Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 118, 1718

Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.10.2002 nr 120

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse:
1) Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniliste abivahendite loetelu;
2) meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendite eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord;
3) meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise kord ning tingimused.

§ 2. Meditsiinilise abivahendi mõiste

Meditsiiniline abivahend on raviks vajalik meditsiiniseade, mis käesoleva määruse tähenduses on instrument, aparaat, seade, materjal või muu ese, mille abil on võimalik ravida tekkinud või kaasasündinud haigust või vigastust või mille kasutamine parandab operatiivse või medikamentoosse ravi tulemust (edaspidi meditsiiniseade).

2. peatükk
MEDITSIINISEADMETE LOETELU

§ 3. Meditsiiniseadmete loetelu

(1) Kehtestada meditsiiniseadmete loetelu (edaspidi loetelu), meditsiiniseadmete tootjad (valmistajad), haigekassa poolt tasumisel aluseks võetav piirhind ning haigekassa poolt tasutav piirhinna osa järgmiselt:

Meditsiiniseadme nimetus, kogus Haigekassa poolt tasumisel aluseks võetav piirhind (kroonides) Haigekassa poolt tasutav piirihinna osa (kroonides)
1. Glükomeetrite testribad    
1.1. Accutrend Glucose 50 tk 422.60 380.35
1.2. Accu-Chek Plus Glucose 50 tk 392.40 353.15
1.3. Glucotrend Plus Glucose 50 tk 392.40 353.15
1.4. Glucocard II 50 tk 422.60 380.35
1.5. Glucostix 50 tk 420.20 378.20
1.6. Elite 50 tk 391.20 352.10
1.7. Esprit 50 tk 422.60 380.35
1.8. Omnitest Sensor 50 tk 362.30 326.05
1.9. Optium Combo 150+4 tk 1243.70 1119.35
1.10. Optium Plus 100 tk 818.80 736.90
1.11. Optium Plus 50 tk 417.00 375.30
1.12. Optium Plus 25 tk 210.00 189.00
1.13. Precision Plus 100 tk 820.00 738.00
1.14. Precision Plus 50 tk 417.00 375.30
1.15. Precision Plus 25 tk 210.00 189.00
2. Stoomihooldusvahendid    
2.1. Kaheosaline süsteem (ConvaTec)    
2.1.1. Alusplaadid 5 tk 242.00 217.80
2.1.2. Alusplaadid, laste 5 tk 289.00 260.10
2.1.3. Alusplaadid 100 mm 5 tk 289.00 260.10
2.1.4. Alusplaadid, kumerad 5 tk 315.00 283.50
2.1.5. Ileostoomikotid alusplaadile 10 tk 160.00 144.00
2.1.6. Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk 221.00 198.90
2.1.7. Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk 289.00 260.10
2.1.8. Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 360.00 324.00
2.1.9. Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile 30 tk 347.00 312.30
2.1.10. Urostoomikotid alusplaadile 10 tk 285.00 256.50
2.2. Üheosaline süsteem (ConvaTec)    
2.2.1. Üheosalised ileostoomikotid 10 tk 280.00 252.00
2.2.2. Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 570.00 513.00
2.2.3. Üheosalised urostoomikotid 10 tk 450.00 405.00
2.2.4. Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk 300.00 270.00
2.2.5. Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk 690.00 621.00
2.3. Stoomihoolduse lisavahendid (ConvaTec)    
2.3.1. Stoomikotivöö 1 tk 55.00 49.50
2.3.2. Pasta 60 g 1 tk 138.00 124.20
2.3.3. Pulber 25 g 1 tk 60.00 54.00
2.4. Kaheosaline süsteem (Coloplast)    
2.4.1. Alusplaadid 5 tk 242.00 217.80
2.4.2. Alusplaadid 100 mm 5 tk 300.00 270.00
2.4.3. Alusplaadid, laste 5 tk 289.00 260.10
2.4.4. Alusplaadid, kumerad 5 tk 315.00 283.50
2.4.5. Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk 480.00 432.00
2.4.6. Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 510.00 459.00
2.4.7. Ileostoomikotid, laste 30 tk 864.00 777.60
2.4.8. Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 360.00 324.00
2.4.9. Kolostoomikotid, laste 30 tk 450.00 405.00
2.4.10. Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk 300.00 270.00
2.4.11. Urostoomikotid alusplaadile 20 tk 570.00 513.00
2.4.12. Urostoomikotid, laste 20 tk 640.00 576.00
2.5. Üheosaline süsteem (Coloplast)    
2.5.1. Üheosalised ileostoomikotid 30 tk 840.00 756.00
2.5.2. Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 570.00 513.00
2.5.3. Üheosalised urostoomikotid 20 tk 900.00 810.00
