KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooniga, mis käsitleb kõrbestumise tõkestamist tõsise põua ja/või kõrbestumise all kannatavates riikides, eelkõige Aafrikas, ühinemine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 03.01.2012, 2

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooniga, mis käsitleb kõrbestumise tõkestamist tõsise põua ja/või kõrbestumise all kannatavates riikides, eelkõige Aafrikas, ühinemine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 574

„Välissuhtlemisseaduse“ § 16 alusel:

1. Ühineda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooniga, mis käsitleb kõrbestumise tõkestamist tõsise põua ja/või kõrbestumise all kannatavates riikides, eelkõige Aafrikas, ja mis on koostatud 17. juunil 1994. a Pariisis.

2. Teha punktis 1 nimetatud konventsiooniga ühinemisel järgmine deklaratsioon:
„Kooskõlas konventsiooni artikli 34 lõikega 4 jõustub mis tahes täiendav piirkondlik rakenduslisa või piirkondliku rakenduslisa mis tahes muudatus Eesti Vabariigi suhtes alles pärast kõnealust lisa või muudatust käsitleva heakskiitmiskirja hoiuleandmist".

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes


Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json