
838 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 75TÜ N10 N.V. ORGANON 50%              
839 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 75TÜ N3 N.V. ORGANON 50%              
840 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON injektsioonisubstants 75TÜ N5 N.V. ORGANON 50%              
841 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 100TÜ 0.5ml 0.5ml N1 N.V. ORGANON 50%              
842 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 100TÜ 0.5ml 0.5ml N10 N.V. ORGANON 50%              
843 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 100TÜ 0.5ml 0.5ml N5 N.V. ORGANON 50%              
844 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 150TÜ 0.5ml 0.5ml N1 N.V. ORGANON 50%              
845 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 150TÜ 0.5ml 0.5ml N10 N.V. ORGANON 50%              
846 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 150TÜ 0.5ml 0.5ml N5 N.V. ORGANON 50%              
847 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 300IU 0.36ml N1 N.V. ORGANON 50%              
848 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 50TÜ 0.5ml 0.5ml N1 N.V. ORGANON 50%              
849 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 50TÜ 0.5ml 0.5ml N10 N.V. ORGANON 50%              
850 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 50TÜ 0.5ml 0.5ml N5 N.V. ORGANON 50%              
851 follitropiin beeta G03GA06 PUREGON süstelahus 600IU 0.72ml N1 N.V. ORGANON 50%              
852 formoterool R03AC13 FORADIL inhalatsioonipulber 12mcg N30 Novartis Pharma 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
853 formoterool R03AC13 FORADIL inhalatsioonipulber 12mcg N60 Novartis Pharma 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
854 formoterool R03AC13 OXIS TURBUHALER inhalatsioonipulber 4,5mcg/annuses 60annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
855 formoterool R03AC13 OXIS TURBUHALER inhalatsioonipulber 9mcg/annuses 60annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
856 fosföstrool L02AA04 HONVAN tablett 120mg N100 Asta Medica 50%              
857 fosföstrool L02AA04 HONVAN tablett 120mg N50 Asta Medica 50%              
858 fosinopriil C09AA09 MONOPRIL tablett 10mg N28 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50* *(1)      
859 fosinopriil C09AA09 MONOPRIL tablett 20mg N28 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50* *(1)      
860 furosemiid C03CA01 FUROSEMIDE ALPHARMA TABLETS 40MG tablett 40mg N28 ALPHARMA 50%   75% I50        
861 furosemiid C03CA01 FUROSEMIDE ALPHARMA TABLETS 40MG tablett 40mg N50 ALPHARMA 50%   75% I50        
862 furosemiid C03CA01 FUROSEMIID NYCOMED tablett 20mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
863 furosemiid C03CA01 FUROSEMIID NYCOMED tablett 40mg N100 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
864 furosemiid C03CA01 FUROSEMIID NYCOMED tablett 40mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
865 furosemiid C03CA01 FUROSEMIID NYCOMED tablett 5mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
866 furosemiid C03CA01 LASIX RETARD retardkapsel 60mg N100 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% I50        
867 furosemiid C03CA01 LASIX RETARD retardkapsel 60mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% I50        
868 furosemiid+triamtereen C03EB80 FURESIS COMP tablett 40mg+50mg N100 Orion 50%              
869 furosemiid+triamtereen C03EB80 FURESIS COMP tablett 40mg+50mg N30 Orion 50%              
870 furosemiid+triamtereen C03EB80 FURESIS COMP tablett 40mg+50mg N50 Orion 50%              
871 fusiidhape D06AX01 FUCIDIN kreem 2% 15g N1 Leo 50%              
872 fusiidhape D06AX01 FUCIDIN salv 2% 15g N1 Leo 50%              
873 fusiidhape J01XC01 FUCIDIN suspensioon 50mgml 90ml N1 Leo 50%              
874 fusiidhape J01XC01 FUCIDIN tablett 250mg N12 Leo 50%              
875 fusiidhape S01AA13 FUCITHALMIC viskoossed silmatilgad 1% 5g N1 Leo 50%              
876 gabapentiin N03AX12 NEURONTIN kapsel 100mg N100 Pfizer H.C.P 50%              
877 gabapentiin N03AX12 NEURONTIN kapsel 100mg N20 Pfizer H.C.P 50%              
878 gabapentiin N03AX12 NEURONTIN kapsel 300mg N100 Pfizer H.C.P 50%              
879 gabapentiin N03AX12 NEURONTIN kapsel 300mg N50 Pfizer H.C.P 50%              
880 gabapentiin N03AX12 NEURONTIN kapsel 400mg N100 Pfizer H.C.P 50%              
881 gabapentiin N03AX12 NEURONTIN kapsel 400mg N50 Pfizer H.C.P 50%              
882 ganireliks H01CC01 ORGALUTRAN süstelahus 0,25mg 0.5ml 0.5ml N1 N.V. ORGANON 50%              
883 ganireliks H01CC01 ORGALUTRAN süstelahus 0,25mg 0.5ml 0.5ml N5 N.V. ORGANON 50%              
884 gantsükloviir J05AB06 CYMEVENE kapsel 250mg N84 Roche 50%              
885 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 FEMODEN tablett 0,075mg+0,03mg N21 Schering AG 50%   75% Z30        
886 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 HARMONET tablett 0,075mg+0,02mg N21 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
887 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 HARMONET tablett 0,075mg+0,02mg N63 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
888 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 LOGEST tablett 0,075mg+0,02mg N21 Schering AG 50%   75% Z30        
889 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 MINESSE tablett 0,06mg+0,015mg N28 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
890 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 MINESSE tablett 0,06mg+0,015mg N84 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
891 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 MINULET tablett 0,075mg+0,03mg N21 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
892 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 MINULET tablett 0,075mg+0,03mg N63 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
893 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 MIRELLE tablett 60mcg+15mcg N28 Schering AG 50%   75% Z30        
894 gestodeen+etünüülöstradiool G03AA10 MIRELLE tablett 60mcg+15mcg N56 Schering AG 50%   75% Z30        
895 gestodeen+etünüülöstradiool G03AB06 TRI-MINULET tablett -1+-1 N21 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
896 gestodeen+etünüülöstradiool G03AB06 TRI-MINULET tablett -1+-1 N63 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
897 glibenklamiid A10BB01 GLIBENCLAMID 5 TFT tablett 5mg N100 TFT 50%   75% E11; E14        
898 glibenklamiid A10BB01 GLIBENCLAMID 5 TFT tablett 5mg N120 TFT 50%   75% E11; E14        
899 glibenklamiid A10BB01 GLIBENCLAMID 5 TFT tablett 5mg N30 TFT 50%   75% E11; E14        
900 glibenklamiid A10BB01 GLIBENCLAMID 5 TFT tablett 5mg N60 TFT 50%   75% E11; E14        
901 glibenklamiid A10BB01 GLIBENCLAMID- RATIOPHARM 3,5 tablett 3,5mg N120 ratiopharm 50%   75% E11; E14        
902 glibenklamiid A10BB01 GLIBENCLAMID- RATIOPHARM 3,5 tablett 3,5mg N30 ratiopharm 50%   75% E11; E14        
903 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 1,75 tablett 1,75mg N120 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
904 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 1,75 tablett 1,75mg N30 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
905 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 1,75 tablett 1,75mg N60 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
906 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 3,5 tablett 3,5mg N120 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
907 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 3,5 tablett 3,5mg N30 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
908 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 3,5 tablett 3,5mg N60 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
909 glibenklamiid A10BB01 MANINIL 5 tablett 5mg N120 Berlin-Chemie 50%   75% E11; E14        
910 gliklasiid A10BB09 DIABREZIDE tablett 80mg N40 Molteni 50%   75% E11; E14        
911 gliklasiid A10BB09 DIAPREL MR tablett 30mg N60 Servier 50%   75% E11; E14        
912 gliklasiid A10BB09 DIAPREL tablett 80mg N60 Servier 50%   75% E11; E14        
913 glimepriid A10BB12 AMARYL tablett 1mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
914 glimepriid A10BB12 AMARYL tablett 1mg N90 Aventis Pharma Deutschland 50%              
915 glimepriid A10BB12 AMARYL tablett 2mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
916 glimepriid A10BB12 AMARYL tablett 2mg N90 Aventis Pharma Deutschland 50%              
917 glimepriid A10BB12 AMARYL tablett 3mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
918 glimepriid A10BB12 AMARYL tablett 3mg N90 Aventis Pharma Deutschland 50%              
919 glipisiid A10BB07 GLIBENESE GITS tablett 10mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% E11; E14        
920 glipisiid A10BB07 GLIBENESE GITS tablett 5mg N30 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% E11; E14        
921 glipisiid A10BB07 MINIDIAB tablett 5mg N30 Pharmacia Enterprises 50%   75% E11; E14        
922 glipisiid A10BB07 MINIDIAB tablett 5mg N75 Pharmacia Enterprises 50%   75% E11; E14        
923 glükagoon H04AA01 GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT injektsioonisubstants 1mg N1 Novo Nordisk 50%              
924 glükoosamiin M01AX05 ARTHRYL pulber lahuseks Rottapharm 50%              
925 glükoosamiin M01AX05 ARTHRYL pulber lahuseks 1500mg N20 Rottapharm 50%              
926 glükoosamiin M01AX05 ARTHRYL pulber lahuseks 1500mg N30 Rottapharm 50%              
927 glütserüülnitraat C01DA02 MINITRAN 10 TTS 10mg 24h N100 3M Health Care 50%              
928 glütserüülnitraat C01DA02 MINITRAN 10 TTS 10mg 24h N30 3M Health Care 50%              
929 glütserüülnitraat C01DA02 MINITRAN 5 TTS 5mg 24h N100 3M Health Care 50%              
930 glütserüülnitraat C01DA02 MINITRAN 5 TTS 5mg 24h N30 3M Health Care 50%              
931 glütserüülnitraat C01DA02 NITRO MACK RETARD 2,5 MG retardkapsel 2,5mg N50 H. Mack 50%              
932 glütserüülnitraat C01DA02 NITRO MACK RETARD 5 MG retardkapsel 5mg N100 H. Mack 50%              
933 glütserüülnitraat C01DA02 NITRODERM TTS 10 TTS 10mg 24h N10 Novartis Pharma 50%              
934 glütserüülnitraat C01DA02 NITRODERM TTS 5 TTS 5mg 24h N10 Novartis Pharma 50%              
935 glütserüülnitraat C01DA02 NITROLINGUAL SPRAY sprei 0,4mg/annuses 11.2g N200 Pohl-Boskamp 50%              
936 glütserüülnitraat C01DA02 NITROLINGUAL SPRAY sprei 0,4mg/annuses 14.2g N250 Pohl-Boskamp 50%              
937 glütserüülnitraat C01DA02 NITROLINGUAL SPRAY sprei 0,4mg/annuses 4.9g N75 Pohl-Boskamp 50%              
938 gosereliin L02AE03 ZOLADEX depookapsel 3,6mg N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
939 gosereliin L02AE03 ZOLADEX LA depookapsel 10,8mg N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
940 granisetroon A04AA02 KYTRIL süstelahus 1mg/ml 1ml N5 Roche 50%              
941 granisetroon A04AA02 KYTRIL süstelahus 1mg/ml 3ml N5 Roche 50%              
942 granisetroon A04AA02 KYTRIL tablett 1mg N10 Roche 50%              
943 haloperidool N05AD01 HALOPERIDOL TABLETS 5 MG tablett 5mg N50 Richter 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
944 haloperidool N05AD01 HALOPERIDOL tablett 1,5mg N50 Richter 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
945 haloperidool N05AD01 HALOPERIDOL tilgad 2mg/ml 10ml N1 Richter 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
946 haloperidool N05AD01 HALOPERIDOL-DECANOATE-RICHTER süstelahus 50mg/ml 1ml N1 Richter 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
947 haloperidool N05AD01 HALOPERIDOL-DECANOATE-RICHTER süstelahus 50mg/ml 1ml N5 Richter 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*;
(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
948 haltsinoniid D07AD02 BETACORTON rasvane kreem 0,1% 20g N1 Spirig 50%              
949 haltsinoniid D07AD02 BETACORTON rasvane kreem 0,1% 50g N1 Spirig 50%              
950 haltsinoniid D07AD02 BETACORTON SOLUTION nahalahus 0,1% 100ml N1 Spirig 50%              
951 haltsinoniid D07AD02 BETACORTON SOLUTION nahalahus 0,1% 25ml N1 Spirig 50%              
952 haltsinoniid+karbamiid D07XD80 BETACORTON CREAM kreem 0,1%+5% 20g N1 Spirig 50%              
953 haltsinoniid+karbamiid D07XD80 BETACORTON CREAM kreem 0,1%+5% 50g N1 Spirig 50%              
954 haltsinoniid+salitsüülhape D07XD81 BETACORTON S SOLUTION nahalahus 0,1%+2% 100ml N1 Spirig 50%              
955 haltsinoniid+salitsüülhape D07XD81 BETACORTON S SOLUTION nahalahus 0,1%+2% 25ml N1 Spirig 50%              
956 Human menopausal gonadotrophin G03GA02 PERGONAL injektsioonisubstants 75TÜ N1 ARES TRADING SA 50%              
957 Human menopausal gonadotrophin G03GA02 PERGONAL injektsioonisubstants 75TÜ N10 ARES TRADING SA 50%              
958 hüdroklorotiasiid C03AA03 HYPOTHIAZID tablett 100mg N20 Chinoin 50%   75% I10-I13; I15; I50*; O10-O16 *rev kardioloogil      
959 hüdroklorotiasiid C03AA03 HYPOTHIAZID tablett 25mg N20 Chinoin 50%   75% I10-I13; I15; I50*; O10-O16 *rev kardioloogil      
960 hüdroklorotiasiid+amiloriid C03EA81 MODURETIC tablett 5mg+50mg N30 MSD 50%              
961 hüdroklorotiasiid+triamtereen C03EA80 TRIAMPUR COMPOSITUM tablett 12,5mg+25mg N50 AWD 50%              
962 hüdrokortisoon D07AA02 HYDROCORTISON DAK salv 1% 30ml N1 Nycomed SEFA 50%              
963 hüdrokortisoon H02AB09 SOLU-CORTEF injektsioonisubstants 100mg N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E25*;

E27*;

E89.3*;

E89.6*;

T86**

*rev endokrino-
loogil;
**rv patsienti jälgival ja ravival arstil
964 hüdrokortisoon H02AB09 SOLU-CORTEF injektsioonisubstants 100mg N25 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E25*;

E27*;

E89.3*;

E89.6*;

T86**

*rev endokrino-
loogil;
**rv patsienti jälgival ja ravival arstil
965 hüdrokortisoon+fusiidhape D07XA82 FUCIDIN H kreem 10mg+20mgg 15g N1 Leo 50%              
966 hüdrokortisoon+kloorheksidiin D07BA80 SIBICORT kreem 1%+1% 100g N1 Orion 50%              
967 hüdrokortisoon+kloorheksidiin D07BA80 SIBICORT kreem 1%+1% 20g N1 Orion 50%              
968 hüdrokortisoon+kloorheksidiin D07BA80 SIBICORT kreem 1%+1% 50g N1 Orion 50%              
969 hüdrokortisoon+lidokaiin H02AB80 HYDROCORTISON-RICHTER SUSPENSION FOR INJECTION süstesuspensioon 25mg+5mgml 5ml N1 Richter 50%         100% E23*; E25*;

E27*;

E89.3*;

E89.6*;