2.6. Stoomihoolduse lisavahendid (Colopast)    
2.6.1. Stoomikotivöö 1 tk 55.00 49.50
2.6.2. Pasta 60 g 1 tk 138.00 124.20
2.6.3. Kaitsekreem 1 tk 90.00 81.00
2.7. Trahheostoomi hooldusvahendid    
2.7.1. Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk 1081.50 973.35
2.7.2. Trahheostoomia filtrid – Provox 20 tk 819.00 737.10
2.7.3. Trahheostoomia filtrid – Provox Hi 20 tk 761.25 685.10
2.7.4. Nahapuhastusplaastrid 50 tk 388.50 349.65
2.7.5. Trahheostoomi kaitse 1 tk 399.00 359.10
3. Esmased varased üksiktellimusel  valmistatavad ortoosid (AS Gadox; Eesti Ortoosikeskuse OÜ; OÜ Ortopeediakeskus; AS Medical Hulgi)    
3.1. Postoperatiivsed tallatoed 370.00 333.00
3.2. Kämblaluude murdejärgne ortoos 600.00 540.00
3.3. Epikondüliidiortoos 200.00 180.00
3.4. Põlvetugi 4750.00 4275.00
3.5. Kogujalaortoos (tugiaparaat) 8450.00 7605.00
3.6. Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1200.00 1080.00
3.7. Tugikorsett 6900.00 6210.00
3.8. Korrigeeriv jalatugi 2200.00 1980.00
3.9. Randmeortoos 770.00 693.00
4. Esmased varased üksiktellimusel kohaldatavad ortoosid (AS Gadox; Eesti Ortoosikeskuse OÜ; OÜ Ortopeediakeskus; AS Medical Hulgi)    
4.1. Postoperatiivsed tallatoed 270.00 243.00
4.2. Kämblaluude murdudejärgne ortoos 300.00 270.00
4.3. Epikondüliidiortoos 180.00 162.00
4.4. Põlvetugi 1524.00 1371.60
4.5. Kogujalaortoos (tugiaparaat) 3950.00 3555.00
4.6. Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1320.00 1188.00
4.7. Tugikorsett 1520.00 1368.00
4.8. Korrigeeriv jalatugi 1030.00 927.00
4.9. Randmeortoos 275.00 247.50
5. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid (AS Gadox; Eesti Ortoosikeskuse OÜ; OÜ Ortopeediakeskus)    
5.1. Sõrmeprotees 450.00 405.00
5.2. Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees 6550.00 5895.00
5.3. Küünarvarreprotees kosmeetiline 5100.00 4590.00
5.4. Küünarvarreprotees funktsionaalne 14 000.00 12 600.00
5.5. Õlavarreprotees 9200.00 8280.00
5.6. Sääreprotees 10 800.00 9720.00
5.7. Reieprotees 17 950.00 16 155.00
5.8. Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 32 800.00 29 520.00
5.9. Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss 6700.00 6030.00
5.10. Reieproteesi kordushülss 8900.00 8010.00
5.11. Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 18 600.00 16 740.00
5.12. Käimisraam Argo 49 000.00 44 100.00
6. Ravikontaktläätsed    
6.1. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silsoft 4515.00 4063.50
6.2. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex 1200.00 1080.00
6.3. Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP 600.00 540.00
6.4. Imikute ja kuni 6-aastaste laste silikoonlääts 4500.00 4050.00
6.5. Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson 300.00 270.00
6.6. Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable 1900.00 1710.00
6.7. Keratokoonuse kontaktlääts PMMA LENS 900.00 810.00
7. Põletushaigete surverõivad (OÜ Preante)    
7.1. Kehakate: varrukatega 1600.00* 1440.00*
7.2. Kehakate: varrukateta 1380.00* 1242.00*
7.3. Särk: varrukatega 1275.00* 1147.50*
7.4. Särk: lühikeste varrukatega 1145.00* 1030.50*
7.5. Särk: varrukateta 865.00* 778.50*
7.6. Rinnakutugi 780.00* 702.00*
7.7. Korsett 400.00* 360.00*
7.8. Pikad püksid 1150.00* 1035.00*
7.9. «Jalgratturi püksid» 940.00* 846.00*
7.10. Sukk: vöökinnitusega 920.00* 828.00*
7.11. Sukk 645.00* 580.50*
7.12. Põlvik 450.00* 405.00*
7.13. Sokk 390.00* 351.00*
7.14. Varrukas: pikk 425.00* 382.50*
7.15. Varrukas: lühike 310.00* 279.00*
7.16. Varrukas: rindkere kinnitusega 680.00* 612.00*
7.17. Säär: lühike 310.00* 279.00*
7.18. Säär: pikk 575.00* 517.50*
7.19. Säär: vöökinnitusega 925.00* 832.50*
7.20. Sõrmkinnas 730.00* 657.00*
7.21. Poolkinnas 320.00* 288.00*
7.22. Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni 830.00* 747.00*
7.23. Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni 505.00* 454.50*
7.24. Näomask: kinnine 800.00* 720.00*
7.25. Näomask: avatud 518.00* 466.20*
7.26. Lõua-kaela tugiside 495.00* 445.50*
7.27. Survepael 115.00* 103.50*
7.28. Rühiparandaja 250.00* 225.00*

