Teksti suurus:

Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 03.06.2015, 1

Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis

Vastu võetud 28.05.2015 nr 229

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel:

1. Siseministeeriumil tagada, et Euroopa Liidu Nõukogu otsuse 2015/740/ÜVJP, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/449/ÜVJP, rakendamiseks võetakse vajalikud meetmed, et takistada otsuse lisas nimetatud isikute sisenemist Eesti Vabariigi territooriumile või selle läbimist, ning tagada, et otsuse hilisemal muutmisel võetakse vajalikud meetmed otsuse rakendamiseks.

2. Välisministeeriumil edastada teave punktis 1 nimetatud otsuse hilisema muutmise kohta Siseministeeriumile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a korraldus nr 284 „Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json