Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 115, 1650

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Vastu võetud 30.09.2002 nr 64

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend; 2002, 56, 350) § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402; 2002, 66, 1029) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Ida-Viru Maakohus, Jõgeva Maakohus, Põlva Maakohus, Tartu Maakohus, Valga Maakohus, Viljandi Maakohus, Võru Maakohus, Narva Linnakohus, Kohtla-Järve Linnakohus või Järva Maakohus;
2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus, Hiiu Maakohus, Pärnu Maakohus, Lääne Maakohus, Lääne-Viru Maakohus, Rapla Maakohus, Saare Maakohus või Tallinna Linnakohus.»;

2) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 punktid 2 kuni 4 ja punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) meessoost noor kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse, Viljandi Vanglasse, Murru Vanglasse või Tartu Vanglasse;
3) esimest korda reaalse vabadusekaotusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse;
4) vähemalt teist korda reaalse vabadusekaotusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Ämari Vanglasse, Pärnu Vanglasse või Tartu Vanglasse;
6) kohtuistungi toimumise ajaks  paigutatakse kinnipeetav Tallinna Vanglasse.»;

4) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui kinnipeetavat ei ole võetud kohtumenetluse ajaks vahi alla, peab ta ilmuma vabadusekaotusliku karistuse kandmiseks Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse.»;

5) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 15. oktoobril 2002. a.

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json