Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

48 TRANSPORT4811 transpordikorraldustranspordi sihtkohtrahvusvaheline transport

48 TRANSPORT4816 maatransportmaatransportraudteetransport

HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF)

Teksti suurus:

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadus

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2021
Avaldamismärge:RT II, 04.04.2012, 3

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 07.04.2004
RT II 2004, 13, 52
jõustumine 22.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2008RT II 2008, 15, 3914.07.2008
21.03.2012RT II, 04.04.2012, 214.04.2012

§ 1.  Konventsiooniga ühinemine

  Ühineda rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga (COTIF, edaspidi konventsioon), mis on koostatud 1980. aasta 9. mail Bernis ja mida on muudetud 1999. aasta 3. juunil Vilniuses koostatud protokolliga.
[RT II 2008, 15, 39 - jõust. 14.07.2008]

§ 2.  Reservatsioonid
[Kehtetu - RT II, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

§ 3.  Deklaratsioonid

  Eesti Vabariik teeb järgmised deklaratsioonid:
  1) konventsiooni artikli 24 ja lisa A «Reisijate rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed eeskirjad» (CIV) artikli 1 lõike 6 alusel kohaldab Eesti Vabariik konventsiooni lisa A ainult Tallinna–Tapa–Valga liini mõlemal suunal toimuvale reisijate rahvusvahelisele raudteeveole;
[RT II 2008, 15, 39 - jõust. 14.07.2008]
  2) konventsiooni artiklite 3 ja 24 ning lisa B «Kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed eeskirjad» (CIM) artikli 1 lõike 6 alusel kohaldab Eesti Vabariik konventsiooni lisa B ainult Tallinna–Tapa–Valga liini mõlemal suunal toimuvale kaupade rahvusvahelisele raudteeveole, mille lähte- või sihtpunkt asub niisuguse riigi territooriumil, kellega ei ole sellise veo suhtes teisiti kokku lepitud;
[RT II 2008, 15, 39 - jõust. 14.07.2008]
  3) [Kehtetu - RT II, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]
  4) [Kehtetu – RT II 2008, 15, 39 - jõust. 14.07.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json