T86**

*rev endokrino-
loogil;
**rv patsienti jälgival ja ravival arstil
970 hüdrokortisoon+tsiprofloksatsiin S02CA82 CIPROBAY HC kõrvatilgad 1%+0,2% 10 ml N1 Alcon Inc. 50%              
971 hüdrokortisoonbutüraat D07AB02 LOCOID CRELO Nahaemulsioon 1mg/g 30g N1 Yamanouchi 50%              
972 hüdrokortisoonbutüraat D07AB02 LOCOID kreem 0,1% 30g N1 Yamanouchi 50%              
973 hüdrokortisoonbutüraat D07AB02 LOCOID rasvane kreem 0,1% 30g N1 Yamanouchi 50%              
974 hüdroksükarbamiid L01XX05 HYDREA kapsel 500mg N100 Bristol-Myers Squibb 50%              
975 hüdroksüklorokiin P01BA02 PLAQUENIL tablett 200mg N60 Sanofi 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46* *rv reumatoloogil      
976 hüdroksüsiin R06AE80 ATARAX siirup 2mg/ml 200ml N1 UCB Pharma Oy Finland 50%              
977 hüdroksüsiin R06AE80 ATARAX tablett 25mg N100 UCB Pharma Oy Finland 50%              
978 hüdroksüsiin R06AE80 ATARAX tablett 25mg N25 UCB Pharma Oy Finland 50%              
979 ibuprofeen M01AE01 BURANA tablett 400mg N30 Orion 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
980 ibuprofeen M01AE01 IBUMAX tablett 400mg N100 Vitabalans 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
981 ibuprofeen M01AE01 IBUMAX tablett 400mg N30 Vitabalans 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
982 ibuprofeen M01AE01 IBUMAX tablett 600mg N10 Vitabalans 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
983 ibuprofeen M01AE01 IBUMAX tablett 600mg N100 Vitabalans 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
984 ibuprofeen M01AE01 IBUMAX tablett 600mg N30 Vitabalans 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
985 ibuprofeen M01AE01 IBUMETIN 400 tablett 400mg N100 Nycomed SEFA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
986 ibuprofeen M01AE01 IBUMETIN 400 tablett 400mg N50 Nycomed SEFA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
987 ibuprofeen M01AE01 IBUMETIN 600 tablett 600mg N100 Nycomed SEFA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
988 ibuprofeen M01AE01 IBUMETIN 600 tablett 600mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
989 ibuprofeen M01AE01 IBUMETIN 600 tablett 600mg N50 Nycomed SEFA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
990 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN 400 TFT tablett 400mg N20 TFT 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
991 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N20 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
992 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N50 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
993 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N84 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
994 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 600MG tablett 600mg N20 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
995 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 600MG tablett 600mg N50 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
996 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN LANNACHER tablett 400mg N30 Lannacher 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
997 ibuprofeen M01AE01 IBUPROFEN LANNACHER tablett 600mg N30 Lannacher 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
998 ibuprofeen M01AE01 SOLPAFLEX retardkapsel 300mg N24 GlaxoSmithKline 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
999 ibuprofeen M01AE01 SOLPAFLEX retardkapsel 300mg N36 GlaxoSmithKline 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
1000 ibuprofeen M01AE01 SOLPAFLEX retardkapsel 300mg N48 GlaxoSmithKline 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  
1001 idarubitsiin L01DB06 ZAVEDOS kapsel 10mg N1 Pharmacia Enterprises 50%              
1002 idarubitsiin L01DB06 ZAVEDOS kapsel 5mg N1 Pharmacia Enterprises 50%              
1003 imatinib L01XX28 GLIVEC kapsel 100mg N120 Novartis Pharma 50%              
1004 imatinib L01XX28 GLIVEC kapsel 100mg N180 Novartis Pharma 50%              
1005 imatinib L01XX28 GLIVEC kapsel 100mg N24 Novartis Pharma 50%              
1006 imatinib L01XX28 GLIVEC kapsel 100mg N48 Novartis Pharma 50%              
1007 imatinib L01XX28 GLIVEC kapsel 100mg N96 Novartis Pharma 50%              
1008 imatinib L01XX28 GLIVEC kapsel 50mg N30 Novartis Pharma 50%              
1009 imidapriil C09AA80 TANATRIL tablett 10mg N100 ALGOL OY 50%              
1010 imidapriil C09AA80 TANATRIL tablett 10mg N30 ALGOL OY 50%              
1011 imidapriil C09AA80 TANATRIL tablett 5mg N100 ALGOL OY 50%              
1012 imidapriil C09AA80 TANATRIL tablett 5mg N30 ALGOL OY 50%              
1013 imikute toitesegu   SOIJA TUTTELI 400 g Valio     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
1014 imikute toitesegu   ISOMIL 400 g (laktoosivaba) Abbot     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
1015 imikute toitesegu   ALSOY (DS32-A) 450 g Nestle     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
1016 imikute toitesegu   PEPTIDI TUTTELI 400 g Valio     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
1017 imikute toitesegu   ALFARE (DS24) 400 g (vadaku) Nestle     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
1018 imikvimood D06BB10 ALDARA kreem 5% 250mg N12 3M Health Care 50%              
1019 imipramiin N06AA02 IMIPRAMINE ALPHARMA TABLETS 25 MG tablett 25mg N48 ALPHARMA 50%              
1020 imipramiin N06AA02 IMIPRAMINE ALPHARMA TABLETS 25 MG tablett 25mg N50 ALPHARMA 50%              
1021 indapamiid C03BA11 PRO-INDAP kapsel 2,5mg N30 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
1022 indapamiid C03BA11 TERTENSIF SR retardtablett 1,5mg N30 Servier 50%              
1023 indapamiid C03BA11 TERTENSIF tablett 2,5mg N30 Servier 50%              
1024 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 333 mg N135 MSD 50%              
1025 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 100mg N180 MSD 50%              
1026 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 200mg N180 MSD 50%              
1027 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 200mg N270 MSD 50%              
1028 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 200mg N360 MSD 50%              
1029 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 400mg N180 MSD 50%              
1030 indinaviir J05AE02 CRIXIVAN kapsel 400mg N90 MSD 50%              
1031 indometatsiin M01AB01 INDOMET- RATIOPHARM 50 kapsel 50mg N100 ratiopharm 50%         100% C00-D48  
1032 indometatsiin M01AB01 INDOMET- RATIOPHARM 50 kapsel 50mg N20 ratiopharm 50%         100% C00-D48  
1033 indometatsiin M01AB01 INDOMET- RATIOPHARM 50 kapsel 50mg N50 ratiopharm 50%         100% C00-D48  
1034 indometatsiin M01AB01 INDOMETATSIIN NYCOMED kapsel 25mg N25 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1035 indometatsiin M01AB01 INDOMETATSIIN NYCOMED kapsel 50mg N25 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1036 indometatsiin M02AA23 INDOMET-RATIO-
PHARM GEL geel 1% 100g N1
ratiopharm 50%              
1037 indometatsiin M02AA23 INDOMET-RATIO-
PHARM GEL geel 1% 50g N1
ratiopharm 50%              
1038 indometatsiin M02AA23 MOBILAT AKUT INDO SPRAY lahus paikseks kasut. 8mg/ml 50ml N1 Sankyo 50%              
1039 insuliin aspart A10AB05 NOVOMIX 30 FLEXPEN süstesuspensioon 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1040 insuliin aspart A10AB05 NOVOMIX 30 PENFILL süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1041 insuliin aspart A10AB05 NOVORAPID FLEXPEN süstelahus 100IU/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1042 insuliin aspart A10AB05 NOVORAPID NOVOLET 3 ML süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1043 insuliin aspart A10AB05 NOVORAPID PENFILL 3 ML süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1044 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1045 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1046 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1047 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1048 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1049 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 5ml N1 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1050 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 5ml N10 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1051 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 5ml N2 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1052 insuliinglargiin A10AE04 LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 5ml N5 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1053 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 18000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%              
1054 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
1055 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
1056 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
1057 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
1058 interferoon alfa-2b L03AB05 INTRON A injektsioonisubstants 10miljTÜ N1 Schering-Plough 50%              
1059 interferoon alfa-2b L03AB05 INTRON A injektsioonisubstants 3miljTÜ N1 Schering-Plough 50%              
1060 interferoon alfa-2b L03AB05 INTRON A injektsioonisubstants 5miljTÜ N1 Schering-Plough 50%              
1061 interferoon alfa-2b L03AB05 INTRON A süstelahus 15miljTÜ/ml N1 Schering-Plough 50%              
1062 interferoon alfa-2b L03AB05 INTRON A süstelahus 25miljTÜ/ml N1 Schering-Plough 50%              
1063 interferoon alfa-2b L03AB05 INTRON A süstelahus 50miljTÜ/ml N1 Schering-Plough 50%              
1064 interferoon beeta L03AA11 AVONEX injektsioonisubstants 30mcg N4 Schering-Plough 50%              
1065 interferoon beeta L03AA11 BETAFERON injektsioonisubstants 9600000TÜ N15 Schering AG 50%              
1066 interferoon beeta L03AA11 BETAFERON injektsioonisubstants 9600000TÜ N5 Schering AG 50%              
1067 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N1 Serono Europe Ltd. 50%              
1068 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N15 Serono Europe Ltd. 50%              
1069 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N3 Serono Europe Ltd. 50%              
1070 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N1 Serono Europe Ltd. 50%              
1071 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N15 Serono Europe Ltd. 50%              
1072 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N3 Serono Europe Ltd. 50%              
1073 ipratroopiumbromiid R03BB01 ATROVENT inhal aeros 0,02mg/annuses 15ml N1 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
1074 ipratroopiumbromiid R03BB01 ATROVENT inhalatsioonilahus 0,25mg/ml 20ml N1 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
1075 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 150mg N14 Sanofi Pharma BMS 50%              
1076 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 150mg N28 Sanofi Pharma BMS 50%              
1077 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 150mg N56 Sanofi Pharma BMS 50%              
1078 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 150mg N98 Sanofi Pharma BMS 50%              
1079 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 300mg N14 Sanofi Pharma BMS 50%              
1080 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 300mg N28 Sanofi Pharma BMS 50%              
1081 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 300mg N56 Sanofi Pharma BMS 50%              
1082 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 300mg N98 Sanofi Pharma BMS 50%              
1083 irbesartaan C09CA04 APROVEL tablett 75mg N28 Sanofi Pharma BMS 50%              
1084 irbesartaan+hüdroklorotiasiid C09DA04 COAPROVEL tablett 150mg+12,5mg N28 Sanofi Pharma BMS 50%              
1085 irbesartaan+hüdroklorotiasiid C09DA04 COAPROVEL tablett 150mg+12,5mg N56 Sanofi Pharma BMS 50%              
1086 irbesartaan+hüdroklorotiasiid C09DA04 COAPROVEL tablett 150mg+12,5mg N98 Sanofi Pharma BMS 50%              
1087 irbesartaan+hüdroklorotiasiid C09DA04 COAPROVEL tablett 300mg+12,5mg N28 Sanofi Pharma BMS 50%              
1088 irbesartaan+hüdroklorotiasiid C09DA04 COAPROVEL tablett 300mg+12,5mg N56 Sanofi Pharma BMS 50%              
1089 irbesartaan+hüdroklorotiasiid C09DA04 COAPROVEL tablett 300mg+12,5mg N98 Sanofi Pharma BMS 50%              
1090 isokonasool D01AC05 TRAVOGEN kreem 1%/g 20g N1 Schering AG 50%              
1091 isokonasool D01AC05 TRAVOGEN kreem 1%/g 50g N1 Schering AG 50%              
1092 isokonasool G01AF07 GYNO-TRAVOGEN vaginaaloovul 600mg N1 Schering AG 50%              
1093 isokonasool+diflukortoloon D01AC80 TRAVOCORT kreem 1%+0,1%/g 15g N1 Schering AG 50%              
1094 isokonasool+diflukortoloon D01AC80 TRAVOCORT kreem 1%+0,1%/g 30g N1 Schering AG 50%              
1095 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISDN-RATIOPHARM 20 retardkapsel 20mg N100 ratiopharm 50%   75% I20        
1096 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISDN-RATIOPHARM 20 retardkapsel 20mg N50 ratiopharm 50%   75% I20        
1097 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISDN-RATIOPHARM 40 RETARDKAPSELN retardkapsel 40mg N100 ratiopharm 50%   75% I20        
1098 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISDN-RATIOPHARM 40 RETARDKAPSELN retardkapsel 40mg N50 ratiopharm 50%   75% I20        
1099 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISDN-RATIOPHARM 5 tablett 5mg N100 ratiopharm 50%   75% I20        
1100 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISDN-RATIOPHARM 5 tablett 5mg N50 ratiopharm 50%   75% I20        
1101 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISO MACK RETARD 20 MG retardkapsel 20mg N50 H. Mack 50%   75% I20        
1102 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISO MACK RETARD 40 MG retardkapsel 40mg N50 H. Mack 50%   75% I20        
1103 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISO MACK RETARD 60 MG retardkapsel 60mg N50 H. Mack 50%   75% I20        
1104 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISO MACK SPRAY sprei 1,25mg/annuses 20ml N1 H. Mack 50%   75% I20        
1105 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISOKET 20 retardtablett 20mg N50 Schwarz Pharma AG 50%   75% I20        
1106 isosorbiiddinitraat C01DA08 ISOKET 40 retardtablett 40mg N50 Schwarz Pharma AG 50%   75% I20        
1107 isosorbiidmononitraat C01DA14 ELANTAN 20 tablett 20mg N50 Schwarz Pharma AG 50%   75% I20        
1108 isosorbiidmononitraat C01DA14 ELANTAN 40 tablett 40mg N50 Schwarz Pharma AG 50%   75% I20        
1109 isosorbiidmononitraat C01DA14 ELANTAN LONG retardkapsel 50mg N20 Schwarz Pharma AG 50%   75% I20        
1110 isosorbiidmononitraat C01DA14 IMDUR retardtablett 60mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I20        
1111 isosorbiidmononitraat C01DA14 IMDUR retardtablett 60mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I20        
1112 isosorbiidmononitraat C01DA14 IS-5-MONO- RATIOPHARM 20 tablett 20mg N100 ratiopharm 50%   75% I20        
1113 isosorbiidmononitraat C01DA14 IS-5-MONO- RATIOPHARM 20 tablett 20mg N20 ratiopharm 50%   75% I20        
1114 isosorbiidmononitraat C01DA14 IS-5-MONO- RATIOPHARM 20 tablett 20mg N50 ratiopharm 50%   75% I20        
1115 isosorbiidmononitraat C01DA14 MONO MACK 20 MG tablett 20mg N50 H. Mack 50%   75% I20        
1116 isosorbiidmononitraat C01DA14 MONO MACK 40 MG tablett 40mg N50 H. Mack 50%   75% I20        
1117 isosorbiidmononitraat C01DA14 MONO MACK DEPOT retardtablett 100mg N20 H. Mack 50%   75% I20        
1118 isosorbiidmononitraat C01DA14 OLICARD 40 RETARD retardkapsel 40mg N50 Solvay 50%   75% I20        
1119 isosorbiidmononitraat C01DA14 OLICARD 60 RETARD retardkapsel 60mg N50 Solvay 50%   75% I20        
1120 isotretinoiin D10BA01 ROACCUTANE kapsel 10mg N30 Roche 50%   75% L70.1*; L70.2* *rv dermatovene-
roloogil
     
1121 isradipiin C08CA03 LOMIR SRO kapsel 5mg N100 Novartis Pharma 50%              
1122 isradipiin C08CA03 LOMIR SRO kapsel 5mg N30 Novartis Pharma 50%              
1123 isradipiin C08CA03 LOMIR tablett 2,5mg N28 Novartis Pharma 50%              
1124 itrakonasool J02AC02 ORUNGAL kapsel 100mg N15 Janssen 50%              
1125 itrakonasool J02AC02 ORUNGAL kapsel 100mg N28 Janssen 50%              
1126 itrakonasool J02AC02 ORUNGAL kapsel 100mg N4 Janssen 50%              
1127 itrakonasool J02AC02 SPORANOX suukaudne lahus 10mg/ml 150ml N1 Janssen 50%              
1128 kaltsipotriool D05AX02 DAIVONEX kreem 50mcgg 30g N1 Leo 50%   75% L40*; M07* *rev dermatovene-
roloogil
     
1129 kaltsipotriool D05AX02 DAIVONEX lahus peanahale 50mcgml 60ml N1 Leo 50%   75% L40*; M07* *rev dermatovene-
roloogil
     
1130 kaltsipotriool D05AX02 DAIVONEX salv 0,005% 30g N1 Leo 50%   75% L40*; M07* *rev dermatovene-
roloogil
     
1131 kaltsitoniin H05BA01 MIACALCIC ninasprei 200TÜ/annuses 2ml N1 Novartis Pharma 50%              
1132 kaltsitoniin H05BA01 MIACALCIC süstelahus 100TÜml 1ml N5 Novartis Pharma 50%              
1133 kaltsitriool A11CC04 ROCALTROL kapsel 0,25mcg N30 Roche 50%   75% N18* *rv nefroloogil 100% E20*; E89.2*;

N25

*rv endokrino-
loogil
1134 kaltsiumatsetaat A12AA12 PHOS-EX 250 MG tablette 250 mg N180 SUOMEEN SAIRAALAPALVELU OY 50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1135 kaltsiumatsetaat A12AA12 CALCIUMACETAT-NEFRO tablett 500 mg N100 MEDICE Chem.-pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co. 50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1136 kaltsiumatsetaat A12AA12 CALCIUMACETAT-NEFRO tablett 500 mg N500 MEDICE Chem.-pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co. 50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1137 kaltsiumfolinaat V03AF03 ANTREX tablett 15mg N10 Orion 50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1138 kaltsiumfolinaat V03AF03 ANTREX tablett 15mg N100 Orion 50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1139 kaltsiumfolinaat V03AF03 CALCIUMFOLINAT “EBEWE” kapsel 15mg N20 Ebewe 50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1140 kaltsiumkarbonaat A12AA04 CALCIGRAN SINE närimistablett 1250 mg N30 Nycomed SEFA     75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1141 kaltsiumkarbonaat A12AA04 CALCIGRAN SINE närimistablett 1250 mg N60 Nycomed SEFA     75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1142 kaltsiumkarbonaat A12AA04 CALCIGRAN SINE närimistablett 1250 mg N100 Nycomed SEFA     75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil
1143 kapetsitabiin L01BC06 XELODA tablett 150mg N60 Roche 50%              
1144 kapetsitabiin L01BC06 XELODA tablett 500mg N120 Roche 50%              
1145 kaptopriil C09AA01 CAPOTEN tablett 25mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1146 kaptopriil C09AA01 CAPOTEN tablett 25mg N40 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1147 kaptopriil C09AA01 CAPOTEN tablett 50mg N90 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1148 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL 25 tablett 25mg N100 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1149 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL 25 tablett 25mg N20 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1150 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL 25 tablett 25mg N50 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1151 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL 50 tablett 50mg N100 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1152 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL 50 tablett 50mg N20 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1153 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL 50 tablett 50mg N50 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1154 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL COR tablett 12,5mg N100 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1155 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL COR tablett 12,5mg N20 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1156 kaptopriil C09AA01 CAPTOHEXAL COR tablett 12,5mg N50 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1157 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS BP 12,5 MG tablett 12,5mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1158 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS BP 25 MG tablett 25mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1159 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS BP 50 MG tablett 50mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1160 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 12,5 tablett 12,5mg N100 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1161 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 12,5 tablett 12,5mg N30 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1162 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 12,5 tablett 12,5mg N50 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1163 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 25 tablett 25mg N100 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1164 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 25 tablett 25mg N30 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1165 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 25 tablett 25mg N50 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1166 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 50 tablett 50mg N100 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1167 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 50 tablett 50mg N30 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1168 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL STADA 50 tablett 50mg N50 Stada 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1169 kaptopriil C09AA01 KAPTEKS tablett 12,5mg N30 Grindeks 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1170 kaptopriil C09AA01 KAPTEKS tablett 25mg N30 Grindeks 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
1171 kaptopriil C09AA01 KAPTEKS tablett 50mg N30 Grindeks 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1172 kaptopriil C09AA01 KAPTOPRIL 12,5 tablett 12,5mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1173 kaptopriil C09AA01 KAPTOPRIL 25 tablett 25mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1174 kaptopriil C09AA01 KAPTOPRIL 50 tablett 50mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1175 kaptopriil C09AA01 NYCAPRIL 25 MG tablett 25mg N40 Nycomed SEFA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1176 kaptopriil C09AA01 NYCAPRIL 50 MG tablett 50mg N30 Nycomed SEFA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1177 kaptopriil+hüdroklorotiasiid C09BA01 CAPOZIDE tablett 50mg+25mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1178 karbamasepiin N03AF01 CARBALEX 200 MG TABLET tablett 200 mg N50 Gerot 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1179 karbamasepiin N03AF01 CARBALEX 400 MG TABLET tablett 400 mg N50 Gerot 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1180 karbamasepiin N03AF01 CARBAMAZEPIN NYCOMED 200 MG tablett 200mg N50 Nycomed SEFA 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1181 karbamasepiin N03AF01 CARBASAN RETARD retardtablett 400mg N50 Sanofi 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1182 karbamasepiin N03AF01 CARBASAN tablett 200mg N50 Sanofi 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1183 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN 200 RETARD retardtablett 200mg N100 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1184 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN 200 RETARD retardtablett 200mg N200 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1185 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN 200 RETARD retardtablett 200mg N50 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1186 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN 400 RETARD retardtablett 400mg N100 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1187 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN 400 RETARD retardtablett 400mg N200 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1188 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN 400 RETARD retardtablett 400mg N50 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1189 karbamasepiin N03AF01 FINLEPSIN tablett 200mg N50 AWD 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1190 karbamasepiin N03AF01 TEGRETOL CR retardtablett 200mg N50 Novartis Pharma 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1191 karbamasepiin N03AF01 TEGRETOL CR retardtablett 400mg N30 Novartis Pharma 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1192 karbamasepiin N03AF01 TEGRETOL tablett 200mg N50 Novartis Pharma 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1193 karbamasepiin N03AF01 TEGRETOL tablett 400mg N30 Novartis Pharma 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1194 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 150 RETARD retardtablett 150mg N100 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1195 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 150 RETARD retardtablett 150mg N50 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1196 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 200 tablett 200mg N100 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1197 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 200 tablett 200mg N50 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1198 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 300 RETARD retardtablett 300mg N100 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1199 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 300 RETARD retardtablett 300mg N50 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1200 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 600 RETARD retardtablett 600mg N100 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1201 karbamasepiin N03AF01 TIMONIL 600 RETARD retardtablett 600mg N50 Desitin 50%   75% G50   100% (F00-F09)*; E89.2*;

N25;

(F10-F19.4-7)*;

(F20-F29)*;

(F30-F31)*;

(F32/33.2-3)*;

F60.3*;

(F70-F79)*;

