Teksti suurus:

Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku lennutranspordilepingu eelnõu ning lepingu allakirjutamisel tehtavaid avaldusi käsitleva protokolli eelnõu heakskiitmine, volituse andmine ja ajutine kohaldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 03.09.2022, 1

Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku lennutranspordilepingu eelnõu ning lepingu allakirjutamisel tehtavaid avaldusi käsitleva protokolli eelnõu heakskiitmine, volituse andmine ja ajutine kohaldamine

Vastu võetud 01.09.2022 nr 235

Välissuhtlemisseaduse § 16, § 17 lõike 2 ja § 23 lõike 2 alusel:

1. Kiita heaks Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku lennutranspordilepingu eelnõu ning nimetatud lepingu allakirjutamisel tehtavaid avaldusi käsitleva protokolli eelnõu.

2. Volitada Eesti Vabariigi alalise esinduse Euroopa Liidu juures asejuhti Coreper I küsimustes kirjutama Eesti Vabariigi nimel alla punktis 1 nimetatud lepingule ja lepingu allakirjutamisel tehtavaid avaldusi käsitlevale protokollile.

3. Kohaldada punktis 1 nimetatud lepingut ajutiselt lepingu allakirjutamisel tehtavate avalduste kohaselt alates lepingu allakirjutamise kuupäevast kuni lepingu jõustumiseni.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json