HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonInvesteeringute kaitset käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonVälislepingud

OrganisatsioonidMajandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Teksti suurus:

OECD rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsiooni ning sellega seotud OECD Nõukogu otsuste heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 04.05.2021, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

OECD rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsiooni ning sellega seotud OECD Nõukogu otsuste heakskiitmine

Vastu võetud 19.06.2001 nr 432
RT II 2001, 18, 99
jõustumine 19.06.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2021RT II, 04.05.2021, 129.04.2021

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsioon ning sellega seotud OECD Nõukogu otsused


Välissuhtlemisseaduse § 9 ja § 19 lõike 2 alusel:

1. Kiita heaks:
1) OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni) 27. juuni 2000. a rahvusvaheliste investeeringute ja hargmaiste ettevõtete deklaratsioon koos lisadega 1 ja 2;
2) OECD Nõukogu 2000. a juunikuu otsus «OECD suunised hargmaistele ettevõtetele»;
3) OECD Nõukogu 1991. a detsembrikuu otsus (kolmas redaktsioon) «Võrdne kohtlemine»;
4) OECD Nõukogu 1991. a juunikuu otsus «Vastuolulised nõuded»;
5) OECD Nõukogu 1984. a maikuu otsus (teine redaktsioon) «Rahvusvahelisi investeeringuid soodustavad meetmed ja takistavad meetmed».

2. Volitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit täitma korralduse punkti 1 alapunktis 1 nimetatud deklaratsiooni lisa 1 «OECD suunised hargmaistele ettevõtetele» osa I «Mõisted ja põhimõtted» punktis 10 nimetatud ametliku kontaktpunkti ülesandeid.
[RT II, 04.05.2021, 1 - jõust. 29.04.2021]

3. Välisministeeriumil avaldada korralduse punktis 1 nimetatud deklaratsioon ja nõukogu otsused Välisministeeriumi veebilehel.

/otsingu_soovitused.json