G40**

*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1202 karbotsüsteiin R05CB03 FLUDITEC siirup 20mg/ml 125 ml N1 Laboratoire Innotech int 50%              
1203 karbotsüsteiin R05CB03 FLUDITEC siirup 50mg/ml 125ml N1 Laboratoire Innotech int 50%              
1204 karbotsüsteiin R05CB03 MUCOPRONT kapsel 375mg N20 H. Mack 50%              
1205 karbotsüsteiin R05CB03 MUCOPRONT siirup 50mg/g 200ml N1 H. Mack 50%              
1206 karbotsüsteiin R05CB03 MUCOPRONT siirup 50mg/g 90ml N1 H. Mack 50%              
1207 karbotsüsteiin R05CB03 PULMOCLASE kapsel 375mg N50 UCB Pharma Oy Finland 50%              
1208 karbotsüsteiin R05CB03 PULMOCLASE siirup 50mg/ml 200ml N1 UCB Pharma Oy Finland 50%              
1209 karbotsüsteiin R05CB03 PULMOCLASE siirup 50mg/ml 500ml N1 UCB Pharma Oy Finland 50%              
1210 karvedilool C07AG02 CORYOL tablett 12,5mg N30 KRKA, d.d. 50%              
1211 karvedilool C07AG02 CORYOL tablett 25mg N30 KRKA, d.d. 50%              
1212 karvedilool C07AG02 DILATREND tablett 12,5mg N30 Roche 50%              
1213 karvedilool C07AG02 DILATREND tablett 25mg N30 Roche 50%              
1214 karvedilool C07AG02 DILATREND tablett 6,25mg N30 Roche 50%              
1215 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 HUMAJECT NPH süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1216 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1217 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1218 Keskmise toimeajaga humaaninsuliin A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1219 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1220 Keskmise toimeajaga humaanin-
suliin
A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 5ml N1 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1221 Keskmise toimeajaga humaanin-
suliin
A10AC01 MONOTARD HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1222 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 PROTAPHANE HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 1.5ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1223 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 PROTAPHANE HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1224 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 PROTAPHANE HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1225 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 PROTAPHANE INNOLET süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1226 Keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AC01 PROTAPHANE NOVOLET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1227 ketobemidoon N02AB01 KETOGAN NOVUM tablett 5mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
1228 ketobemidoon N02AB01 KETOGAN NOVUM tablett 5mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
1229 ketobemidoon N02AB01 KETOGAN RETARD retardkapsel 10mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
1230 ketobemidoon N02AB01 KETOGAN RETARD retardkapsel 10mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
1231 ketobemidoon N02AB01 KETOGAN RETARD retardkapsel 25mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
1232 ketobemidoon N02AB01 KETOGAN RETARD retardkapsel 25mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
1233 ketokonasool D01AC08 NIZORAL kreem 2%/g 15g N1 Janssen 50%              
1234 ketokonasool D01AC08 NIZORAL kreem 2%/g 30g N1 Janssen 50%              
1235 ketokonasool J02AB02 NIZORAL tablett 200mg N10 Janssen 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1236 ketokonasool J02AB02 NIZORAL tablett 200mg N30 Janssen 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1237 ketokonasool J02AB02 ORONAZOL tablett 200mg N20 KRKA, d.d. 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1238 ketoprofeen M01AE03 BI-PROFENID retardtablett 150mg N20 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
1239 ketoprofeen M01AE03 KETO tablett 100mg N100 Vitabalans 50%              
1240 ketoprofeen M01AE03 KETO tablett 100mg N20 Vitabalans 50%              
1241 ketoprofeen M01AE03 KETO tablett 100mg N30 Vitabalans 50%              
1242 ketoprofeen M01AE03 KETO tablett 50mg N100 Vitabalans 50%              
1243 ketoprofeen M01AE03 KETO tablett 50mg N20 Vitabalans 50%              
1244 ketoprofeen M01AE03 KETO tablett 50mg N30 Vitabalans 50%              
1245 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 100 ZÄPFCHEN suposiit 100mg N10 ratiopharm 50%              
1246 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 100 ZÄPFCHEN suposiit 100mg N50 ratiopharm 50%              
1247 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 100 tablett 100mg N100 ratiopharm 50%              
1248 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 100 tablett 100mg N20 ratiopharm 50%              
1249 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 100 tablett 100mg N50 ratiopharm 50%              
1250 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 50 tablett 50mg N100 ratiopharm 50%              
1251 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 50 tablett 50mg N20 ratiopharm 50%              
1252 ketoprofeen M01AE03 KETOPROFEN- RATIOPHARM 50 tablett 50mg N50 ratiopharm 50%              
1253 ketoprofeen M01AE03 PROFENID kapsel 50mg N24 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
1254 ketoprofeen M01AE03 PROFENID suposiit 100mg N12 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
1255 ketoprofeen M01AE03 PROFENID tablett 100mg N30 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
1256 ketorolak S01BC05 ACULAR silmatilgad 0,5% 5 ml N1 Allergan 50%              
1257 ketotifeen R06AX17 ZADITEN siirup 0,2mg/ml 100ml N1 Novartis Pharma 50%              
1258 ketotifeen R06AX17 ZADITEN tablett 1mg N30 Novartis Pharma 50%              
1259 kinidiin C01BA01 KINIDIN DURULES retardtablett 200mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1260 klaritromütsiin J01FA09 FROMILID 250 tablett 250mg N14 KRKA, d.d. 50%              
1261 klaritromütsiin J01FA09 FROMILID 500 tablett 500mg N14 KRKA, d.d. 50%              
1262 klaritromütsiin J01FA09 FROMILID suspensioonigraanulid 125mg 5ml 25g N1 KRKA, d.d. 50%              
1263 klaritromütsiin J01FA09 KLACID 250 MG TABS tablett 250mg N10 Sanofi 50%              
1264 klaritromütsiin J01FA09 KLACID 250 MG TABS tablett 250mg N14 Sanofi 50%              
1265 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 25mgml 100ml N1 Sanofi 50%              
1266 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 25mgml 60ml N1 Sanofi 50%              
1267 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1 Sanofi 50%              
1268 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1 Sanofi 50%              
1269 klaritromütsiin J01FA09 KLACID SR retardtablett 500mg N5 Sanofi 50%              
1270 klaritromütsiin J01FA09 KLACID SR retardtablett 500mg N7 Sanofi 50%              
1271 klemastiin R06AA04 TAVEGYL tablett 1mg N20 Novartis Consumer Health 50%              
1272 klindamütsiin D10AF01 DALACIN T lahus paikseks kasut. 10mgml 30ml N1 Pharmacia Enterprises 50%              
1273 klindamütsiin G01AA10 DALACIN vaginaalkreem 20mgg 40g N1 Pharmacia Enterprises 50%              
1274 klindamütsiin G01AA10 DALACIN VAGINAL OVULE oovul 100mg N3 Pharmacia Enterprises 50%              
1275 klindamütsiin J01FF01 DALACIN C kapsel 150mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
1276 klindamütsiin J01FF01 DALACIN C kapsel 150mg N16 Pharmacia Enterprises 50%              
1277 klindamütsiin J01FF01 DALACIN C kapsel 300mg N16 Pharmacia Enterprises 50%              
1278 klobetasool D07AD01 DERMOVATE kreem 0,05% 25g N1 Glaxo Wellcome 50%              
1279 klobetasool D07AD01 DERMOVATE lahus 0,05% 25ml N1 Glaxo Wellcome 50%              
1280 klobetasool D07AD01 DERMOVATE salv 0,05% 25g N1 Glaxo Wellcome 50%              
1281 klodroonhape M05BA02 BONEFOS kapsel 400mg N100 Leiras 50%              
1282 klodroonhape M05BA02 BONEFOS kapsel 400mg N30 Leiras 50%              
1283 klodroonhape M05BA02 BONEFOS tablett 800mg N60 Leiras 50%              
1284 klodroonhape M05BA02 LODRONAT 520 tablett 520mg N60 Roche 50%              
1285 klomifeen G03GB02 SEROPHENE tablett 50mg N10 ARES TRADING SA 50%              
1286 klomifeen G03GB02 SEROPHENE tablett 50mg N30 ARES TRADING SA 50%              
1287 klomipramiin N06AA04 ANAFRANIL 10 tablett 10mg N30 Novartis Pharma 50%              
1288 klomipramiin N06AA04 ANAFRANIL SR retardtablett 75mg N20 Novartis Pharma 50%              
1289 klomipramiin N06AA04 ANAFRANIL tablett 25mg N30 Novartis Pharma 50%              
1290 klonasepaam N03AE01 RIVOTRIL tablett 0,5mg N50 Roche 50%         100% G40* *rev neuroloogil
1291 klonasepaam N03AE01 RIVOTRIL tablett 2mg N30 Roche 50%         100% G40* *rev neuroloogil
1292 kloorambutsiil L01AA02 LEUKERAN TABLETS 2 MG tablett 2mg N25 Glaxo Wellcome 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1293 klooram-
fenikool
S01AA01 OFTAN AKVAKOL silmatilgad 0,5% 10 ml N1 Santen 50%              
1294 kloor-
protikseen
N05AF03 TRUXAL tablett 100mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1295 kloor-
protikseen
N05AF03 TRUXAL tablett 25mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1296 kloor-
protikseen
N05AF03 TRUXAL tablett 50mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1297 klopidogreel B01AC04 PLAVIX tablett 75mg N28 Sanofi Pharma BMS 50%              
1298 klopidogreel B01AC04 PLAVIX tablett 75mg N50 Sanofi Pharma BMS 50%              
1299 klopidogreel B01AC04 PLAVIX tablett 75mg N84 Sanofi Pharma BMS 50%              
1300 klosapiin N05AH02 LEPONEX tablett 100mg N50 Novartis Pharma 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1301 klosapiin N05AH02 LEPONEX tablett 25mg N50 Novartis Pharma 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1302 klostrido-
peptidaas
D03BA02 IRUXOL MONO salv 1,2TÜ 10g N1 Knoll GmbH 50%              
1303 klostrido-
peptidaas
D03BA02 IRUXOL MONO salv 1,2TÜ 30g N1 Knoll GmbH 50%              
1304 klotrimasool D01AC01 KLOTRIMASOOL kreem 1%/g 20g N1 GlaxoSmithKline Pharmaceu 50%              
1305 klotrimasool G01AF02 ANTIFUNGOL 3 vagin. tablett 200mg N3 Hexal AG 50%              
1306 klotrimasool G01AF02 ANTIFUNGOL 3 VAGINAALKREEM vaginaalkreem 20mg/g 20g N1 Hexal AG 50%              
1307 klotrimasool G01AF02 ANTIFUNGOL COMBI vagin tab+kreem N23 Hexal AG 50%              
1308 klotrimasool G01AF02 CANIFUG CREMOLUM 100 KOMBI vagin supp/kreem 100mg N6 Wolff 50%              
1309 klotrimasool G01AF02 CANIFUG CREMOLUM 100 vaginaalsuposiit 100mg N6 Wolff 50%              
1310 klotrimasool G01AF02 CANIFUG CREMOLUM 200 vaginaalsuposiit 200mg N3 Wolff 50%              
1311 klotrimasool G01AF02 CANIFUG VAGINALCREME 2% vaginaalkreem 2% 20g N1 Wolff 50%              
1312 klotrimasool G01AF02 KLOTRIMASOOL vagin. tablett 100mg N6 GlaxoSmithKline Pharmaceu 50%              
1313 kodeiin+
fenüült-
oloksamiin
R05DA80 CODIPRONT retardkapsel 30mg+10mg N10 H. Mack 50%              
1314 kodeiin+
fenüül-
toloksamiin
R05DA80 CODIPRONT SIIRUP retardsuspensioon 2mg+0,66mg/g 100g N1 H. Mack 50%              
1315 kolekaltsi-
ferool+
kaltsium
A11JB80 CALCIGRAN närimistablett 200 TÜ + 500 mg N30 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil      
1316 kolekaltsi-
ferool+
kaltsium
A11JB80 CALCIGRAN närimistablett 200 TÜ + 500 mg N60 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil      
1317 kolekaltsi-
ferool+
kaltsium
A11JB80 CALCIGRAN närimistablett 200 TÜ + 500 mg N100 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil      
1318 kolekaltsi-
ferool+
kaltsium
A11JB80 CALCIGRAN FORTE närimistablett 400 TÜ + 500 mg N60 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil      
1319 Konjugeeritud östrogeenid G03CA57 OESTROFEMINAL 0,3 MG kapsel 0,3mg N21 H. Mack 50%              
1320 Konjugeeritud östrogeenid G03CA57 OESTROFEMINAL 0,6 MG kapsel 0,6mg N21 H. Mack 50%              
1321 Konjugeeritud östrogeenid G03CA57 OESTROFEMINAL 1,25 MG kapsel 1,25mg N21 H. Mack 50%              
1322 Konjugeeritud östrogeenid G03CA57 PREMARIN tablett 0,625mg N28 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1323 Konjugeeritud östrogeenid G03CA57 PREMARIN tablett 0,625mg N84 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1324 Konjugeeritud östrogeenid+medroksü-
progesteroon
G03FA12 PREMELLE tablett 0,625mg+5mg N84 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1325 Konjugeeritud östrogeenid+medroksü-
progesteroon
G03FA12 PREMIA 0,3 tablett 0,3 mg+1,5 mg N28 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1326 Konjugeeritud östrogeenid+medroksü-
progesteroon
G03FA12 PREMIA 0,3 tablett 0,3 mg+1,5 mg N28x3 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1327 Konjugeeritud östrogeenid+medroksü-
progesteroon
G03FA12 PREMIA 0,45 tablett 0,45 mg+1,5 mg N28 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1328 Konjugeeritud östrogeenid+medroksü-
progesteroon
G03FA12 PREMIA 0,45 tablett 0,45 mg+1,5 mg N28x3 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1329 kooriongonadotropiin G03GA01 PREGNYL injektsiooni-
substants 5000TÜ N3
N.V. ORGANON 50%              
1330 kooriongonadotropiin G03GA01 PROFASI injektsiooni-
substants 2000TÜ N3
ARES TRADING SA 50%              
1331 kooriongonadotropiin G03GA01 PROFASI injektsioonisubstants 5000TÜ N1 ARES TRADING SA 50%              
1332 kooriongonadotropiin G03GA01 PROFASI injektsiooni-
substants 5000TÜ N10
ARES TRADING SA 50%              
1333 kromoglütsiinhape R01AC01 CROMO-RATIOPHARM NASENSPRAY ninasprei 2%/ml 15ml N1 ratiopharm 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele; **rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
1334 kromoglütsiinhape R01AC01 LOMUSOL ninasprei 2%/ml 26ml N1 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele; **rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
1335 kromoglütsiin-
hape
R01AC01 STADAGLICIN NINASPREI ninasprei 2%/ml 15ml N1 Stada 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele; **rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
1336 kromoglütsiin-
hape
R03BC01 INTAL NEBSOL nebulisaatori lahus 1%/g 2ml N48 Aventis Pharma Int 50%   75% J30*; J45** *rv alla 18-aastasele lapsele; **rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
1337 kromoglütsiinhape S01GX01 LECROLYN silmatilgad 4% 5ml N1 Santen 50%              
1338 kromoglütsiin-
hape
S01GX01 LECROLYN silmatilgad üksikannustena 4% 0.25ml N30 Santen 50%              
1339 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 100mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1340 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 200mg N60 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1341 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 200mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1342 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 25mg N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1343 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 25mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1344 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 25mg N4 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1345 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 25mg N6 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
1346 kvinapriil C09AA06 ACCUPRO 10 tablett 10mg N30 Pfizer H.C.P 50%              
1347 kvinapriil C09AA06 ACCUPRO 20 tablett 20mg N30 Pfizer H.C.P 50%              
1348 kvinapriil C09AA06 ACCUPRO 5 tablett 5mg N30 Pfizer H.C.P 50%              
1349 kvinapriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA06 ACCUZIDE 20 tablett 20mg+12,5mg N100 Pfizer H.C.P 50%              
1350 kvinapriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA06 ACCUZIDE 20 tablett 20mg+12,5mg N30 Pfizer H.C.P 50%              
1351 kvinapriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA06 ACCUZIDE 20 tablett 20mg+12,5mg N50 Pfizer H.C.P 50%              
1352 kvinapriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA06 ACCUZIDE tablett 10mg+12,5mg N100 Pfizer H.C.P 50%              
1353 kvinapriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA06 ACCUZIDE tablett 10mg+12,5mg N30 Pfizer H.C.P 50%              
1354 kvinapriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA06 ACCUZIDE tablett 10mg+12,5mg N50 Pfizer H.C.P 50%              
1355 labetalool C07AG01 TRANDATE TABLETS 100 MG tablett 100mg N50 Glaxo Wellcome 50%   75% O10-O16        
1356 lamivudiin J05AB10 EPIVIR tablett 150mg N60 Glaxo Wellcome 50%              
1357 lamivudiin J05AF05 ZEFFIX tablett 100mg N28 Glaxo Wellcome 50%              
1358 lamivudiin+
zidovudiin
J05AB81 COMBIVIR tablett 150mg+300mg N60 Glaxo Wellcome 50%              
1359 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL lahustuv/närimis-
tablett 2mg N30
Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1360 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL TABLETS 100 MG tablett 100mg N30 Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1361 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL TABLETS 100 MG tablett 100mg N56 Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1362 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL TABLETS 25 MG tablett 25mg N30 Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1363 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL TABLETS 25 MG tablett 25mg N56 Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1364 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL TABLETS 50 MG tablett 50mg N30 Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1365 lamotrigiin N03AX09 LAMICTAL TABLETS 50 MG tablett 50mg N56 Glaxo Wellcome 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele
lapsele ning täiskasvanule
rev neuroloogil antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1366 lansoprasool A02BC03 LANZUL kapsel 30mg N14 KRKA, d.d. 50%              
1367 latanoprost S01EX03 XALATAN silmatilgad 0,005% 2.5ml N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil, kui monoteraapia beeta-adreno-
blokaatori ja karboanhüdraasi inhibiitoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või mõlema rühma ravimid on vastunäidustatud
1368 latanoprost S01EX03 XALATAN silmatilgad 0,005% 2.5ml N3 Pharmacia Enterprises 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil, kui monoteraapia beeta-adreno-
blokaatori ja karboanhüdraasi inhibiitoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või mõlema rühma ravimid on vastunäidustatud
1369 latsidipiin C08CA09 LACIPIL tablett 4mg N14 Glaxo Wellcome 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
1370 latsidipiin C08CA09 LACIPIL tablett 4mg N28 Glaxo Wellcome 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
1371 latsidipiin C08CA09 LACIPIL tablett 4mg N56 Glaxo Wellcome 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
1372 lercanidipiin C08CA13 LERCAPIN tablett 10mg N14 Berlin-Chemie 50%              
1373 lercanidipiin C08CA13 LERCAPIN tablett 10mg N28 Berlin-Chemie 50%              
1374 lercanidipiin C08CA13 LERCAPIN tablett 10mg N7 Berlin-Chemie 50%              
1375 letrosool L02BG04 FEMARA tablett 2,5mg N30 Novartis Pharma 50%              
1376 levamisool P02CE01 DECARIS 150 MG TABLET tablett 150mg N1 Richter 50%              
1377 levamisool P02CE01 DECARIS 50 MG TABLET tablett 50mg N2 Richter 50%              
1378 levlunomiid L04AA13 ARAVA 10 MG tablett 10mg N100 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1379 levlunomiid L04AA13 ARAVA 10 MG tablett 10mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1380 levlunomiid L04AA13 ARAVA 100 MG tablett 100mg N3 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1381 levlunomiid L04AA13 ARAVA 20 MG tablett 20mg N100 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1382 levlunomiid L04AA13 ARAVA 20 MG tablett 20mg N30 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1383 levocarnitiin A16AA01 NEFROCARNIT, SYRUP siirup 1g 3.3ml 50ml N1 Medice 50%              
1384 levocarnitiin A16AA01 NEFROCARNIT, SYRUP siirup 1g 3.3ml 50ml N3 Medice 50%              
1385 levodopa+
benserasiid
N04BA80 DOPA-MERZ 100/25 tablett 100mg+25mg N30 Merz+Co 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1386 levodopa+
benserasiid
N04BA80 DOPA-MERZ 100/25 tablett 100mg+25mg N90 Merz+Co 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1387 levodopa+
benserasiid
N04BA80 MADOPAR 250 tablett 200mg+50mg N100 Roche 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1388 levodopa+
benserasiid
N04BA80 MADOPAR DISPERSIBLE lahustuv tablett 100mg+25mg N100 Roche 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1389 levodopa+
benserasiid
N04BA80 MADOPAR DISPERSIBLE lahustuv tablett 100mg+25mg N30 Roche 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1390 levodopa+
benserasiid
N04BA80 MADOPAR HBS tablett 100mg+25mg N100 Roche 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1391 levodopa+karbidopa N04BA81 SINEMET 25/100 tablett 100mg+25mg N30 MSD 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1392 levodopa+
karbidopa
N04BA81 SINEMET CR 250 tablett 200mg+50mg N100 MSD 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1393 levodopa+
karbidopa
N04BA81 SINEMET tablett 250mg+25mg N100 MSD 50%         100% G20* *rev neuroloogil
1394 Levodro-
propisiin
R05DB80 LEVOPRONT siirup 6mg/ml 120ml N1 H. Mack 50%              
1395 Levodro-
propisiin
R05DB80 LEVOPRONT siirup 6mg/ml 60ml N1 H. Mack 50%              
1396 levokabastiin R01AC02 LIVOSTIN ninasprei 0,05%/ml 10ml N1 KRKA, d.d. 50%              
1397 levokabastiin R01AC02 LIVOSTIN ninasprei 0,05%/ml 15ml N1 KRKA, d.d. 50%              
1398 levokabastiin S01GX02 LIVOSTIN silmasuspensioon 0,05% 4ml N1 KRKA, d.d. 50%              
1399 levonorgestreel G03AC03 MIKRO-30 WYETH tablett 30mcg N105 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
1400 levonorgestreel G03AC03 MIKRO-30 WYETH tablett 30mcg N35 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%   75% Z30        
1401 levonorgestreel G03AC03 POSTINOR tablett 0,75mg N4 Richter 50%              
1402 levonorgestreel+etünüülöstr-
adiool
G03AA07 FERTILAN tablett 0,25mg+0,05mg N4 Richter 50%              
1403 levonorgestreel+etünüülöst-
radiool
G03AA07 MICROGYNON tablett 0,15mg+0,03mg N21 Schering AG 50%   75% Z30        
1404 levonorgestreel+etünüülöst-
radiool
G03AA07 MINISISTON tablett 0,125mg+0,03mg N21 Jenapharm 50%   75% Z30        
1405 levonorgestreel+östrogeen G03AB03 TRIQUILAR drazhee N21 Schering AG 50%   75% Z30        
1406 levonorgestreel+östrogeen G03AB03 TRI-REGOL tablett N63 Richter 50%   75% Z30        
1407 levonorgestreel+östrogeen G03AB03 TRISISTON tablett -1+-1 N21 Jenapharm 50%   75% Z30        
1408 levonorgestreel+östrogeen G03AB03 TRISISTON tablett -1+-1 N63 Jenapharm 50%   75% Z30        
1409 levonorgestreel+östrogeen G03FA11 CLIMARA DUO TTS N8 Schering AG 50%              
1410 levonorgestreel+östrogeen G03FA11 KLIMONORM tablett N21 Jenapharm 50%              
1411 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE tablett 100mcg N100 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1412 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE tablett 100mcg N50 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1413 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 150 BERLIN-CHEMIE tablett 150mcg N100 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1414 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 150 BERLIN-CHEMIE tablett 150mcg N50 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1415 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE tablett 50mcg N100 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1416 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE tablett 50mcg N30 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1417 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE tablett 50mcg N50 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1418 levotüroksiin-
naatrium
H03AA01 L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE tablett 50mcg N84 Berlin-Chemie 50%         100% E03; E89.0;

E89.3

 
1419 linesoliid J01XX08 ZYVOXID tablett 400 mg N10 Pharmacia Enterprises 50%              
1420 linesoliid J01XX08 ZYVOXID tablett 400 mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
1421 linesoliid J01XX08 ZYVOXID tablett 400 mg N30 Pharmacia Enterprises 50%              
1422 linesoliid J01XX08 ZYVOXID tablett 600 mg N10 Pharmacia Enterprises 50%              
1423 linesoliid J01XX08 ZYVOXID tablett 600 mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
1424 linesoliid J01XX08 ZYVOXID tablett 600 mg N30 Pharmacia Enterprises 50%              
1425 lisinopriil C09AA03 DIROTON tablett 10mg N28 Richter 50%              
1426 lisinopriil C09AA03 DIROTON tablett 20mg N28 Richter 50%              
1427 lisinopriil C09AA03 DIROTON tablett 5mg N28 Richter 50%              
1428 lisinopriil C09AA03 PRINIVIL tablett 10mg N28 MSD 50%              
1429 lisinopriil C09AA03 PRINIVIL tablett 20mg N28 MSD 50%              
1430 lisinopriil C09AA03 PRINIVIL tablett 5mg N28 MSD 50%              
1431 lodoksamiid S01GX05 ALOMIDE silmatilgad 0,1% 10ml N1 Alcon 50%              
1432 lomefloksatsiin S01AX17 OKACIN silmatilgad 0,3%/ml 5ml N1 NOVARTIS Ophthalmics 50%              
1433 loperamiid A07DA03 IMODIUM kapsel 2mg N20 Janssen 50%              
1434 loperamiid A07DA03 LOPEDIUM ISO kihisev tablett 2mg N20 Hexal AG 50%              
1435 loperamiid A07DA03 LOPEDIUM kapsel 2mg N30 Hexal AG 50%              
1436 loperamiid A07DA03 LOPEDIUM kapsel 2mg N50 Hexal AG 50%              
1437 loperamiid A07DA03 LOPERAMID-RATIOPHARM FILMTABLETTEN tablett 2mg N20 ratiopharm 50%              
1438 loperamiid A07DA03 LOPERAMID-RATIOPHARM FILMTABLETTEN tablett 2mg N50 ratiopharm 50%              
1439 lopinaviir+
ritonaviir
J05AE80 KALETRA kapsel 133,3mg+33,3mg N180 ABBOTT LABORATORIES Ltd. 50%              
1440 lopinaviir+
ritonaviir
J05AE80 KALETRA suukaudne lahus 80mg+20mg/ml 60ml N5 ABBOTT LABORATORIES Ltd. 50%              
1441 loratadiin R06AX13 CLARITINE FAST suukaudne lüofilisaat 10mg 1annus N100 Schering-Plough 50%              
1442 loratadiin R06AX13 CLARITINE FAST suukaudne lüofilisaat 10mg 1annus N30 Schering-Plough 50%              
1443 loratadiin R06AX13 CLARITINE siirup 1mg/ml 120ml N1 Schering-Plough 50%              
1444 loratadiin R06AX13 CLARITINE tablett 10mg N100 Schering-Plough 50%              
1445 loratadiin R06AX13 CLARITINE tablett 10mg N30 Schering-Plough 50%              
1446 lornoksikaam M01AC05 XEFO tablett 4 mg N20 Nycomed SEFA 50%              
1447 lornoksikaam M01AC05 XEFO tablett 8 mg N20 Nycomed SEFA 50%              
1448 losartaan C09CA01 COZAAR tablett 100mg N14 MSD 50%              
1449 losartaan C09CA01 COZAAR tablett 100mg N28 MSD 50%              
1450 losartaan C09CA01 COZAAR tablett 12,5mg N21 MSD 50%              
1451 losartaan C09CA01 COZAAR tablett 12,5mg N28 MSD 50%              
1452 losartaan C09CA01 COZAAR tablett 50mg N14 MSD 50%              
1453 losartaan C09CA01 COZAAR tablett 50mg N28 MSD 50%              
1454 losartaan+
hüdro-
klorotiasiid
C09DA01 FORTZAAR tablett 100mg+25mg N28 MSD 50%              
1455 losartaan+
hüdro-
klorotiasiid
C09DA01 HYZAAR tablett 50mg+12,5mg N28 MSD 50%              
1456 lovastatiin C10AA02 HOLETAR tablett 20mg N20 KRKA, d.d. 50%              
1457 lovastatiin C10AA02 HOLETAR tablett 40mg N30 KRKA, d.d. 50%              
1458 Lutropiin alfa G03GA07 LUVERIS 75 IU injektsioonisub-
stants 75TÜ N1
Serono Europe Ltd. 50%              
1459 Lutropiin alfa G03GA07 LUVERIS 75 IU injektsioonisub-
stants 75TÜ N10
Serono Europe Ltd. 50%              
1460 Lutropiin alfa G03GA07 LUVERIS 75 IU injektsioonisub-
stants 75TÜ N3
Serono Europe Ltd. 50%              
1461 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 ACTRAPID HM PENFILL süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1462 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 ACTRAPID HM PENFILL süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1463 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 ACTRAPID HM süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1464 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 ACTRAPID INNOLET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1465 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 ACTRAPID NOVOLET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1466 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMAJECT REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1467 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMALOG HUMAJECT süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1468 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMALOG MIX50 PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1469 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMALOG MIX50 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1470 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMALOG PEN süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1471 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMALOG süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1472 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1473 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1474 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1475 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1476 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1477 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1478 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1479 Lühikese toimeajaga humaan-
insuliin
A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 5ml N1 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1480 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 HUMAJECT 70/30 süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1481 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 HUMALOG MIX25 PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1482 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 HUMALOG MIX25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1483 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 HUMULIN (30/70) süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1484 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 HUMULIN (MIX 70/30) süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1485 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 HUMULIN M (MIX 70/30) süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1486 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1487 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1488 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1489 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1490 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 5ml N1 Aventis Pharma Deutschland 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1491 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 MIXTARD 20 HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1492 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 MIXTARD 30 HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 1.5ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1493 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 MIXTARD 30 HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1494 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 MIXTARD 30 INNOLET süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1495 Lühikese toimeajaga ja keskmise toimeajaga humaan-
insuliin
A10AD01 MIXTARD NOVOLET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;

