Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioonÜRO konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

12 ÕIGUS1236 õigused ja vabadusedsotsiaalsed õigusedvõrdne kohtlemine

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2826 ühiskondlik elusotsiaalpoliitikapuudega inimene

HALDUSÕIGUSVõrdõiguslikkusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II, 04.04.2012, 5

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  29.03.2012 otsus nr 77

  Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 21.03.2012

  § 1.   Ratifitseerida juurdelisatud puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) Peaassamblee poolt vastu võetud 2006. aasta 13. detsembril New Yorgis ja millele Eesti Vabariik kirjutas alla 2007. aasta 25. septembril.

  § 2.   Ratifitseerimiskirja hoiule andes teha deklaratsioon, mille kohaselt Eesti Vabariik tõlgendab konventsiooni artiklit 12 selliselt, et see ei keela pidamast isikut piiratud teovõimega isikuks, kui selline vajadus tuleneb isiku võimetusest oma tegudest aru saada või neid juhtida. Piiratud teovõimega isiku õiguste kitsendamisel lähtub Eesti enda riigisisesest õigusest.

  § 3.   Ühineda juurdelisatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolliga, mis on ÜRO Peaassamblee poolt vastu võetud 2006. aasta 13. detsembril New Yorgis.

  Ene Ergma
  Riigikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json