E89.1;

O24;

P70.2

 
1496 lünöstrenool G03DC03 ORGAMETRIL tablett 5mg N30 N.V. ORGANON 50%              
1497 lünöstrenool G03DC03 ORGAMETRIL tablett 5mg N90 N.V. ORGANON 50%              
1498 mebendasool P02CA01 MEBENDAZOLS 100 MG TABLETES tablett 100mg N6 Grindeks 50%              
1499 mebendasool P02CA01 VERMOX 100 MG TABLETS tablett 100mg N6 Richter 50%              
1500 medroksü-
progesteroon
G03DA02 CYKRINA tablett 10mg N42 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1501 medroksü-
progesteroon
G03DA02 CYKRINA tablett 5mg N42 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1502 medroksü-
progesteroon
G03DA02 DEPO-PROVERA süstesuspensioon 150mgml 1ml N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1503 medroksü-
progesteroon
G03DA02 DEPO-PROVERA süstesuspensioon 150mgml 3.3ml N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1504 medroksü-
progesteroon
G03DA02 PROVERA tablett 10mg N100 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1505 medroksü-
progesteroon
G03DA02 PROVERA tablett 10mg N40 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1506 medroksü-
progesteroon
G03DA02 PROVERA tablett 5mg N24 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1507 medroksü-
progesteroon
L02AB02 DEPO-PROVERA süstesuspensioon 150mg/ml 1ml N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1508 medroksü-
progesteroon
L02AB02 DEPO-PROVERA süstesuspensioon 150mg/ml 3.3ml N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1509 medroksü-
progesteroon+Konjugeeritud östrogeenid
G03FB80 PREMELLE SEKVENS tablett N28x3 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1510 medroksü-
progesteroon+Konjugeeritud östrogeenid
G03FB80 PREMPAC SEKVENS tablett N42x3 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
1511 medroksü-
progesteroon+östrageen
G03FB06 DIVINA tablett N21 Orion 50%              
1512 megestrool L02AB01 MEGACE 160 tablett 160mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%              
1513 megestrool L02AB01 MEGACE suspensioon 40mg/ml 120ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%              
1514 megestrool L02AB01 MEGACE suspensioon 40mg/ml 240ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%              
1515 megestrool L02AB01 MEGACE suspensioon 40mg/ml 480ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%              
1516 melfalaan L01AA03 ALKERAN INJECTION injektsiooni-
substants 50mg N1
Glaxo Wellcome 50%              
1517 melfalaan L01AA03 ALKERAN TABLETS tablett 2mg N25 Glaxo Wellcome 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1518 meloksikaam M01AC06 MOVALIS tablett 15mg N20 Boehringer Ingelheim 50%              
1519 meloksikaam M01AC06 MOVALIS tablett 15mg N50 Boehringer Ingelheim 50%              
1520 meloksikaam M01AC06 MOVALIS tablett 7,5mg N20 Boehringer Ingelheim 50%              
1521 meloksikaam M01AC06 MOVALIS tablett 7,5mg N50 Boehringer Ingelheim 50%              
1522 melperoon N05AD03 BURONIL drazhee 25mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1523 melperoon N05AD03 BURONIL drazhee 50mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1524 merkaptopuriin L01BB02 PURI-NETHOL TABLETS tablett 50mg N25 Glaxo Wellcome 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1525 mesalasiin A07EC02 PENTASA retardtablett 500mg N100 Ferring A/S 50%   75% K50*; K51* *rv gastroenteroloogil      
1526 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 TABLETS Gastroresistentne tablett 250mg N100 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroenteroloogil      
1527 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 TABLETS Gastroresistentne tablett 250mg N50 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroenteroloogil      
1528 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 TABLETS Gastroresistentne tablett 500mg N100 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1529 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 TABLETS Gastroresistentne tablett 500mg N50 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1530 mesalasiin A07EC02 PENTASA rektaalsuspensioon 1g N7 Ferring A/S 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1531 mesalasiin A07EC02 PENTASA suposiit 1g N28 Ferring A/S 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1532 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 SUPPOSITORIES suposiit 250mg N10 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1533 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 SUPPOSITORIES suposiit 250mg N30 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1534 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 SUPPOSITORIES suposiit 500mg N10 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1535 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 SUPPOSITORIES suposiit 500mg N30 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil
     
1536 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 400mg N10 Asta Medica 50%              
1537 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 400mg N20 Asta Medica 50%              
1538 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 400mg N30 Asta Medica 50%              
1539 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 400mg N50 Asta Medica 50%              
1540 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 600mg N10 Asta Medica 50%              
1541 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 600mg N20 Asta Medica 50%              
1542 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 600mg N200 Asta Medica 50%              
1543 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 600mg N30 Asta Medica 50%              
1544 mesna V03AF01 UROMITEXAN tablett 600mg N50 Asta Medica 50%              
1545 metadoon N02AC02 METADON DAK 1 MG/ML suukaudne lahus 1mg/ml 1000ml N1 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1546 metadoon N02AC02 METADON DAK tablett 20mg N25 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1547 metadoon N02AC02 METADON DAK tablett 5mg N10 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1548 metadoon N02AC02 METHADON 10 MG/ML süstelahus 10mg/ml 1ml N10 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
1549 metformiin A10BA02 GLUFORMIN tablett 850 N30 Pliva 50%              
1550 metformiin A10BA02 GLUFORMIN tablett 850 N60 Pliva 50%              
1551 metformiin A10BA02 METFORAL 500 tablett 500mg N120 Berlin-Chemie 50%              
1552 metformiin A10BA02 METFORAL 500 tablett 500mg N30 Berlin-Chemie 50%              
1553 metformiin A10BA02 METFORAL 500 tablett 500mg N60 Berlin-Chemie 50%              
1554 metformiin A10BA02 METFORAL 850 tablett 850mg N120 Berlin-Chemie 50%              
1555 metformiin A10BA02 METFORAL 850 tablett 850mg N30 Berlin-Chemie 50%              
1556 metformiin A10BA02 METFORAL 850 tablett 850mg N60 Berlin-Chemie 50%              
1557 metformiin A10BA02 METFORMIN ALPHARMA TABLETS 500 MG tablett 500mg N100 ALPHARMA 50%              
1558 metformiin A10BA02 METFORMIN ALPHARMA TABLETS 500 MG tablett 500mg N28 ALPHARMA 50%              
1559 metformiin A10BA02 METFORMIN ALPHARMA TABLETS 500 MG tablett 500mg N30 ALPHARMA 50%              
1560 metformiin A10BA02 METFORMIN ALPHARMA TABLETS 850 MG tablett 850mg N50 ALPHARMA 50%              
1561 metformiin A10BA02 METFORMIN ALPHARMA TABLETS 850 MG tablett 850mg N56 ALPHARMA 50%              
1562 metformiin A10BA02 METFORMIN-HEXAL tablett 500mg N100 Hexal AG 50%              
1563 metformiin A10BA02 METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG tablett 500mg N120 ratiopharm 50%              
1564 metformiin A10BA02 METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG tablett 500mg N30 ratiopharm 50%              
1565 metformiin A10BA02 METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tablett 850mg N120 ratiopharm 50%              
1566 metformiin A10BA02 METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tablett 850mg N30 ratiopharm 50%              
1567 metoklo-
pramiid
A03FA01 CERUCAL tablett 10mg N50 AWD 50%         100% C00-D48  
1568 metoklo-
pramiid
A03FA01 METOCLOPRAMIDE ALPHARMA TABLETS 10 MG tablett 10mg N20 ALPHARMA 50%         100% C00-D48  
1569 metoklo-
pramiid
A03FA01 MCP-RATIOPHARM 10 suposiit 10mg N5 ratiopharm 50%         100% C00-D48  
1570 metoklo-
pramiid
A03FA01 METOCLOPRAMIDE INJECTION BP süstelahus 5mg/ml 2ml N100 Biologici 50%         100% C00-D48  
1571 metoklo-
pramiid
A03FA01 SOL. METOCLOPRAMIDI 10MG süstelahus 5mg/ml 2ml N10 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
1572 metoklo-
pramiid
A03FA01 SOL. METOCLOPRAMIDI 10MG süstelahus 5mg/ml 2ml N100 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
1573 metoklo-
pramiid
A03FA01 CERUCAL süstelahus 5mg/ml 2ml N10 AWD 50%         100% C00-D48  
1574 metoklo-
pramiid
A03FA01 MCP-RATIOPHARM SF süstelahus 5mg/ml 2ml N5 ratiopharm 50%         100% C00-D48  
1575 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1576 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1577 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N98 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1578 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 100mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1579 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 100mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1580 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 200mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1581 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 200mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1582 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 50mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1583 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 50mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1584 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 100mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1585 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 100mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1586 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 200mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1587 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 200mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1588 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 50mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1589 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 50mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1590 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N100 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1591 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N20 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1592 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N50 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1593 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 200 STADA RETARD retardtablett 200mg N100 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1594 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 200 STADA RETARD retardtablett 200mg N50 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1595 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N100 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1596 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N20 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1597 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N50 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1598 metoprolool C07AB02 METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N100 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1599 metoprolool C07AB02 METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1600 metoprolool C07AB02 METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N50 ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1601 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 100 tablett 100mg N20 Slovakofarma 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1602 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 100 tablett 100mg N50 Slovakofarma 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1603 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 50 tablett 50mg N20 Slovakofarma 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1604 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 50 tablett 50mg N50 Slovakofarma 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil      
1605 Metoprolool+
felodipiin
C07FB80 LOGIMAX retardtablett 100mg+10mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15        
1606 Metoprolool+
felodipiin
C07FB80 LOGIMAX retardtablett 100mg+10mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15        
1607 Metoprolool+
felodipiin
C07FB80 LOGIMAX retardtablett 50mg+5mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15        
1608 Metoprolool+
felodipiin
C07FB80 LOGIMAX retardtablett 50mg+5mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15        
1609 metotreksaat L01BA01 TREXAN tablett 2,5mg N100 Orion 50%   75% L40*; M07**; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46** *rv dermatovene-
roloogil ja reuma-
toloogil;
**rv reumatoloogil
100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil
1610 metronidasool D06BX01 ROZEX geel 0,75%/ 15g N1 Galderma 50%              
1611 metronidasool D06BX01 ROZEX geel 0,75%/ 30g N1 Galderma 50%              
1612 metronidasool D06BX01 ROZEX geel 0,75%/ 50g N1 Galderma 50%              
1613 metronidasool D06BX01 ROZEX geel 0,75%/ 5g N1 Galderma 50%              
1614 metronidasool D06BX01 ROZEX kreem 0,75%/ 15g N1 Galderma 50%              
1615 metronidasool D06BX01 ROZEX kreem 0,75%/ 30g N1 Galderma 50%              
1616 metronidasool D06BX01 ROZEX kreem 0,75%/ 50g N1 Galderma 50%              
1617 metronidasool D06BX01 ROZEX kreem 0,75%/ 5g N1 Galderma 50%              
1618 metronidasool G01AF01 FLAGYL vaginaalsuposiit 500mg N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
1619 metronidasool J01XD01 APO-METRONIDAZOLE tablett 250mg N20 Apotex 50%              
1620 metronidasool J01XD01 APO-METRONIDAZOLE tablett 250mg N40 Apotex 50%              
1621 metronidasool J01XD01 ARILIN 500 tablett 500mg N10 Wolff 50%              
1622 metronidasool J01XD01 ARILIN 500 tablett 500mg N20 Wolff 50%              
1623 metronidasool J01XD01 ARILIN KOMBIPACKUNG tabl/vagin supp N24 Wolff 50%              
1624 metronidasool J01XD01 EFLORAN tablett 400mg N10 KRKA, d.d. 50%              
1625 metronidasool J01XD01 METRONIDAZOL NYCOMED tablett 250mg N20 Nycomed SEFA 50%              
1626 metronidasool J01XD01 METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N10 Nycomed SEFA 50%              
1627 metronidasool J01XD01 METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N100 Nycomed SEFA 50%              
1628 metronidasool P01AB01 METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N10 Nycomed SEFA 50%              
1629 metronidasool P01AB01 METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N100 Nycomed SEFA 50%              
1630 metüül-
prednisoloon
H02AB04 DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml 1ml N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1631 metüül-
prednisoloon
H02AB04 DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml 2ml N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1632 metüül-
prednisoloon
H02AB04 DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml 5ml N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1633 metüül-
prednisoloon
H02AB04 MEDROL tablett 16mg N50 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil;
**rev reumato-
loogil;
***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1634 metüül-
prednisoloon
H02AB04 MEDROL tablett 4mg N100 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil;
**rev reumato-
loogil;
***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1635 metüül-
prednisoloon
H02AB04 MEDROL tablett 4mg N30 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil;
**rev reumato-
loogil;
***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1636 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET depooinj 40mgml 1ml N1 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1637 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET depooinj 40mgml 5ml N1 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1638 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET tablett 4mg N100 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1639 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET tablett 4mg N30 Orion 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroenteroloogil; **rev reumatoloogil; ***rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1640 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsioonisubstants 1000mg N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1641 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsioonisubstants 125mg N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1642 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsioonisubstants 250mg N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1643 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsioonisubstants 40mg N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1644 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsioonisubstants 500mg N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1645 metüül-
predniso-
loonatseponaat
D07AC14 ADVANTAN kreem 0,1%/ 15g N1 Schering AG 50%              
1646 metüül-
predniso-
loonatseponaat
D07AC14 ADVANTAN salv 0,1% 15g N1 Schering AG 50%              
1647 mikonasool A01AB09 DAKTARIN suugeel 20mg/ml 40g N1 Janssen 50%              
1648 mikonasool D01AC02 DAKTARIN kreem 2%/g 15g N1 Janssen 50%              
1649 mikonasool D01AC02 DAKTARIN kreem 2%/g 30g N1 Janssen 50%              
1650 mikonasool G01AF04 GYNO-DAKTARIN vaginaalne kapsel 1200mg N1 Janssen 50%              
1651 mikonasool G01AF04 GYNO-DAKTARIN vaginaalne kapsel 200mg N7 Janssen 50%              
1652 mikonasool G01AF04 GYNO-DAKTARIN vaginaalne kapsel 400mg N3 Janssen 50%              
1653 mikonasool+
masipredoon
D01AX01 MYCOSOLON OINTMENT salv 2%+0,25% 15g N1 Richter 50%              
1654 milnatsipraan N06AX17 IXEL kapsel 50mg N56 Pierre Fabre Medicament 50%              
1655 miltefosiin L01XX09 MILTEX lahus paikseks kasutamiseks 60mg/ml 10ml N1 Asta Medica 50%              
1656 miltefosiin L01XX09 MILTEX lahus paikseks kasutamiseks 60mg/ml 10ml N5 Asta Medica 50%              
1657 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 15mg N100 N.V. ORGANON 50%              
1658 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 15mg N30 N.V. ORGANON 50%              
1659 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 15mg N60 N.V. ORGANON 50%              
1660 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 15mg N90 N.V. ORGANON 50%              
1661 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 30mg N100 N.V. ORGANON 50%              
1662 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 30mg N30 N.V. ORGANON 50%              
1663 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 30mg N60 N.V. ORGANON 50%              
1664 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 30mg N90 N.V. ORGANON 50%              
1665 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 45mg N100 N.V. ORGANON 50%              
1666 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 45mg N30 N.V. ORGANON 50%              
1667 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 45mg N60 N.V. ORGANON 50%              
1668 mirtasapiin N06AX11 REMERON tablett 45mg N90 N.V. ORGANON 50%              
1669 misolastiin R06AX25 MIZOLLEN tablett 10mg N10 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
1670 misolastiin R06AX25 MIZOLLEN tablett 10mg N15 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
1671 misolastiin R06AX25 MIZOLLEN tablett 10mg N30 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
1672 modafiniil N06BA07 MODIODAL tablett 100mg N30 Merckle 50%              
1673 moklobemiid N06AG02 AURORIX tablett 150mg N30 Roche 50%              
1674 moksonidiin C02AC05 PHYSIOTENS 0,2 tablett 0,2 mg N28 Solvay 50%              
1675 moksonidiin C02AC05 PHYSIOTENS 0,3 mg N28 Solvay 50%              
1676 moksonidiin C02AC05 PHYSIOTENS 0,4 mg N28 Solvay 50%              
1677 mometasoon D07AC13 ELOCON kreem 0,1% 20g N1 Schering-Plough 50%              
1678 mometasoon D07AC13 ELOCON kreem 0,1% 50g N1 Schering-Plough 50%              
1679 mometasoon D07AC13 ELOCON nahalahus 0,1% 20ml N1 Schering-Plough 50%              
1680 mometasoon D07AC13 ELOCON nahalahus 0,1% 50ml N1 Schering-Plough 50%              
1681 mometasoon D07AC13 ELOCON salv 0,1% 20g N1 Schering-Plough 50%              
1682 mometasoon D07AC13 ELOCON salv 0,1% 50g N1 Schering-Plough 50%              
1683 mometasoon R01AD09 NASONEX ninasprei 0,5mg/ml 18g N140 Schering-Plough 50%              
1684 montelukast R03DC03 SINGULAIR 4 MG närimistablett 4mg 1TABL N14 MSD 50%              
1685 montelukast R03DC03 SINGULAIR 4 MG närimistablett 4mg 1TABL N28 MSD 50%              
1686 montelukast R03DC03 SINGULAIR närimistablett 5mg N14 MSD 50%              
1687 montelukast R03DC03 SINGULAIR närimistablett 5mg N28 MSD 50%              
1688 montelukast R03DC03 SINGULAIR tablett 10mg N14 MSD 50%              
1689 montelukast R03DC03 SINGULAIR tablett 10mg N28 MSD 50%              
1690 morfiin N02AA01 DOLTARD retardtablett 30mg N20 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1691 morfiin N02AA01 DOLTARD retardtablett 60mg N20 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1692 morfiin N02AA01 MORFIN DAK 20 MG/ML süstelahus 20mg/ml 1ml N10 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1693 morfiin N02AA01 MORFIN DAK süstelahus 0,4mg/ml 10ml N5 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1694 morfiin N02AA01 MORFIN NYCOMED 30 MG tablett 30mg N25 Nycomed SEFA 50%         100% C00-D48  
1695 morfiin N02AA01 MORPHINE 10 MG/ML süstelahus 10mg/ml 1ml N10 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
1696 morfiin N02AA01 MORPHINE 10 MG/ML süstelahus 10mg/ml 2ml N10 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
1697 morfiin N02AA01 MS CONTIN 100 MG suposiit 100mg N24 Mundipharma 50%         100% C00-D48  
1698 morfiin N02AA01 MS CONTIN 200 MG suposiit 200mg N24 Mundipharma 50%         100% C00-D48  
1699 morfiin N02AA01 MS CONTIN 30 MG suposiit 30mg N24 Mundipharma 50%         100% C00-D48  
1700 morfiin N02AA01 MS CONTIN 60 MG suposiit 60mg N24 Mundipharma 50%         100% C00-D48  
1701 morfiin N02AA01 MSI 10 MUNDIPHARMA süstelahus 10mg/ml 1ml N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1702 morfiin N02AA01 MSI 100 MUNDIPHARMA süstelahus 100mg 5ml 5 ml N5 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1703 morfiin N02AA01 MSI 20 MUNDIPHARMA süstelahus 20mg/ml 1ml N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1704 morfiin N02AA01 MSI 200 MUNDIPHARMA süstelahus 200mg 10ml 10ml N5 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1705 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 100 MG suspensiooni-
graanulid 100mg N10
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1706 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 100 MG suspensiooni-
graanulid 100mg N20
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1707 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 100 MG suspensiooni-
graanulid 100mg N30
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1708 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 100 MG suspensiooni-
graanulid 100mg N60
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1709 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 200 MG suspensiooni-
graanulid 200mg N10
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1710 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 200 MG suspensiooni-
graanulid 200mg N20
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1711 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 200 MG suspensiooni-
graanulid 200mg N30
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1712 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 200 MG suspensiooni-
graanulid 200mg N60
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1713 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 30 MG suspensiooni-
graanulid 30mg N10
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1714 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 30 MG suspensiooni-
graanulid 30mg N20
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1715 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 30 MG suspensiooni-
graanulid 30mg N30
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1716 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 30 MG suspensiooni-
graanulid 30mg N60
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1717 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 60 MG suspensiooni-
graanulid 60mg N10
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1718 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 60 MG suspensiooni-
graanulid 60mg N20
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1719 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 60 MG suspensiooni-
graanulid 60mg N30
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1720 morfiin N02AA01 MST CONTINUS 60 MG suspensiooni-
graanulid 60mg N60
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1721 morfiin N02AA01 MST CONTINUS retardtablett 100mg N60 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1722 morfiin N02AA01 MST CONTINUS retardtablett 10mg N60 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1723 morfiin N02AA01 MST CONTINUS retardtablett 200mg N60 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1724 morfiin N02AA01 MST CONTINUS retardtablett 30mg N60 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1725 morfiin N02AA01 MST CONTINUS retardtablett 60mg N60 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1726 morfiin N02AA01 MST CONTINUS suspensiooni-
graanulid 20mg N10
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1727 morfiin N02AA01 MST CONTINUS suspensiooni-
graanulid 20mg N20
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1728 morfiin N02AA01 MST CONTINUS suspensiooni-
graanulid 20mg N30
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1729 morfiin N02AA01 MST CONTINUS suspensiooni-
graanulid 20mg N60
Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1730 morfiin N02AA01 MXL 120 MG kapsel 120mg N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1731 morfiin N02AA01 MXL 120 MG kapsel 120mg N14 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1732 morfiin N02AA01 MXL 120 MG kapsel 120mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1733 morfiin N02AA01 MXL 150 MG kapsel 150mg N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1734 morfiin N02AA01 MXL 150 MG kapsel 150mg N14 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1735 morfiin N02AA01 MXL 150 MG kapsel 150mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1736 morfiin N02AA01 MXL 200 MG kapsel 200mg N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1737 morfiin N02AA01 MXL 200 MG kapsel 200mg N14 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1738 morfiin N02AA01 MXL 200 MG kapsel 200mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1739 morfiin N02AA01 MXL 30 MG kapsel 30mg N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1740 morfiin N02AA01 MXL 30 MG kapsel 30mg N14 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1741 morfiin N02AA01 MXL 30 MG kapsel 30mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1742 morfiin N02AA01 MXL 60 MG kapsel 60mg N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1743 morfiin N02AA01 MXL 60 MG kapsel 60mg N14 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1744 morfiin N02AA01 MXL 60 MG kapsel 60mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1745 morfiin N02AA01 MXL 90 MG kapsel 90mg N10 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1746 morfiin N02AA01 MXL 90 MG kapsel 90mg N14 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1747 morfiin N02AA01 MXL 90 MG kapsel 90mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1748 morfiin N02AA01 SEVREDOL tablett 10mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1749 morfiin N02AA01 SEVREDOL tablett 10mg N56 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1750 morfiin N02AA01 SEVREDOL tablett 20mg N28 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1751 morfiin N02AA01 SEVREDOL tablett 20mg N56 Mundipharma Austria 50%         100% C00-D48  
1752 morfiin N02AA01 SLOVALGIN 30 RETARD retardtablett 30mg N10 Slovakofarma 50%         100% C00-D48  
1753 morfiin N02AA01 SLOVALGIN 30 RETARD retardtablett 30mg N20 Slovakofarma 50%         100% C00-D48  
1754 morfiin N02AA01 SLOVALGIN 30 RETARD retardtablett 30mg N60 Slovakofarma 50%         100% C00-D48  
1755 morfiin N02AA01 VENDAL RETARD 10 MG retardtablett 10mg N30 Lannacher 50%         100% C00-D48  
1756 morfiin N02AA01 VENDAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N30 Lannacher 50%         100% C00-D48  
1757 morfiin N02AA01 VENDAL RETARD 200 MG retardtablett 200mg N30 Lannacher 50%         100% C00-D48  
1758 morfiin N02AA01 VENDAL RETARD 30 MG retardtablett 30mg N30 Lannacher 50%         100% C00-D48  
1759 morfiin N02AA01 VENDAL RETARD 60 MG retardtablett 60mg N30 Lannacher 50%         100% C00-D48  
1760 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 10 000 kapsel N100 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1761 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 10 000 kapsel N20 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1762 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 10 000 kapsel N50 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1763 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 25 000 kapsel -1 N100 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1764 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 25 000 kapsel -1 N20 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1765 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 25 000 kapsel -1 N50 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1766 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON kapsel N20 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1767 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON kapsel N50 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1768 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 MEZYM FORTE 20 000 enterotablett -1 N100 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1769 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 MEZYM FORTE 20 000 enterotablett -1 N200 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1770 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 MEZYM FORTE 20 000 enterotablett -1 N50 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1771 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N100 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1772 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N20 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1773 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N200 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1774 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N50 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1775 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N100 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1776 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N20 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1777 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N200 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1778 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N50 Berlin-Chemie 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1779 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANZYNORM FORTE enterotablett N30 KRKA, d.d. 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1780 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANZYTRAT 10000 kapsel 10000TÜ N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil
1781 müko-
fenoolhape
L04AA06 CELLCEPT kapsel 250mg N100 Roche 50%              
1782 müko-
fenoolhape
L04AA06 CELLCEPT kapsel 250mg N300 Roche 50%              
1783 müko-
fenoolhape
L04AA06 CELLCEPT pulber suspensiooniks 200mg/ml 110g N1 Roche 50%              
1784 müko-
fenoolhape
L04AA06 CELLCEPT tablett 500mg N150 Roche 50%              
1785 müko-
fenoolhape
L04AA06 CELLCEPT tablett 500mg N50 Roche 50%              
1786 nabumetoon M01AX01 RELIFEX kihisev tablett 1g N100 GlaxoSmithKline 50%              
1787 nabumetoon M01AX01 RELIFEX kihisev tablett 1g N20 GlaxoSmithKline 50%              
1788 nabumetoon M01AX01 RELIFEX tablett 500mg N100 GlaxoSmithKline 50%              
1789 nabumetoon M01AX01 RELIFEX tablett 500mg N20 GlaxoSmithKline 50%              
1790 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N10 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8        
1791 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N2 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8        
1792 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8        
1793 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8        
1794 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N10 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8        
1795 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N2 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8        
1796 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8        
1797 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8        
1798 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N1 Sanofi 50%   75% O99.8        
1799 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N6 Sanofi 50%   75% O99.8        
1800 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8        
1801 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8        
1802 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8        
1803 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8        
1804 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8        
1805 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8        
1806 naftifiin D01AE22 EXODERIL CREAM kreem 1% 15g N1 Biochemie GmbH 50%              
1807 naftifiin D01AE22 EXODERIL CREAM kreem 1% 200g N1 Biochemie GmbH 50%              
1808 naftifiin D01AE22 EXODERIL CREAM kreem 1% 30g N1 Biochemie GmbH 50%              
1809 naftifiin D01AE22 EXODERIL CREAM kreem 1% 5g N1 Biochemie GmbH 50%              
1810 naftifiin D01AE22 EXODERIL SOLUTION lahus 1% 10ml N1 Biochemie GmbH 50%              
1811 naftifiin D01AE22 EXODERIL SOLUTION lahus 1% 20ml N1 Biochemie GmbH 50%              
1812 nandroloon A14AB01 RETABOLIL süstelahus 50mg/ml 1ml N1 Richter 50%              
1813 nandroloon A14AB01 RETABOLIL süstelahus 50mg/ml 1ml N25 Richter 50%              
1814 naprokseen M01AE02 ALEVE tablett 220mg N10 Roche 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1815 naprokseen M01AE02 NALGESIN FORTE tablett 550mg N10 KRKA, d.d. 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1816 naprokseen M01AE02 NALGESIN tablett 275mg N10 KRKA, d.d. 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1817 naprokseen M01AE02 NAPROKSENS 250 MG tablett 250mg N30 Grindeks 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1818 naprokseen M01AE02 NAPROKSENS 500 MG tablett 500mg N30 Grindeks 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1819 naprokseen M01AE02 NAPROSYN 250 tablett 250mg N30 KRKA, d.d. 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1820 naprokseen M01AE02 NAPROSYN 250 tablett 250mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1821 naprokseen M01AE02 NAPROSYN 500 suposiit 500mg N10 KRKA, d.d. 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1822 naprokseen M01AE02 NAPROXEN ALPHARMA TABLETS 250 MG tablett 250mg N20 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1823 naprokseen M01AE02 NAPROXEN ALPHARMA TABLETS 250 MG tablett 250mg N56 ALPHARMA 50%   75% M05; M06; M08; M45; M46        
1824 naratriptaan N02CC02 NARAMIG tablett 2,5mg N2 Glaxo Wellcome 50%              
1825 naratriptaan N02CC02 NARAMIG tablett 2,5mg N4 Glaxo Wellcome 50%              
1826 naratriptaan N02CC02 NARAMIG tablett 2,5mg N6 Glaxo Wellcome 50%              
1827 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N12 Novartis Pharma 50%              
1828 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N120 Novartis Pharma 50%              
1829 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N24 Novartis Pharma 50%              
1830 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N30 Novartis Pharma 50%              
1831 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N360 Novartis Pharma 50%              
1832 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N60 Novartis Pharma 50%              
1833 nategliniid A10BX03 STARLIX 120 tablett 120mg N84 Novartis Pharma 50%              
1834 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N12 Novartis Pharma 50%              
1835 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N120 Novartis Pharma 50%              
1836 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N24 Novartis Pharma 50%              
1837 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N30 Novartis Pharma 50%              
1838 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N360 Novartis Pharma 50%              
1839 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N60 Novartis Pharma 50%              
1840 nategliniid A10BX03 STARLIX 180 tablett 180mg N84 Novartis Pharma 50%              
1841 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N12 Novartis Pharma 50%              
1842 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N120 Novartis Pharma 50%              
1843 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N24 Novartis Pharma 50%              
1844 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N30 Novartis Pharma 50%              
1845 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N360 Novartis Pharma 50%              
1846 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N60 Novartis Pharma 50%              
1847 nategliniid A10BX03 STARLIX 60 tablett 60mg N84 Novartis Pharma 50%              
1848 nebivolool C07AB12 NEBILET tablett 5mg N14 Berlin-Chemie 50%              
1849 nebivolool C07AB12 NEBILET tablett 5mg N28 Berlin-Chemie 50%              
1850 nebivolool C07AB12 NEBILET tablett 5mg N7 Berlin-Chemie 50%              
1851 nelfinaviir J05AE04 VIRACEPT kaetud tablett 250mg N270 Roche 50%              
1852 nelfinaviir J05AE04 VIRACEPT tablett 250mg N270 Roche 50%              
1853 nevirapiin J05AX03 VIRAMUNE suspensioon 50mg 5ml 240ml N1 Boehringer Ingelheim 50%              
1854 nevirapiin J05AX03 VIRAMUNE tablett 200mg N100 Boehringer Ingelheim 50%              
1855 nevirapiin J05AX03 VIRAMUNE tablett 200mg N60 Boehringer Ingelheim 50%              
1856 nifedipiin C08CA05 ADALAT 10 RETARD retardtablett 10mg N100 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1857 nifedipiin C08CA05 ADALAT 10 RETARD retardtablett 10mg N50 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1858 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30mg N28 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1859 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30mg N98 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1860 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 20mg N28 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1861 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 20mg N98 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1862 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 60mg N28 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1863 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 60mg N98 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1864 nifedipiin C08CA05 CORDIPIN RETARD retardtablett 20mg N30 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1865 nifedipiin C08CA05 CORDIPIN tablett 10mg N50 KRKA, d.d. 50%              
1866 nifedipiin C08CA05 CORDIPIN XL tablett 40mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1867 nifedipiin C08CA05 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N100 AWD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1868 nifedipiin C08CA05 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N30 AWD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1869 nifedipiin C08CA05 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N50 AWD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1870 nifedipiin C08CA05 CORINFAR tablett 10mg N100 AWD 50%              
1871 nifedipiin C08CA05 CORINFAR tablett 10mg N30 AWD 50%              
1872 nifedipiin C08CA05 CORINFAR tablett 10mg N50 AWD 50%              
1873 nifedipiin C08CA05 NIFECARD retardtablett 20mg N50 LEK d.d 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1874 nifedipiin C08CA05 NIFEDEKS tablett 10mg N30 Grindeks 50%              
1875 nifedipiin C08CA05 NIFEDEKS tablett 10mg N50 Grindeks 50%              
1876 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 10 KAPSLID kapsel 10mg N100 ratiopharm 50%              
1877 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 10 KAPSLID kapsel 10mg N30 ratiopharm 50%              
1878 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 10 KAPSLID kapsel 10mg N50 ratiopharm 50%              
1879 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N100 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1880 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N30 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1881 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N50 ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1882 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 5 KAPSLID kapsel 5mg N100 ratiopharm 50%              
1883 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 5 KAPSLID kapsel 5mg N30 ratiopharm 50%              
1884 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM 5 KAPSLID kapsel 5mg N50 ratiopharm 50%              
1885 nifedipiin C08CA05 NIFEHEXAL RETARD retardtablett 20mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1886 nifedipiin C08CA05 NIFETARD-TFT retardtablett 20mg N20 TFT 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1887 nifedipiin C08CA05 NYCOPIN retardtablett 40mg N30 Nycomed SEFA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil      
1888 nifluumhape M02AA17 NIFLURIL kreem 3% 60g N1 Laboratoires Upsa 50%              
1889 nimodipiin C08CA06 DILCEREN tablett 30mg N50 Slovakofarma 50%              
1890 nimodipiin C08CA06 NIMOTOP 30 MG TABLETS tablett 30mg N100 Bayer AG 50%              
1891 nitrendipiin C08CA08 LUSOPRESS tablett 20mg N28 Lusofarmaco 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
1892 nitrendipiin C08CA08 UNIPRES 10 tablett 10mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
1893 nitrendipiin C08CA08 UNIPRES 20 tablett 20mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15* *(1)      
1894 nitrofurantoiin G04AC01 NITROFURANTOIN NYCOMED tablett 50mg N20 Nycomed SEFA 50%              
1895 noretisteroon G03AC01 MICRONOR tablett 0,35mg N84 Cilag 50%   75% Z30        
1896 noretisteroon G03DC02 NORCOLUT tablett 5mg N20 Richter 50%              
1897 noretisteroon+etünüül-
östradiool
G03AA05 NON-OVLON drazhee 1mg+0,05mg N21 Jenapharm 50%   75% Z30        
1898 noretisteroon+östradiool G03FA01 ACTIVELLE tablett 0,5mg+1mg N28 Novo Nordisk 50%              
1899 noretisteroon+östradiool G03FA01 ESTRACOMB TTS TTS N8 Novartis Pharma 50%              
1900 noretisteroon+östradiool G03FA01 KLIANE tablett 1mg+2mg N28 Schering AG 50%              
1901 noretisteroon+östradiool G03FA01 KLIANE tablett 1mg+2mg N84 Schering AG 50%              
1902 noretisteroon+östradiool G03FA01 KLIOGEST tablett 1mg+2mg N28 Novo Nordisk 50%              
1903 noretisteroon+östradiool G03FA01 SYSTEN CONTI TTS 11,2mg+3,2mg N8 Cilag 50%              
1904 noretisteroon+östradiool G03FA01 SYSTEN SEQUI TTS N8 Cilag 50%              
1905 norfloksatsiin J01MA06 NOLICIN tablett 400mg N20 KRKA, d.d. 50%              
1906 norfloksatsiin J01MA06 NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400 MG tablett 400mg N10 ratiopharm 50%              
1907 norfloksatsiin J01MA06 NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400 MG tablett 400mg N20 ratiopharm 50%              
1908 norfloksatsiin J01MA06 NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400 MG tablett 400mg N50 ratiopharm 50%              
1909 norfloksatsiin S01AX12 CHIBROXIN silmatilgad 0,3% 5 ml N1 MSD 50%              
1910 norgestimaat+etünüül-
östradiool
G03AA11 CILEST tablett 0,25mg+0,03mg N21 Cilag 50%   75% Z30        
1911 norgestimaat+etünüül-
östradiool
G03AA11 CILEST tablett 0,25mg+0,03mg N63 Cilag 50%   75% Z30        
1912 norgestreel+
östrageen
G03FA10 CYCLO-PROGYNOVA drazhee N21 Schering AG 50%              
1913 nortriptüliin N06AA10 NORITREN tablett 25mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
1914 ofloksatsiin J01MA01 TARIVID tablett 200mg N10 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1915 ofloksatsiin J01MA01 TARIVID tablett 200mg N100 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1916 ofloksatsiin J01MA01 TARIVID tablett 200mg N3 Aventis Pharma Deutschland 50%              
1917 okskarbasepiin N03AF02 APYDAN 300 MG tablett 300mg N100 Desitin 50%              
1918 okskarbasepiin N03AF02 APYDAN 300 MG tablett 300mg N200 Desitin 50%              
1919 okskarbasepiin N03AF02 APYDAN 300 MG tablett 300mg N50 Desitin 50%              
1920 okskarbasepiin N03AF02 APYDAN 600 MG tablett 600mg N100 Desitin 50%              
1921 okskarbasepiin N03AF02 APYDAN 600 MG tablett 600mg N200 Desitin 50%              
1922 okskarbasepiin N03AF02 APYDAN 600 MG tablett 600mg N50 Desitin 50%              
1923 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 150 kaetud tablett 150mg N100 Novartis Pharma 50%              
1924 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 150 kaetud tablett 150mg N50 Novartis Pharma 50%              
1925 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 300 kaetud tablett 300mg N100 Novartis Pharma 50%              
1926 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 300 kaetud tablett 300mg N50 Novartis Pharma 50%              
1927 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 300 tablett 300mg N50 Novartis Pharma 50%              
1928 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 600 kaetud tablett 600mg N100 Novartis Pharma 50%              
1929 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 600 kaetud tablett 600mg N50 Novartis Pharma 50%              
1930 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 600 tablett 600mg N50 Novartis Pharma 50%              
1931 oksübutüniin G04BD04 DRIPTANE tablett 5mg N60 LABORATOIRES FOURNIER S.A 50%   75% N31* *rv neuroloogil ja urolooogil      
1932 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1933 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1934 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1935 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N56 Mundipharma Austria 50%              
1936 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1937 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1938 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1939 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N56 Mundipharma Austria 50%              
1940 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1941 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1942 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1943 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N56 Mundipharma Austria 50%              
1944 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1945 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1946 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1947 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N56 Mundipharma Austria 50%              
1948 oktreotiid H01CB02 SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 10mg N1 Novartis Pharma 50%              
1949 oktreotiid H01CB02 SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 20mg N1 Novartis Pharma 50%              
1950 oktreotiid H01CB02 SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 30mg N1 Novartis Pharma 50%              
1951 oktreotiid H01CB02 SANDOSTATIN süstelahus 0,05mgml 1ml N5 Novartis Pharma 50%              
1952 oktreotiid H01CB02 SANDOSTATIN süstelahus 0,1mgml 1ml N5 Novartis Pharma 50%              
1953 olansapiin N05AH03 ZYPREXA tablett 10mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
1954 olansapiin N05AH03 ZYPREXA tablett 5mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
1955 omeprasool A02BC01 GASEC-20 enterokapsel 20mg N14 MEPHA Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1956 omeprasool A02BC01 GASEC-20 enterokapsel 20mg N28 MEPHA Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1957 omeprasool A02BC01 GASEC-20 enterokapsel 20mg N7 MEPHA Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1958 omeprasool A02BC01 LOMAC-20 kapsel 20mg N10 Cipla 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1959 omeprasool A02BC01 LOSEC 20 MG CAPSULES enterokapsel 20mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1960 omeprasool A02BC01 LOSEC 20 MG CAPSULES enterokapsel 20mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1961 omeprasool A02BC01 LOSEC 20 MG CAPSULES enterokapsel 20mg N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1962 omeprasool A02BC01 LOSEC kapsel 10mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1963 omeprasool A02BC01 LOSEC kapsel 10mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1964 omeprasool A02BC01 LOSEC kapsel 10mg N56 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1965 omeprasool A02BC01 LOSEC kapsel 40mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1966 omeprasool A02BC01 LOSEC kapsel 40mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1967 omeprasool A02BC01 LOSEC kapsel 40mg N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1968 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 10mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1969 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 10mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1970 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 10mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1971 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 20mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1972 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 20mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1973 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 20mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1974 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 20mg N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1975 omeprasool A02BC01 LOSEC MUPS enterotablett 40mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1976 omeprasool A02BC01 OMEP 20 kapsel 20mg N14 Hexal AG 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1977 omeprasool A02BC01 OMEP 20 kapsel 20mg N15 Hexal AG 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1978 omeprasool A02BC01 OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT kapsel 20mg N100 ratiopharm 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1979 omeprasool A02BC01 OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT kapsel 20mg N15 ratiopharm 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1980 omeprasool A02BC01 OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT kapsel 20mg N30 ratiopharm 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1981 omeprasool A02BC01 OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT kapsel 20mg N60 ratiopharm 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1982 omeprasool A02BC01 ULCEX enterokapsel 20mg N14 Grindeks 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1983 omeprasool A02BC01 ULCEX enterokapsel 20mg N7 Grindeks 50%   75% (K25-K27)* *(3)      
1984 omoconasool G01AF16 MIKOGAL vaginaalsuposiit 150mg N6 Biogal 50%              
1985 omoconasool G01AF16 MIKOGAL vaginaalsuposiit 300mg N3 Biogal 50%              
1986 omoconasool G01AF16 MIKOGAL vaginaalsuposiit 900mg N1 Biogal 50%              
1987 ondansetroon A04AA01 EMETRON tablett 4mg N10 Richter 50%              
1988 ondansetroon A04AA01 EMETRON tablett 8mg N10 Richter 50%              
1989 ondansetroon A04AA01 ZOFRAN tablett 8mg N10 Glaxo Wellcome 50%              
1990 ondansetroon A04AA01 ZOFRAN süstelahus 2mg/ml 2ml N5 Glaxo Wellcome 50%              
1991 ondansetroon A04AA01 ZOFRAN süstelahus 2mg/ml 4ml N5 Glaxo Wellcome 50%              
1992 ondansetroon A04AA01 EMETRON süstelahus 2mg/ml 2ml N5 Richter 50%              
1993 ondansetroon A04AA01 EMETRON süstelahus 2mg/ml 4ml N5 Richter 50%              
1994 orfenadriin M03BC01 NORFLEX tablett 100mg N60 3M Health Care 50%              
1995 orfenadriin+
paratsetamool
M03BC80 NORGESIC tablett 35mg+450mg N100 3M Health Care 50%              
1996 orfenadriin+
paratsetamool
M03BC80 NORGESIC tablett 35mg+450mg N30 3M Health Care 50%              
1997 orfenadriin+
paratsetamool
M03BC80 NORGESIC tablett 35mg+450mg N60 3M Health Care 50%              
1998 ornidasool P01AB03 TIBERAL tablett 500mg N10 Roche 50%              
1999 pantoprasool A02BC02 CONTROLOC 20 MG enterotablett 20mg N100 Byk Gulden 50%              
2000 pantoprasool A02BC02 CONTROLOC 20 MG enterotablett 20mg N14 Byk Gulden 50%              
2001 pantoprasool A02BC02 CONTROLOC 20 MG enterotablett 20mg N28 Byk Gulden 50%              
2002 pantoprasool A02BC02 CONTROLOC 20 MG enterotablett 20mg N56 Byk Gulden 50%              
2003 pantoprasool A02BC02 CONTROLOC 40 MG enterotablett 40mg N14 Byk Gulden 50%              
2004 pantoprasool A02BC02 CONTROLOC 40 MG enterotablett 40mg N28 Byk Gulden 50%              
2005 paratsetamool+kodeiin N02BE92 EFFERALGAN CODEINE lahustuv tablett 500mg+30mg N16 Laboratoires Upsa 50%              
2006 paratsetamool+kodeiin N02BE92 EFFERALGAN CODEINE lahustuv tablett 500mg+30mg N8 Laboratoires Upsa 50%              
2007 paratsetamool+kodeiin N02BE92 EFFERALGAN CODEINE tablett 500mg+30mg N16 Laboratoires Upsa 50%              
2008 paratsetamool+kodeiin N02BE92 EFFERALGAN CODEINE tablett 500mg+30mg N8 Laboratoires Upsa 50%              
2009 paratsetamool+kodeiin N02BE92 PRODEINE 30 tablett 500mg+30mg N100 Sanofi 50%              
2010 paroksetiin N06AB05 SEROXAT tablett 20mg N100 GlaxoSmithKline 50%              
2011 paroksetiin N06AB05 SEROXAT tablett 20mg N14 GlaxoSmithKline 50%              
2012 paroksetiin N06AB05 SEROXAT tablett 20mg N20 GlaxoSmithKline 50%              
2013 paroksetiin N06AB05 SEROXAT tablett 20mg N30 GlaxoSmithKline 50%              
2014 peginterferoon alfa-2b L03AB10 PEGINTRON injektsiooni-
substants 100mcg N1
Schering-Plough 50%              
2015 peginterferoon alfa-2b L03AB10 PEGINTRON injektsiooni-
substants 120mcg N1
Schering-Plough 50%              
2016 peginterferoon alfa-2b L03AB10 PEGINTRON injektsiooni-
substants 50mcg N1
Schering-Plough 50%              
2017 peginterferoon alfa-2b L03AB10 PEGINTRON injektsiooni-
substants 80mcg N1
Schering-Plough 50%              
2018 pentoksüveriin R05DB05 TOCLASE siirup 1,5mg/ml 200ml N1 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2019 pentoksüveriin R05DB05 TOCLASE tablett 50mg 1Tabl N25 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2020 pergoliid N04BC02 PERMAX tablett 0,05mg N100 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% G20* *rev neuroloogil
2021 pergoliid N04BC02 PERMAX tablett 0,05mg N30 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% G20* *rev neuroloogil
2022 pergoliid N04BC02 PERMAX tablett 0,25mg N30 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% G20* *rev neuroloogil
2023 pergoliid N04BC02 PERMAX tablett 1mg N30 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% G20* *rev neuroloogil
2024 perindopriil C09AA04 COVEREX tablett 4mg N30 Egis 50%              
2025 perindopriil C09AA04 PRESTARIUM tablett 4mg N30 Servier 50%              
2026 perindopriil+
indapamiid
C09BA80 NOLIPREL FORTE tablett 4mg+1,25mg N30 Servier 50%              
2027 perindopriil+
indapamiid
C09BA80 NOLIPREL tablett 2mg+0,625mg N30 Servier 50%              
2028 petidiin N02AB02 PETHIDINE 50 MG/ML süstelahus 50mg/ml 1ml N10 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
2029 petidiin N02AB02 PETHIDINE 50 MG/ML süstelahus 50mg/ml 2ml N10 Ilsanta 50%         100% C00-D48  
2030 piimhape+
naatrium-
laktaat
G01AD80 VAGISAN vaginaalsuposiit 167mg+100mg N7 Wolff 50%              
2031 Pika toimeajaga humaan-
insuliin
A10AE01 HUMULIN LENTE süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2032 Pika toimeajaga humaan-
insuliin
A10AE01 HUMULIN N PEN süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2033 Pika toimeajaga humaan-
insuliin
A10AE01 HUMULIN NPH süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2034 Pika toimeajaga humaan-
insuliin
A10AE01 HUMULIN NPH süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2035 Pika toimeajaga humaan-
insuliin
A10AE01 HUMULIN NPH süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2036 pilokarpiin S01EB01 ISOPTO CARPINE silmatilgad 2% 15 ml N1 Alcon 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
2037 pilokarpiin S01EB01 ISOPTO CARPINE silmatilgad 4% 15 ml N1 Alcon 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
2038 pilokarpiin S01EB01 OFTAN PILOCARPIN silmatilgad 1% 10 ml N1 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
2039 pilokarpiin+
timolool
S01EB80 FOTIL FORTE silmatilgad 4%+0,5% 5 ml N1 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
2040 pilokarpiin+
timolool
S01EB80 FOTIL silmatilgad 2%+0,5% 5 ml N1 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
2041 pilokarpiin+
timolool
S01EB80 FOTIL silmatilgad üksikannustena 2%+0,5% 0.25 ml N60 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil
2042 pindolool C07AA03 VISKEN tablett 5mg N30 Novartis Pharma 50%              
2043 pioglitasoon A10BG03 ACTOS tablett 15mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2044 pioglitasoon A10BG03 ACTOS tablett 30mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2045 pioglitasoon A10BG03 ACTOS tablett 45mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2046 piratsetaam N06BX03 CEREBRYL 1200 MG tablett 1200mg N60 Kwizda 50%              
2047 piratsetaam N06BX03 CEREBRYL tablett 800mg N60 Kwizda 50%              
2048 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL suukaudne lahus 330mg/ml 125ml N1 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2049 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL tablett 1200mg N100 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2050 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL tablett 1200mg N20 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2051 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL tablett 1200mg N60 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2052 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL tablett 800mg N30 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2053 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL tablett 800mg N60 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2054 piratsetaam N06BX03 NOOTROPIL tablett 800mg N90 UCB Pharma Oy Finland 50%              
2055 piratsetaam N06BX03 PIRACETAM TFT kapsel 400mg N30 TFT 50%              
2056 piratsetaam N06BX03 PIRACETAM TFT kapsel 400mg N60 TFT 50%              
2057 piroksikaam M01AC01 BREXIN pulber lahuseks 20mg N20 Chiesi 50%              
2058 piroksikaam M01AC01 BREXIN tablett 20mg N20 Chiesi 50%              
2059 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM 10 STADA TABS tablett 10mg N20 Stada 50%              
2060 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM 10 STADA TABS tablett 10mg N50 Stada 50%              
2061 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM 20 STADA TABS tablett 20mg N20 Stada 50%              
2062 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM 20 STADA TABS tablett 20mg N50 Stada 50%              
2063 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM ALPHARMA CAPSULES 20MG kapsel 20mg N20 ALPHARMA 50%              
2064 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM TFT tablett 20mg N20 TFT 50%              
2065 piroksikaam M01AC01 PIROXICAM TFT tablett 20mg N25 TFT 50%              
2066 Plastic IUD+progesto-geenid G02BA03 MIRENA emakasisene süsteem 20mcg 24h N1 Schering AG 50%              
2067 podofül-
lotoksiin
D06BB04 WARTEC kreem 0,15% 5 g Stiefel 50%              
2068 podofül-
lotoksiin
D06BB04 WARTEC lahus 5mgml 3ml N1 Stiefel 50%              
2069 polüstüreen-
sulfonaat
V03AE01 ANTI-POTASSIUM graanulid lahuseks 880mg/g 15g N20 Medice 50%   75% N18        
2070 polüstüreen-
sulfonaat
V03AE01 ANTI-POTASSIUM graanulid lahuseks 880mg/g 15g N50 Medice 50%   75% N18        
2071 polüvidoon-
jodiid+
allantoiin
R02AA89 JOX lahus 8,5%+0,1%/ 50ml N1 IVAX - CR a.s. 50%              
2072 pramipeksool N04BC05 MIRAPEXIN tablett 0,125mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
2073 pramipeksool N04BC05 MIRAPEXIN tablett 0,125mg N30 Pharmacia Enterprises 50%              
2074 pramipeksool N04BC05 MIRAPEXIN tablett 0,25mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
2075 pramipeksool N04BC05 MIRAPEXIN tablett 0,25mg N30 Pharmacia Enterprises 50%              
2076 pramipeksool N04BC05 MIRAPEXIN tablett 1mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
2077 pramipeksool N04BC05 MIRAPEXIN tablett 1mg N30 Pharmacia Enterprises 50%              
2078 prasosiin C02CA01 PRASOSIN tablett 1mg N25 TFT 50%              
2079 pravastatiin C10AA03 LIPOSTAT 40 MG tablett 40mg N28 Bristol-Myers Squibb 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2080 pravastatiin C10AA03 LIPOSTAT tablett 20mg N28 Bristol-Myers Squibb 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2081 prednisoloon C05AA81 AUROBIN salv 0,2%/ 20g N1 Richter 50%              
2082 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H N kreem 0,4% 250g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40** *rv dermatovene-
roloogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil
     
2083 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H N kreem 0,4% 25g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40** *rv dermatovene-
roloogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil
     
2084 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 100g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40** *rv dermatovene-
roloogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil
     
2085 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 250g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40** *rv dermatovene-
roloogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil
     
2086 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 25g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40** *rv dermatovene-
roloogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil
     
2087 prednisoloon H02AB06 PREDNISOLON tablett 5mg N100 Richter 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**; M05***; M06***; M08***; (M30-M33)***; M35***; M45***; M46***; (N00-N08)**** *rv gastroentero-
loogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil; ***rev reumato-
loogil;
****rv nefroloogil ja pediaatril
100% (C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70**** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv hematoloogil; ***rev endokrinoloogil; ****rev neuroloogil
2088 prednisoloon H02AB06 PREDNISOLON tablett 5mg N20 Richter 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**; M05***; M06***; M08***; (M30-M33)***; M35***; M45***; M46***; (N00-N08)**** *rv gastroentero-
loogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil; ***rev reumato-
loogil;
****rv nefroloogil ja pediaatril
100% (C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70**** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv hematoloogil; ***rev endokrinoloogil; ****rev neuroloogil
2089 prednisoloon+salitsüülhape D07XA81 ALPICORT lahus paikseks kasut. 0,2%+0,4% 100ml N1 Wolff 50%              
2090 primidoon N03AA03 LISKANTIN tablett 250mg N100 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
2091 primidoon N03AA03 LISKANTIN tablett 250mg N200 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
2092 primidoon N03AA03 LISKANTIN tablett 250mg N50 Desitin 50%         100% G40* *rev neuroloogil
2093 proksü-
metakaiin
S01HA04 ALCAINE silmatilgad 0,5% 15ml N1 Alcon 50%              
2094 propafenoon C01BC03 PROPANORM 150 MG tablett 150mg N50 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
2095 propafenoon C01BC03 RYTMONORM tablett 150mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2096 propafenoon C01BC03 RYTMONORM tablett 300mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2097 propranolool C07AA05 PROPRANOLOL ALPHARMA TABLETS 40 MG tablett 40mg N50 ALPHARMA 50%              
2098 propranolool C07AA05 PROPRANOLOL ALPHARMA TABLETS 40 MG tablett 40mg N28 ALPHARMA                
2099 propranolool C07AA05 PROPRA-RATIOPHARM tablett 40mg N100 ratiopharm 50%              
2100 propranolool C07AA05 PROPRA-RATIOPHARM tablett 40mg N50 ratiopharm 50%              
2101 propüül-
tiouratsiil
H03BA02 TIOTIL tablett 50mg N100 ABIGO MEDICAL AB 50%              
2102 pseudoefedriin+loratadiin R01BA89 CLARINASE retardtablett 240mg+10mg N7 Schering-Plough 50%              
2103 püridostigmiin N07AA02 KALYMIN 60 N tablett 60mg N100 AWD 50%         100% G70* *rev neuroloogil
2104 püridostigmiin N07AA02 KALYMIN 60 N tablett 60mg N50 AWD 50%         100% G70* *rev neuroloogil
2105 rabeprasool A02BC04 PARIET 10 MG enterotablett 10mg N14 Janssen 50%              
2106 rabeprasool A02BC04 PARIET 10 MG enterotablett 10mg N15 Janssen 50%              
2107 rabeprasool A02BC04 PARIET 10 MG enterotablett 10mg N28 Janssen 50%              
2108 rabeprasool A02BC04 PARIET 10 MG enterotablett 10mg N30 Janssen 50%              
2109 rabeprasool A02BC04 PARIET 10 MG enterotablett 10mg N7 Janssen 50%              
2110 rabeprasool A02BC04 PARIET 20 MG enterotablett 20mg N14 Janssen 50%              
2111 rabeprasool A02BC04 PARIET 20 MG enterotablett 20mg N15 Janssen 50%              
2112 rabeprasool A02BC04 PARIET 20 MG enterotablett 20mg N28 Janssen 50%              
2113 rabeprasool A02BC04 PARIET 20 MG enterotablett 20mg N30 Janssen 50%              
2114 rabeprasool A02BC04 PARIET 20 MG enterotablett 20mg N7 Janssen 50%              
2115 raloxifeen G03XC01 EVISTA tablett 60mg N14 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2116 raloxifeen G03XC01 EVISTA tablett 60mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2117 ramipriil C09AA05 CARDACE 1,25 MG tablett 1,25mg N28 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2118 ramipriil C09AA05 CARDACE 1,25 MG tablett 1,25mg N98 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2119 ramipriil C09AA05 CARDACE 2,5 MG tablett 2,5mg N28 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2120 ramipriil C09AA05 CARDACE 2,5 MG tablett 2,5mg N98 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2121 ramipriil C09AA05 CARDACE 5 MG tablett 5mg N28 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2122 ramipriil C09AA05 CARDACE 5 MG tablett 5mg N98 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2123 ramipriil C09AA05 CARDACE tablett 10mg N28 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2124 ramipriil C09AA05 CARDACE tablett 10mg N98 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2125 ramipriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA05 CARDACE COMP tablett 2,5mg+12,5mg N28 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2126 ramipriil+
hüdro-
klorotiasiid
C09BA05 CARDACE COMP tablett 2,5mg+12,5mg N98 Aventis Pharma Deutschland 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
2127 ranitidiin A02BA02 RANIBERL 150 tablett 150mg N100 Berlin-Chemie 50%              
2128 ranitidiin A02BA02 RANIBERL 150 tablett 150mg N20 Berlin-Chemie 50%              
2129 ranitidiin A02BA02 RANIBERL 150 tablett 150mg N50 Berlin-Chemie 50%              
2130 ranitidiin A02BA02 RANIBERL 300 tablett 300mg N20 Berlin-Chemie 50%              
2131 ranitidiin A02BA02 RANIBERL 300 tablett 300mg N50 Berlin-Chemie 50%              
2132 ranitidiin A02BA02 RANISAN 150 MG tablett 150mg N20 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
2133 ranitidiin A02BA02 RANITIDIN- RATIOPHARM 150 tablett 150mg N100 ratiopharm 50%              
2134 ranitidiin A02BA02 RANITIDIN- RATIOPHARM 150 tablett 150mg N20 ratiopharm 50%              
2135 ranitidiin A02BA02 RANITIDIN- RATIOPHARM 150 tablett 150mg N50 ratiopharm 50%              
2136 ranitidiin A02BA02 RANITIDIN- RATIOPHARM 300 tablett 300mg N100 ratiopharm 50%              
2137 ranitidiin A02BA02 RANITIDIN- RATIOPHARM 300 tablett 300mg N20 ratiopharm 50%              
2138 ranitidiin A02BA02 RANITIDIN- RATIOPHARM 300 tablett 300mg N50 ratiopharm 50%              
2139 ranitidiin A02BA02 RANITIDINE ALPHARMA TABLETS 150 MG tablett 150mg N30 ALPHARMA 50%              
2140 ranitidiin A02BA02 ZANTAC EFFERVESCENT TABLETS 150 MG lahustuv tablett 150mg N10 Glaxo Wellcome 50%              
2141 ranitidiin A02BA02 ZANTAC tablett 150mg N20 Glaxo Wellcome 50%              
2142 ranitidiin A02BA02 ZANTAC tablett 150mg N60 Glaxo Wellcome 50%              
2143 ranitidiin A02BA02 ZANTAC tablett 300mg N10 Glaxo Wellcome 50%              
2144 ranitidiin A02BA02 ZANTAC tablett 300mg N30 Glaxo Wellcome 50%              
2145 ranitidiin vismuttsitraat A02BA07 PYLORID tablett 400mg N14 Glaxo Wellcome 50%              
2146 raud jt. RS TOT’HEMA suukaudne lahus 10 ml N20 INNOTECH INTERNATIONAL     75% D50        
2147 raudaspartaat B03AA09 SPARTOCINE tablett 250 mg N40 UCB Pharma Oy Finland     75% D50        
2148 raudaspartaat B03AA09 SPARTOCINE tablett 250 mg N100 UCB Pharma Oy Finland     75% D50        
2149 raudaspartaat B03AA09 SPARTOCINE graanulid 350 mg N14 UCB Pharma Oy Finland     75% D50        
2150 raudaspartaat B03AA09 SPARTOCINE graanulid 350 mg N30 UCB Pharma Oy Finland     75% D50        
2151 raudaspartaat B03AA09 SPARTOCINE graanulid 105 mg N14 UCB Pharma Oy Finland     75% D50        
2152 raudaspartaat B03AA09 SPARTOCINE graanulid 105 mg N30 UCB Pharma Oy Finland     75% D50        
2153 raudpolü-
maltoos
B03AC04 FERRUM LEK närimistablett 100mg N30 LEK d.d 50%   75% D50        
2154 raudpolü-
maltoos
B03AC04 FERRUM LEK siirup 10mg/ml 100ml N1 LEK d.d 50%   75% D50        
2155 raudsulfaat B03AA07 RETAFER retardtablett 100 mg N30 ORION CORPORATION ORION PHARMA     75% D50        
2156 raudsulfaat B03AA07 RETAFER retardtablett 100 mg N100 ORION CORPORATION ORION PHARMA     75% D50        
2157 reboksetiin N06AX18 EDRONAX tablett 4mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
2158 reboksetiin N06AX18 EDRONAX tablett 4mg N60 Pharmacia Enterprises 50%              
2159 repagliniid A10BX02 NOVONORM tablett 0,5mg N30 Novo Nordisk 50%              
2160 repagliniid A10BX02 NOVONORM tablett 0,5mg N90 Novo Nordisk 50%              
2161 repagliniid A10BX02 NOVONORM tablett 1mg N30 Novo Nordisk 50%              
2162 repagliniid A10BX02 NOVONORM tablett 1mg N90 Novo Nordisk 50%              
2163 repagliniid A10BX02 NOVONORM tablett 2mg N30 Novo Nordisk 50%              
2164 repagliniid A10BX02 NOVONORM tablett 2mg N90 Novo Nordisk 50%              
2165 retinool+
dekspantenool
S01XA80 OFTAN A-PANT silmasalv 20TÜ+20mg/g 3.5g N1 Santen 50%              
2166 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N140 Schering-Plough 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
2167 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N168 Schering-Plough 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
2168 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N84 Schering-Plough 50%   75% B18.2* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil      
2169 rilusool N07XX02 RILUTEK tablett 50mg N56 Aventis Pharma SA 50%              
2170 risatriptaan N02CX80 MAXALT RPD vahveltablett 10mg N2 MSD 50%              
2171 risatriptaan N02CX80 MAXALT RPD vahveltablett 10mg N6 MSD 50%              
2172 risatriptaan N02CX80 MAXALT RPD vahveltablett 5mg N2 MSD 50%              
2173 risatriptaan N02CX80 MAXALT RPD vahveltablett 5mg N6 MSD 50%              
2174 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 30 MG kaetud tablett 30mg N28 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
2175 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N14 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
2176 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N28 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
2177 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N84 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rv endokrinoloogil      
2178 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT suukaudne lahus 1mg/ml 100ml N1 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2179 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 1mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2180 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 1mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2181 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 2mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2182 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 2mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2183 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 3mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2184 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 3mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2185 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 4mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2186 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 4mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral kestvusega kuni 2 aastat
2187 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 0,5mg N112 Novartis Pharma 50%              
2188 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 0,5mg N14 Novartis Pharma 50%              
2189 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 0,5mg N28 Novartis Pharma 50%              
2190 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 0,5mg N56 Novartis Pharma 50%              
2191 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1,5mg N112 Novartis Pharma 50%              
2192 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1,5mg N14 Novartis Pharma 50%              
2193 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1,5mg N28 Novartis Pharma 50%              
2194 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1,5mg N56 Novartis Pharma 50%              
2195 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1mg N112 Novartis Pharma 50%              
2196 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1mg N14 Novartis Pharma 50%              
2197 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1mg N28 Novartis Pharma 50%              
2198 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 1mg N56 Novartis Pharma 50%              
2199 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 3mg N112 Novartis Pharma 50%              
2200 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 3mg N14 Novartis Pharma 50%              
2201 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 3mg N28 Novartis Pharma 50%              
2202 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 3mg N56 Novartis Pharma 50%              
2203 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 4,5mg N112 Novartis Pharma 50%              
2204 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 4,5mg N14 Novartis Pharma 50%              
2205 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 4,5mg N28 Novartis Pharma 50%              
2206 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 4,5mg N56 Novartis Pharma 50%              
2207 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 6mg N112 Novartis Pharma 50%              
2208 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 6mg N14 Novartis Pharma 50%              
2209 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 6mg N28 Novartis Pharma 50%              
2210 rivastigmiin N07AA80 EXELON kapsel 6mg N56 Novartis Pharma 50%              
2211 rivastigmiin N07AA80 EXELON suukaudne lahus 2mg/ml 120ml N1 Novartis Pharma 50%              
2212 rofekoksiib M01AH02 VIOXX FORTE tablett 50mg N10 MSD 50%              
2213 rofekoksiib M01AH02 VIOXX FORTE tablett 50mg N2 MSD 50%              
2214 rofekoksiib M01AH02 VIOXX FORTE tablett 50mg N5 MSD 50%              
2215 rofekoksiib M01AH02 VIOXX suspensioon 2,5mg/ml 150ml N1 MSD 50%              
2216 rofekoksiib M01AH02 VIOXX suspensioon 5mg/ml 150ml N1 MSD 50%              
2217 rofekoksiib M01AH02 VIOXX tablett 12,5mg N14 MSD 50%              
2218 rofekoksiib M01AH02 VIOXX tablett 12,5mg N28 MSD 50%              
2219 rofekoksiib M01AH02 VIOXX tablett 12,5mg N7 MSD 50%              
2220 rofekoksiib M01AH02 VIOXX tablett 25mg N14 MSD 50%              
2221 rofekoksiib M01AH02 VIOXX tablett 25mg N28 MSD 50%              
2222 rofekoksiib M01AH02 VIOXX tablett 25mg N7 MSD 50%              
2223 rosiglitasoon A10BG02 AVANDIA tablett 4mg N112 GlaxoSmithKline 50%              
2224 rosiglitasoon A10BG02 AVANDIA tablett 4mg N28 GlaxoSmithKline 50%              
2225 rosiglitasoon A10BG02 AVANDIA tablett 4mg N56 GlaxoSmithKline 50%              
2226 rosiglitasoon A10BG02 AVANDIA tablett 4mg N7 GlaxoSmithKline 50%              
2227 sakvinaviir J05AE01 FORTOVASE kapsel 200mg N180 Roche 50%              
2228 salbutamool R03AC02 AIROMIR inhal aeros 100mcg/annuses 200annust N1 3M Health Care 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2229 salbutamool R03AC02 BUVENTOL EASYHALER inhalatsioonipulber 100mcg/annuses 200annust N1 Orion 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2230 salbutamool R03AC02 BUVENTOL EASYHALER inhalatsioonipulber 200mcg/annuses 200annust N1 Orion 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2231 salbutamool R03AC02 ECOSAL EASI-BREATHE aerosool 0,1mg/annuses 200annust N1 IVAX - CR a.s. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2232 salbutamool R03AC02 ECOSAL EASI-BREATHE aerosool 0,1mg/annuses 200annust N3 IVAX - CR a.s. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2233 salbutamool R03AC02 ECOSAL inhal aeros 0,1mg/annuses 200annust N1 IVAX - CR a.s. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2234 salbutamool R03AC02 SALBUTAMOL NYCOMED inhal aeros 0,1mg/annuses 300annust N1 Nycomed SEFA 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2235 salbutamool R03AC02 VENTOLIN DISKUS inhalatsioonipulber 200mcg/annuses N60 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2236 salbutamool R03AC02 VENTOLIN inhal aeros 0,1mg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2237 salbutamool R03AC02 VENTOLIN NEBULES inhalatsioonilahus 1mg/ml 2.5ml N20 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2238 salbutamool R03AC02 VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION inhalatsioonilahus 5mg/ml 20ml N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2239 salbutamool R03CC02 VENTOLIN SYRUP siirup 0,4mg/ml 150ml N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *ravimi esmaneväljakirjutamise õigus pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2240 salbutamool R03CC02 VOLMAX retardtablett 4mg 1TABL N14 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *ravimi esmaneväljakirjutamise õigus pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2241 salbutamool R03CC02 VOLMAX retardtablett 8mg 1TABL N14 Byk Gulden 50%   75% J45*; J43**; J44** *ravimi esmaneväljakirjutamise õigus pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2242 salbutamool+
ipratroopium-
bromiid
R03AK81 COMBIVENT inhal aeros 0,12mg+0,02mg/annuses 200annust N1 Boehringer Ingelheim 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2243 salitsüülhape D01AE12 PSORIMED lahus paikseks kasut. 10% 100ml N1 Wolff 50%              
2244 salmeterool R03AC12 SEREVENT DISKUS 50 MCG inhalatsioonipulber 50mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2245 salmeterool R03AC12 SEREVENT inhal aeros 0,025mg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2246 salmeterool+flutikasoonpropionaat R03AK82 SERETIDE DISKUS 100 inhalatsioonipulber 50mcg+100mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rv alla 18.a lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil      
2247 salmeterool+flutikasoonpropionaat R03AK82 SERETIDE DISKUS 250 inhalatsioonipulber 50mcg+250mcg/annuses 60annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rv alla 18.a lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil      
2248 sanamiviir J05AH01 RELENZA inhalatsioonipulber 5mg N5 Glaxo Wellcome 50%              
2249 selegiliin N04BD01 ELDEPRYL tablett 5mg N100 Orion 50%              
2250 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 12mg N100 Lundbeck 50%              
2251 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 12mg N28 Lundbeck 50%              
2252 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 16mg N100 Lundbeck 50%              
2253 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 16mg N28 Lundbeck 50%              
2254 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 20mg N100 Lundbeck 50%              
2255 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 20mg N28 Lundbeck 50%              
2256 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 4mg N100 Lundbeck 50%              
2257 sertindool N05AE03 SERDOLECT tablett 4mg N30 Lundbeck 50%              
2258 sertraliin N06AB06 ZOLOFT tablett 50mg N28 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
2259 simvastatiin C10AA01 SIMGAL tablett 10mg N28 IVAX - CR a.s. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2260 simvastatiin C10AA01 SIMGAL tablett 20mg N28 IVAX - CR a.s. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2261 simvastatiin C10AA01 SIMGAL tablett 40mg N28 IVAX - CR a.s. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2262 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 10mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2263 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 10mg N30 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2264 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 10mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2265 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 20mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2266 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 20mg N30 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2267 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 20mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2268 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 40mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2269 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 40mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2270 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 5mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2271 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 5mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2272 simvastatiin C10AA01 ZOCOR 10 MG tablett N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2273 simvastatiin C10AA01 ZOCOR 10 MG tablett N14 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2274 simvastatiin C10AA01 ZOCOR 20 MG tablett 20mg N14 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2275 simvastatiin C10AA01 ZOCOR 20 MG tablett 20mg N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2276 simvastatiin C10AA01 ZOCOR FORTE 40 tablett 40mg N14 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2277 simvastatiin C10AA01 ZOCOR FORTE 40 tablett 40mg N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2278 simvastatiin C10AA01 ZOCOR FORTE XL 80 MG tablett N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2279 simvastatiin C10AA01 VASILIP tablett 10mg N28 KRKA, d.d. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2280 simvastatiin C10AA01 VASILIP tablett 20mg N28 KRKA, d.d. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2281 simvastatiin C10AA01 VASILIP tablett 40mg N28 KRKA, d.d. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(5)      
2282 siroliimus L04AA10 RAPAMUNE ORAL SOLUTION suukaudne lahus 1mg/ml 150ml N1 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2283 siroliimus L04AA10 RAPAMUNE ORAL SOLUTION suukaudne lahus 1mg/ml 1ml N30 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2284 siroliimus L04AA10 RAPAMUNE ORAL SOLUTION suukaudne lahus 1mg/ml 2ml N30 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2285 siroliimus L04AA10 RAPAMUNE ORAL SOLUTION suukaudne lahus 1mg/ml 5ml N30 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2286 siroliimus L04AA10 RAPAMUNE ORAL SOLUTION suukaudne lahus 1mg/ml 60ml N1 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2287 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 16TÜ N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2288 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 16TÜ N5 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2289 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 36TÜ N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2290 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 36TÜ N5 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2291 somatropiin H01AC01 HUMATROPE injektsioonisubstants 16TÜ N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2292 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18IU N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2293 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N10 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2294 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2295 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2296 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N10 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2297 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2298 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN 12IU injektsiooni-
substants 12TÜ N1
Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2299 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN 4IU injektsiooni-
substants 4TÜ N1
Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2300 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN PENSET 12 injektsiooni-
substants 12TÜ N1
Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2301 somatropiin H01AC01 SAIZEN 24 IU (8 MG) EASYJECT injektsiooni-
substants 24TÜ N1
ARES TRADING SA 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2302 somatropiin H01AC01 SAIZEN 24 IU (8 MG) EASYJECT injektsiooni-
substants 24TÜ N5
ARES TRADING SA 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2303 somatropiin H01AC01 ZOMACTON injektsiooni-
substants 12 TÜ N1
Ferring GmbH 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil
2304 sotalool C07AA07 LORITMIK 160 tablett 160mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2305 sotalool C07AA07 LORITMIK 160 tablett 160mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2306 sotalool C07AA07 LORITMIK 80 tablett 80mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2307 sotalool C07AA07 LORITMIK 80 tablett 80mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2308 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N20 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2309 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N50 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2310 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N20 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2311 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N50 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2312 sotalool C07AA07 SOTALEX 160 tablett 160mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2313 sotalool C07AA07 SOTALEX MITE tablett 80mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2314 sotalool C07AA07 SOTALOL 160-SL tablett 160mg N100 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2315 sotalool C07AA07 SOTALOL 160-SL tablett 160mg N20 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2316 sotalool C07AA07 SOTALOL 80-SL tablett 80mg N100 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2317 sotalool C07AA07 SOTALOL 80-SL tablett 80mg N20 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rv kardioloogil      
2318 spiramütsiin J01FA02 ROVAMYCINE tablett 1500000TÜ N16 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
2319 spiramütsiin J01FA02 ROVAMYCINE tablett 3000000TÜ N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%              
2320 spirapriil C09AA11 QUADROPRIL tablett 6mg N30 AWD 50%              
2321 spironolaktoon C03DA01 SPIRIX 100 MG tablett 100mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
2322 spironolaktoon C03DA01 SPIRIX 25 MG tablett 25mg N100 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
2323 spironolaktoon C03DA01 SPIRIX 25 MG tablett 25mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
2324 spironolaktoon C03DA01 SPIRIX 25 MG tablett 25mg N60 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
2325 spironolaktoon C03DA01 SPIRIX 50 MG tablett 50mg N100 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
2326 spironolaktoon C03DA01 SPIRIX 50 MG tablett 50mg N20 Nycomed SEFA 50%   75% I50        
2327 spironolaktoon C03DA01 SPIRONOLACTON- RATIOPHARM 50 tablett 50mg N100 ratiopharm 50%   75% I50        
2328 spironolaktoon C03DA01 SPIRONOLACTON- RATIOPHARM 50 tablett 50mg N20 ratiopharm 50%   75% I50        
2329 spironolaktoon C03DA01 SPIRONOLACTON- RATIOPHARM 50 tablett 50mg N50 ratiopharm 50%   75% I50        
2330 spironolaktoon C03DA01 VEROSPIRON CAPSULES 100 MG kapsel 100mg N30 Richter 50%   75% I50        
2331 spironolaktoon C03DA01 VEROSPIRON CAPSULES 50 MG kapsel 50mg N30 Richter 50%   75% I50        
2332 spironolaktoon C03DA01 VEROSPIRON tablett 25mg N20 Richter 50%   75% I50        
2333 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 15mg N56 Bristol-Myers Squibb 50%              
2334 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 15mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
2335 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 20mg N56 Bristol-Myers Squibb 50%              
2336 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 20mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
2337 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 30mg N56 Bristol-Myers Squibb 50%              
2338 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 30mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
2339 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 40mg N56 Bristol-Myers Squibb 50%              
2340 stavudiin J05AX04 ZERIT kapsel 40mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%              
2341 stavudiin J05AX04 ZERIT pulber lahuseks 1mgml 200ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%              
2342 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL DEPOT süstelahus 200mg/ml 1ml N1 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2343 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL DEPOT süstelahus 200mg/ml 1ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2344 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL DEPOT süstelahus 500mg/ml 1ml N5 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2345 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 10mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2346 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 25mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2347 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 2mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2348 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 2mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2349 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL-ACUTARD süstelahus 50mg/ml 1ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2350 suklopentiksool N05AF05 CISORDINOL-ACUTARD süstelahus 50mg/ml 2ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2351 sulfadiasiinhõbe D06BA01 DERMAZIN 1% CREAM kreem 1% 50g N1 LEK d.d 50%              
2352 sulfadiasiinhõbe D06BA01 SULFARGIN salv 1%/g 50g N1 TFT 50%              
2353 sulfadimetoksiin J01ED01 SULFADIMETOXIN tablett 500mg N10 TFT 50%              
2354 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 APO-SULFATRIM tablett 400mg+80mg N20 Apotex 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2355 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 APO-SULFATRIM tablett 400mg+80mg N40 Apotex 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2356 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 BACTRIM FORTE tablett 800mg+160mg N10 Roche 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2357 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 BACTRIM SYRUP siirup 40mg+8mgml 100ml N1 Roche 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2358 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 BERLOCID 240 suspensioon 40mg+8mgml 100ml N1 Berlin-Chemie 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2359 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 BERLOCID 480 suspensioon 80mg+16mgml 100ml N1 Berlin-Chemie 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2360 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 BERLOCID 480 tablett 400mg+80mg N20 Berlin-Chemie 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2361 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 BERLOCID 960 tablett 800mg+160mg N20 Berlin-Chemie 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2362 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 CO-TRIMOXAZOLE 480 MG tablett 400mg+80mg N20 Ilsanta 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2363 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 CO-TRIMOXAZOLS tablett 400mg+80mg N20 Grindeks 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2364 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 CO-TRIMOXAZOLS tablett 400mg+80mg N40 Grindeks 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2365 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 SULFOTRIM tablett 400mg+80mg N100 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2366 sulfametoksasool+trimetoprim J01EE01 SULFOTRIM tablett 400mg+80mg N20 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2367 sulfametrool+trimetoprim J01EE03 LIDAPRIM FORTE tablett 800mg+160mg N10 Nycomed SEFA 50%              
2368 sulfametrool+trimetoprim J01EE03 LIDAPRIM SUSPENSIOON suspensioon 40mg+8mgml 100ml N1 Nycomed SEFA 50%              
2369 sulfametrool+trimetoprim J01EE03 LIDAPRIM tablett 400mg+80mg N20 Nycomed SEFA 50%              
2370 sulfasalasiin A07EC01 SALAZOPYRIN enterotablett 500mg N100 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*;M05**; M06**; M08**; M45**; M46** *rv gastroenteroloogil; **rv reumatoloogil      
2371 sulpiriid N05AL01 BETAMAKS tablett 100mg N30 Grindeks 50%              
2372 sulpiriid N05AL01 BETAMAKS tablett 200mg N30 Grindeks 50%              
2373 sulpiriid N05AL01 BETAMAKS tablett 50mg N30 Grindeks 50%              
2374 sulpiriid N05AL01 EGLONYL kapsel 50mg N30 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
2375 sulpiriid N05AL01 EGLONYL tablett 200mg N12 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
2376 sulpiriid N05AL01 EGLONYL tablett 200mg N60 LABORATOIRES SYNTHELABO/ 50%              
2377 sultamitsilliin J01CR04 UNASYN suspensioonigraanulid 50mgml 30ml N1 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
2378 sultamitsilliin J01CR04 UNASYN tablett 375mg N12 Pfizer H.C.P. Corporation 50%              
2379 sumatriptaan N02CC01 IMIGRAN ninasprei 20mg/annuses N1 Glaxo Wellcome 50%              
2380 sumatriptaan N02CC01 IMIGRAN tablett 100mg N2 Glaxo Wellcome 50%              
2381 sumatriptaan N02CC01 IMIGRAN tablett 50mg N2 Glaxo Wellcome 50%              
2382 zafirlukast R03DC01 ACCOLATE tablett 20mg 1TABL N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2383 zafirlukast R03DC01 ACCOLATE tablett 20mg 1TABL N56 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2384 zafirlukast R03DC01 ACCOLATE tablett 40mg 1TABL N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2385 zafirlukast R03DC01 ACCOLATE tablett 40mg 1TABL N56 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2386 zidovudiin J05AB05 RETROVIR CAPSULES 100 MG kapsel 100mg N100 Glaxo Wellcome 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21* *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
2387 zolmitriptaan N02CC03 ZOMIG tablett 2,5mg N18 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2388 zolmitriptaan N02CC03 ZOMIG tablett 2,5mg N3 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2389 zolmitriptaan N02CC03 ZOMIG tablett 2,5mg N6 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
2390 tamoksifeen L02BA01 NOLVADEX D tablett 20mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2391 tamoksifeen L02BA01 NOLVADEX tablett 10mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2392 tamoksifeen L02BA01 ZITAZONIUM 20 MG tablett 20mg N30 Egis 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2393 tamoksifeen L02BA01 ZITAZONIUM 20 MG tablett 20mg N60 Egis 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2394 tamoksifeen L02BA01 ZITAZONIUM 30 MG tablett 30mg N30 Egis 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2395 tamoksifeen L02BA01 ZITAZONIUM 40 MG tablett 40mg N30 Egis 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2396 tamoksifeen L02BA01 TAMOFEN tablett 10mg N100 Leiras 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2397 tamoksifeen L02BA01 TAMOFEN tablett 10mg N30 Leiras 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2398 tamoksifeen L02BA01 TAMOFEN tablett 20mg N100 Leiras 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2399 tamoksifeen L02BA01 TAMOFEN tablett 20mg N30 Leiras 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2400 tamoksifeen L02BA01 TAMOFEN tablett 30mg N100 Leiras 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2401 tamoksifeen L02BA01 TAMOFEN tablett 30mg N30 Leiras 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2402 tamoksifeen L02BA01 TAMOXIFEN-EBEWE tablett 10mg N30 Ebewe 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2403 tamoksifeen L02BA01 TAMOXIFEN-EBEWE tablett 20mg N30 Ebewe 50%         100% (C00-D48)* *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil
2404 tamsulosiin G04CA02 OMNIC retardkapsel 0,4mg N30 Yamanouchi 50%              
2405 tamsulosiin G04CA02 OMNIC retardkapsel 0,4mg N90 Yamanouchi 50%              
2406 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 20 MG tablett 20mg N14 Boehringer Ingelheim 50%              
2407 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 20 MG tablett 20mg N28 Boehringer Ingelheim 50%              
2408 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 20 MG tablett 20mg N56 Boehringer Ingelheim 50%              
2409 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 20 MG tablett 20mg N98 Boehringer Ingelheim 50%              
2410 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 40 MG tablett 40mg N14 Boehringer Ingelheim 50%              
2411 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 40 MG tablett 40mg N28 Boehringer Ingelheim 50%              
2412 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 40 MG tablett 40mg N56 Boehringer Ingelheim 50%              
2413 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 40 MG tablett 40mg N98 Boehringer Ingelheim 50%              
2414 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 80 MG tablett 80mg N14 Boehringer Ingelheim 50%              
2415 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 80 MG tablett 80mg N28 Boehringer Ingelheim 50%              
2416 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 80 MG tablett 80mg N56 Boehringer Ingelheim 50%              
2417 telmisartaan C09CA07 MICARDIS 80 MG tablett 80mg N98 Boehringer Ingelheim 50%              
2418 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 20mg N14 Glaxo Wellcome 50%              
2419 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 20mg N28 Glaxo Wellcome 50%              
2420 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 20mg N56 Glaxo Wellcome 50%              
2421 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 20mg N98 Glaxo Wellcome 50%              
2422 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 40mg N14 Glaxo Wellcome 50%              
2423 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 40mg N28 Glaxo Wellcome 50%              
2424 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 40mg N280 Glaxo Wellcome 50%              
2425 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 40mg N56 Glaxo Wellcome 50%              
2426 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 40mg N98 Glaxo Wellcome 50%              
2427 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 80mg N14 Glaxo Wellcome 50%              
2428 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 80mg N28 Glaxo Wellcome 50%              
2429 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 80mg N280 Glaxo Wellcome 50%              
2430 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 80mg N56 Glaxo Wellcome 50%              
2431 telmisartaan C09CA07 PRITOR tablett 80mg N98 Glaxo Wellcome 50%              
2432 teofülliin R03DA04 RETAFYLLIN retardtablett 200mg 1TABL N100 Orion 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2433 teofülliin R03DA04 RETAFYLLIN retardtablett 200mg 1TABL N30 Orion 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2434 teofülliin R03DA04 RETAFYLLIN retardtablett 300mg 1TABL N100 Orion 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2435 teofülliin R03DA04 RETAFYLLIN retardtablett 300mg 1TABL N30 Orion 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2436 teofülliin R03DA04 TEOTARD retardkapsel 200mg N40 KRKA, d.d. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2437 teofülliin R03DA04 TEOTARD retardkapsel 350mg N40 KRKA, d.d. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2438 terbinafiin D01AE15 LAMISIL DERMGEL geel 1% 15g N1 Novartis Consumer Health 50%              
2439 terbinafiin D01AE15 LAMISIL DERMGEL geel 1% 30g N1 Novartis Consumer Health 50%              
2440 terbinafiin D01AE15 LAMISIL DERMGEL geel 1% 5g N1 Novartis Consumer Health 50%              
2441 terbinafiin D01AE15 LAMISIL kreem 1% 15g N1 Novartis Consumer Health 50%              
2442 terbinafiin D01AE15 LAMISIL lahus paikseks kasut. 1% 15 ml N1 Novartis Consumer Health 50%              
2443 terbinafiin D01AE15 LAMISIL lahus paikseks kasut. 1% 30ml N1 Novartis Consumer Health 50%              
2444 terbinafiin D01AE15 LAMISIL nahasprei 1% 30ml N1 Novartis Consumer Health 50%              
2445 terbinafiin D01AE15 TERBISIL 1% KREEM kreem 1%/g 15g N1 Richter 50%              
2446 terbinafiin D01AE15 TERBISIL tablett 250 mg N14 Richter 50%              
2447 terbinafiin D01AE15 TERBISIL tablett 250 mg N28 Richter 50%              
2448 terbinafiin D01AE15 TERBISIL tablett 125 mg N14 Richter 50%              
2449 terbinafiin D01BA02 LAMISIL tablett 125mg N28 Novartis Pharma 50%              
2450 terbinafiin D01BA02 LAMISIL tablett 250mg N14 Novartis Pharma 50%              
2451 terbinafiin D01BA02 LAMISIL tablett 250mg N28 Novartis Pharma 50%              
2452 terbutaliin R03AC03 BRICANYL inhal aeros 0,25mg/annuses 400annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2453 terbutaliin R03AC03 BRICANYL TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,5mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil      
2454 terfenadiin R06AX12 HISFEDIN SAFT suspensioon 6mg/ml 120ml N1 Wolff 50%              
2455 terfenadiin R06AX12 HISFEDIN tablett 60mg N100 Wolff 50%              
2456 terfenadiin R06AX12 HISFEDIN tablett 60mg N20 Wolff 50%              
2457 terfenadiin R06AX12 HISFEDIN tablett 60mg N50 Wolff 50%              
2458 terfenadiin R06AX12 TERIDIN FORTE tablett 120mg N20 KRKA, d.d. 50%              
2459 terfenadiin R06AX12 TERIDIN suspensioon 6mg/ml 100ml N1 KRKA, d.d. 50%              
2460 terfenadiin R06AX12 TERIDIN tablett 60mg N20 KRKA, d.d. 50%              
2461 testosteroon G03BA03 PANTESTON kapsel 40mg N60 N.V. ORGANON 50%         100% (C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
2462 testosteroon G03BA03 SUSTANON “250" süstelahus 250mgml 1ml N1 N.V. ORGANON 50%         100% (C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
2463 tetratsükliin D06AA04 IMEX salv 3% 20g N1 Merz+Co 50%              
2464 tetratsükliin J01AA07 TETRACYCLIN NYCOMED tablett 250mg N24 Nycomed SEFA 50%         100% (A50-A53)* *rv dermatovene-
roloogil
2465 tetratsükliin S01AA09 TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT 1% silmasalv 1% 5g Troge 50%              
2466 tianeptiin N06AA80 COAXIL tablett 12,5mg N30 Servier 50%              
2467 tiboloon G03DC05 LIVIAL tablett 2,5mg N28 N.V. ORGANON 50%              
2468 tiboloon G03DC05 LIVIAL tablett 2,5mg N84 N.V. ORGANON 50%              
2469 tiklopidiin B01AC05 APO-TICLOPIDINE tablett 250 mg N30 Apotex 50%              
2470 tiklopidiin B01AC05 APO-TICLOPIDINE tablett 250 mg N60 Apotex 50%              
2471 tiklopidiin B01AC05 TICLOPIN tablett 250 mg N30 Nycomed SEFA 50%              
2472 tiklopidiin B01AC05 TICLOPIN tablett 250 mg N60 Nycomed SEFA 50%              
2473 tiklopidiin B01AC05 TAGREN tablett 250mg N30 KRKA, d.d. 50%              
2474 tiklopidiin B01AC05 TICLID tablett 250mg N20 Sanofi 50%              
2475 tiklopidiin B01AC05 TICLOPIDIN-RATIOPHARM tablett 250mg N30 ratiopharm 50%              
2476 tiklopidiin B01AC05 TICLOPIDIN-RATIOPHARM tablett 250mg N90 ratiopharm 50%              
2477 timolool S01ED01 ARUTIMOL silmatilgad 0,25% 5 ml N1 ANKERPHARM 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2478 timolool S01ED01 ARUTIMOL silmatilgad 0,25% 5 ml N3 ANKERPHARM 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2479 timolool S01ED01 ARUTIMOL silmatilgad 0,5% 5ml N1 ANKERPHARM 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2480 timolool S01ED01 ARUTIMOL silmatilgad 0,5% 5ml N3 ANKERPHARM 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2481 timolool S01ED01 NYOLOL silmatilgad 0,25% 3ml N1 NOVARTIS Ophthalmics 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2482 timolool S01ED01 NYOLOL silmatilgad 0,25% 5ml N1 NOVARTIS Ophthalmics 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2483 timolool S01ED01 NYOLOL silmatilgad 0,5% 3ml N1 NOVARTIS Ophthalmics 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2484 timolool S01ED01 NYOLOL silmatilgad 0,5% 5ml N1 NOVARTIS Ophthalmics 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2485 timolool S01ED01 OFTAN TIMOLOL silmatilgad 0,25% 5ml N1 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2486 timolool S01ED01 OFTAN TIMOLOL silmatilgad 0,5% 5ml N1 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2487 timolool S01ED01 TIMOPTIC 0,25% silmatilgad 0,25% 5ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2488 timolool S01ED01 TIMOPTIC 0,5% silmatilgad 0,5% 5ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2489 timolool S01ED01 TIMOPTIC XE silmatilgad 0,25% 2.5ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2490 timolool S01ED01 TIMOPTIC XE silmatilgad 0,5% 2.5ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2491 timolool S01ED01 TIMOSAN silmageel 0,1% 5g N1 Santen 50%         100% (H40-H42)* *rev oftalmoloogil
2492 timolool+dorsolamiid S01ED80 COSOPT silmatilgad 2%+0,5% 5ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil, kombinatsioonpreparaate kasutatakse juhul, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori, lokaalse karboanhüdraasi inhibiitori või prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt siserõhku
2493 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/0,5 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.5ml N2 Leo 50%   75% O99.8        
2494 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N1 Leo 50%   75% O99.8        
2495 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N10 Leo 50%   75% O99.8        
2496 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 14000 ANTI-XA IU/0,7 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.7ml N2 Leo 50%   75% O99.8        
2497 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 18000 ANTI-XA IU/0,9 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.9ml N2 Leo 50%   75% O99.8        
2498 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N1 Leo 50%   75% O99.8        
2499 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N10 Leo 50%   75% O99.8        
2500 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 2500 ANTI-XA IU/0,25 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.25ml N10 Leo 50%   75% O99.8        
2501 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 3500 ANTI-XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N10 Leo 50%   75% O99.8        
2502 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 3500 ANTI-XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N2 Leo 50%   75% O99.8        
2503 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 4500 ANTI-XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N10 Leo 50%   75% O99.8        
2504 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 4500 ANTI-XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N2 Leo 50%   75% O99.8        
2505 tioguaniin L01BB03 LANVIS tablett 40mg N25 Glaxo Wellcome 50%              
2506 tioridasiin N05AC02 MELLERIL tablett 100mg N30 Novartis Pharma 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2507 tioridasiin N05AC02 MELLERIL tablett 10mg N30 Novartis Pharma 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*

(F20-F29)*

(F30-F31)*

(F32/33.2-3)*

F60.3*

(F70-F79)*

*rev psühhiaatril
2508 tisanidiin M03BX02 SIRDALUD tablett 2mg N30 Novartis Pharma 50%   75% G81; G82        
2509 tisanidiin M03BX02 SIRDALUD tablett 4mg N30 Novartis Pharma 50%   75% G81; G82        
2510 tobramütsiin S01AA12 TOBREX silmasalv 3% 3.5g N1 Alcon 50%              
2511 tobramütsiin S01AA12 TOBREX silmatilgad 0,3% 5 ml N1 Alcon 50%              
2512 toitained ilma fenüül-
alaniinita
V06CA80 XP ANALOG pulber 400g N4 SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  
2513 toitained ilma fenüül-
alaniinita
V06CA80 XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber 500g N4 SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  
2514 toitained ilma fenüül-
alaniinita
V06CA80 XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber 500g N4 SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  
2515 toitained ilma fenüül-
alaniinita
V06CA80 XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber 500g N4 SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  
2516 toitained ilma fenüül-
alaniinita
V06CA80 XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber 500g N4 SHS International 50%         100% E70.0; E70.1  
2517 tolfenaamhape M01AG02 CLOTAM tablett 200mg N100 Bristol-Myers Squibb 50%              
2518 tolfenaamhape M01AG02 CLOTAM tablett 200mg N20 Bristol-Myers Squibb 50%              
2519 tolfenaamhape M01AG02 CLOTAM tablett 200mg N50 Bristol-Myers Squibb 50%              
2520 tolterodiin G04BD07 DETRUSITOL 1 MG tablett 1mg N28 Pharmacia Enterprises 50%              
2521 tolterodiin G04BD07 DETRUSITOL 1 MG tablett 1mg N56 Pharmacia Enterprises 50%              
2522 tolterodiin G04BD07 DETRUSITOL 2 MG tablett 2mg N28 Pharmacia Enterprises 50%              
2523 tolterodiin G04BD07 DETRUSITOL 2 MG tablett 2mg N56 Pharmacia Enterprises 50%              
2524 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 200 MG tablett 200mg N100 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsio-
naalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2525 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 200 MG tablett 200mg N20 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2526 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 200 MG tablett 200mg N28 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2527 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 200 MG tablett 200mg N50 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2528 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 200 MG tablett 200mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2529 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 400 MG tablett 400mg N100 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2530 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 400 MG tablett 400mg N20 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2531 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 400 MG tablett 400mg N50 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2532 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 400 MG tablett 400mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2533 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 50 MG tablett 50mg N100 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2534 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 50 MG tablett 50mg N20 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2535 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 50 MG tablett 50mg N28 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2536 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 50 MG tablett 50mg N50 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2537 topiramaat N03AX11 TOPAMAX  TABLETS 50 MG tablett 50mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2538 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100mg N100 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2539 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100mg N20 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2540 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100mg N28 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2541 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100mg N50 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2542 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2543 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25mg N100 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2544 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25mg N20 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2545 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25mg N28 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2546 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25mg N50 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2547 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2548 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 300MG tablett 300mg N100 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2549 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 300MG tablett 300mg N20 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2550 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 300MG tablett 300mg N50 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2551 topiramaat N03AX11 TOPAMAX TABLETS 300MG tablett 300mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2552 topiramaat N03AX11 TOPAMAX SPRINKLE CAPSULES 15 MG kapsel 15mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2553 topiramaat N03AX11 TOPAMAX SPRINKLE CAPSULES 25MG kapsel 25mg N60 Cilag 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepilepti-
listele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
2554 torasemiid C03CA04 TRIFAS 10 tablett 10mg N100 Berlin-Chemie 50%              
2555 torasemiid C03CA04 TRIFAS 10 tablett 10mg N30 Berlin-Chemie 50%              
2556 torasemiid C03CA04 TRIFAS 10 tablett 10mg N50 Berlin-Chemie 50%              
2557 torasemiid C03CA04 TRIFAS 200 tablett 200mg N100 Berlin-Chemie 50%              
2558 torasemiid C03CA04 TRIFAS 200 tablett 200mg N30 Berlin-Chemie 50%              
2559 torasemiid C03CA04 TRIFAS 200 tablett 200mg N50 Berlin-Chemie 50%              
2560 torasemiid C03CA04 TRIFAS COR tablett 5mg N100 Berlin-Chemie 50%              
2561 torasemiid C03CA04 TRIFAS COR tablett 5mg N30 Berlin-Chemie 50%              
2562 torasemiid C03CA04 TRIFAS COR tablett 5mg N50 Berlin-Chemie 50%              
2563 tramadool N02AX02 ADAMON SR 100 MG retardkapsel 100mg N20 Asta Medica 50%              
2564 tramadool N02AX02 ADAMON SR 150 MG retardkapsel 150mg N20 Asta Medica 50%              
2565 tramadool N02AX02 ADAMON SR 200 MG retardkapsel 200mg N20 Asta Medica 50%              
2566 tramadool N02AX02 ADAMON SR 50 MG retardkapsel 50mg N20 Asta Medica 50%              
2567 tramadool N02AX02 DOLOL kapsel 50mg N20 Nycomed SEFA 50%              
2568 tramadool N02AX02 DOLOL kapsel 50mg N30 Nycomed SEFA 50%              
2569 tramadool N02AX02 DOLOL kapsel 50mg N60 Nycomed SEFA 50%              
2570 tramadool N02AX02 LANALGET RETARD 150 MG TAB retardtablett 150 mg N10 Lannacher 50%              
2571 tramadool N02AX02 LANALGET RETARD 150 MG TAB retardtablett 150 mg N30 Lannacher 50%              
2572 tramadool N02AX02 LANALGET RETARD 200 MG TAB retardtablett 200 mg N10 Lannacher 50%              
2573 tramadool N02AX02 LANALGET RETARD 200 MG TAB retardtablett 200 mg N30 Lannacher 50%              
2574 tramadool N02AX02 MABRON kapsel 50mg N10 Medochemie 50%              
2575 tramadool N02AX02 MABRON kapsel 50mg N20 Medochemie 50%              
2576 tramadool N02AX02 PROTRADON kapsel 50mg N10 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
2577 tramadool N02AX02 PROTRADON kapsel 50mg N20 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%              
2578 tramadool N02AX02 TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA suposiit 100mg N10 Slovakofarma 50%              
2579 tramadool N02AX02 TRAMADOL 50 STADA kapsel 50mg N10 Stada 50%              
2580 tramadool N02AX02 TRAMADOL 50 STADA kapsel 50mg N30 Stada 50%              
2581 tramadool N02AX02 TRAMADOL 50 STADA kapsel 50mg N50 Stada 50%              
2582 tramadool N02AX02 TRAMADOL 50-SLOVAKOFARMA kapsel 50mg N10 Slovakofarma 50%              
2583 tramadool N02AX02 TRAMADOL 50-SLOVAKOFARMA kapsel 50mg N20 Slovakofarma 50%              
2584 tramadool N02AX02 TRAMADOL kapsel 50mg N20 KRKA, d.d. 50%              
2585 tramadool N02AX02 TRAMADOL ALPHARMA CAPSULES 50 MG kapslid 50 mg N30 ALPHARMA 50%              
2586 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER retardtablett 100mg N10 Lannacher 50%              
2587 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER retardtablett 100mg N30 Lannacher 50%              
2588 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER SOL. tilgad 100mg/ml 10ml N1 Lannacher 50%              
2589 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER SUPP. suposiit 100mg N5 Lannacher 50%              
2590 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER tablett 50mg N1000 Lannacher 50%              
2591 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER tablett 50mg N1100 Lannacher 50%              
2592 tramadool N02AX02 TRAMADOL LANNACHER tablett 50mg N20 Lannacher 50%              
2593 tramadool N02AX02 TRAMADOL RETARD retardtablett 100mg N30 KRKA, d.d. 50%              
2594 tramadool N02AX02 TRAMADOL- SLOVAKOFARMA suukaudne lahus 100mg/ml 10ml N1 Slovakofarma 50%              
2595 tramadool N02AX02 TRAMADOL STADA lahus 100mg/ml 100ml N1 Stada 50%              
2596 tramadool N02AX02 TRAMADOL STADA lahus 100mg/ml 10ml N1 Stada 50%              
2597 tramadool N02AX02 TRAMADOL STADA lahus 100mg/ml 20ml N1 Stada 50%              
2598 tramadool N02AX02 TRAMADOL STADA lahus 100mg/ml 50ml N1 Stada 50%              
2599 tramadool N02AX02 TRAMADOL suposiit 100mg N5 KRKA, d.d. 50%              
2600 tramadool N02AX02 TRAMADOL tilgad 100mg/ml 10ml N1 KRKA, d.d. 50%              
2601 tramadool N02AX02 TRAMADOL tilgad 100mg/ml 96ml N1 KRKA, d.d. 50%              
2602 tramadool N02AX02 TRAMAL kapsel 50mg N20 Grünenthal GmbH 50%              
2603 tramadool N02AX02 TRAMAL lahustuv tablett 50mg N10 Grünenthal GmbH 50%              
2604 tramadool N02AX02 TRAMAL lahustuv tablett 50mg N20 Grünenthal GmbH 50%              
2605 tramadool N02AX02 TRAMAL lahustuv tablett 50mg N30 Grünenthal GmbH 50%              
2606 tramadool N02AX02 TRAMAL lahustuv tablett 50mg N50 Grünenthal GmbH 50%              
2607 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N10 Grünenthal GmbH 50%              
2608 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N30 Grünenthal GmbH 50%              
2609 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N50 Grünenthal GmbH 50%              
2610 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 150 MG retardtablett 150mg N10 Grünenthal GmbH 50%              
2611 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 150 MG retardtablett 150mg N30 Grünenthal GmbH 50%              
2612 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 150 MG retardtablett 150mg N50 Grünenthal GmbH 50%              
2613 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 200 MG retardtablett 200mg N10 Grünenthal GmbH 50%              
2614 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 200 MG retardtablett 200mg N30 Grünenthal GmbH 50%              
2615 tramadool N02AX02 TRAMAL RETARD 200 MG retardtablett 200mg N50 Grünenthal GmbH 50%              
2616 tramadool N02AX02 TRAMAL suposiit 100mg N5 Grünenthal GmbH 50%              
2617 tramadool N02AX02 TRAMAL tilgad 100mg/ml 10ml N1 Grünenthal GmbH 50%              
2618 tramadool N02AX02 TRAMUNDIN RETARD retardtablett 100mg N10 Mundipharma Austria 50%              
2619 tramadool N02AX02 TRAMUNDIN RETARD retardtablett 100mg N20 Mundipharma Austria 50%              
2620 tramadool N02AX02 TRAMUNDIN RETARD retardtablett 100mg N30 Mundipharma Austria 50%              
2621 tramadool N02AX02 TRAMUNDIN RETARD retardtablett 100mg N50 Mundipharma Austria 50%              
2622 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 0,5mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2623 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 0,5mg N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2624 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 0,5mg N28 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2625 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 0,5mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2626 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 0,5mg N60 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2627 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 0,5mg N98 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2628 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 2mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2629 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 2mg N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2630 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 2mg N28 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2631 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 2mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2632 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 2mg N60 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2633 trandolapriil C09AA10 GOPTEN kapsel 2mg N98 Abbott GmbH & Co. KG 50%              
2634 traneksaam-
hape
B02AA02 CYKLOKAPRON süstelahus 100mg/ml 5ml N10 Pharmacia Enterprises 50%              
2635 traneksaam-
hape
B02AA02 CYKLOKAPRON tablett 500mg N100 Pharmacia Enterprises 50%              
2636 traneksaam-
hape
B02AA02 CYKLOKAPRON tablett 500mg N20 Pharmacia Enterprises 50%              
2637 traneksaam-
hape
B02AA02 CYKLOKAPRON tablett 500mg N50 Pharmacia Enterprises 50%              
2638 travoprost S01EX80 TRAVATAN silmatilgad 40mcg/ml 2.5ml N3 Alcon UK 50%              
2639 tretinoiin D10AD01 RETIN-A kreem 0,05% 30g N1 Cilag 50%              
2640 triamtsinoloon D07AB09 FTOROCORT 0,1% OINTMENT salv 0,1% 15g N1 Richter 50%   75% L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermatovene-
roloogil;
**rv dermatovene-
roloogil ja reumatoloogil
     
2641 triamtsinoloon H02AB08 KENALOG 40 süstesuspensioon 40mg/ml 1ml N5 KRKA, d.d. 50%              
2642 triamtsinoloon H02AB08 LEDERSPAN süstesuspensioon 20mgml 1ml N1 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2643 triamtsinoloon H02AB08 LEDERSPAN süstesuspensioon 20mgml 5ml N1 WYETH LEDERLE PHARMA GmbH 50%              
2644 triamtsinoloon R01AD80 NASACORT ninasprei 55mcg/annuses 120annust N1 Aventis Pharma Ltd. 50%              
2645 triamtsinoloon+ekonasool D07BB81 PEVISONE kreem 0,1%+1% 15g N1 Cilag 50%              
2646 triheksüfe-
nidüül
N04AA01 CYCLODOL tablett 2mg N50 TFT 50%              
2647 triheksüfe-
nidüül
N04AA01 PARKOPAN 2 tablett 2mg N100 Hexal AG 50%              
2648 triheksüfe-
nidüül
N04AA01 PARKOPAN 2 tablett 2mg N50 Hexal AG 50%              
2649 triheksüfe-
nidüül
N04AA01 PARKOPAN 5 tablett 5mg N100 Hexal AG 50%              
2650 triheksüfe-
nidüül
N04AA01 PARKOPAN 5 tablett 5mg N50 Hexal AG 50%              
2651 trimetasidiin C01DX17 PREDUCTAL tablett 20mg N60 Servier 50%              
2652 trimetoprim J01EA01 TRIMETOP tablett 100mg N100 Vitabalans 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2653 trimetoprim J01EA01 TRIMETOP tablett 100mg N200 Vitabalans 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2654 trimetoprim J01EA01 TRIMETOP tablett 100mg N30 Vitabalans 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2655 triptoreliin L02AE04 DECAPEPTYL DEPOT mikrokapslid süstimiseks 3,75mg N1 Ferring GmbH