* Märkus: alla 12-aastastele on esimene surverõivas kehtestatud piirhinnast 10% odavam ja sama nimetusega kordussurverõivas esimesest surverõivast veel 10% odavam. Üle 12-aastastele on sama nimetusega kordussurverõivas kehtestatud piirhinnast 10% odavam.

(2) Haigekassa poolt tasumisel aluseks võetava piirhinna ning haigekassa poolt tasutava piirhinna osa vahe tasub kindlustatud isik ise.

3. peatükk
LOETELLU KANTUD MEDITSIINISEADME EEST TASU MAKSMISE KOHUSTUSE ÜLEVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 4. Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused

(1) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikule vajaliku loetellu kantud meditsiiniseadme eest meditsiiniseadme müüjaga sõlmitava lepingu alusel.

(2) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle loetelus kehtestatud haigekassa poolt tasutava piirhinna osa ulatuses.

(3) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 18-aastasele lapsele ja rasedale 300 testiriba eest aastas;
2) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks 3 ja enam insuliinsüsti päevas ning I tüübi diabeedi haigele 250 testiriba eest aastas.

(4) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) ühe- või kaheosalise kolostoomi süsteemi korral 150 koti eest neljas kuus;
2) ühe- või kaheosalise ileostoomi süsteemi korral 80 koti eest neljas kuus;
3) üheosalise urostoomi süsteemi korral 100 koti eest või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 60 koti eest neljas kuus;
4) kaheosalise ileo- või kolostoomi süsteemi korral 30 alusplaadi eest neljas kuus;
5) kaheosalise urostoomi süsteemi korral 40 alusplaadi eest neljas kuus;
6) 2 pasta või pulbri eest neljas kuus ja 1 stoomikotivöö eest poolaastas.

(5) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) trahheostoomia plaastrite korral 20 plaastri eest kahes kuus;
2) trahheostoomia nahapuhastusplaastrite korral 10 plaastri eest kahes kuus;
3) trahheostoomia filtrite korral 10 filtri eest kahes kuus.

(6) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi ja ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

(7) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.

(8) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia raviks kasutatavate ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse kuni 4 läätse eest ühe silma kohta aastas ning keratopaatia ravikontaktläätsede korral kuni 2 läätse eest ühe silma kohta kuus.

(9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
1) põletusjärgsete armide raviks;
2) sügavate põletushaavade puhul nahasiirdamisoperatsioonide järgseks raviks;
3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle 3 nädala;
4) korrigeerivate operatsioonide järgselt põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodis (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 5. Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

(1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

(2) Haigekassa võtab üle ainult sellise loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 76 «Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise korra» (RTL 2002, 59, 891) § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
2) operatsiooni/trauma kuupäev (märgitakse käesoleva määruse §-s 3 toodud loetelu punktides 3–5 nimetatud meditsiiniseadme puhul);
3) meditsiiniseadme kirjeldus (lisatakse käesoleva määruse §-s 3 toodud loetelu punktides 3–5 ja 7 nimetatud meditsiiniseadme puhul).

(3) Käesoleva määruse §-s 3 toodud loetelu punktides 1, 2 ja 6 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) meditsiiniseadme kaardi number;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) kindlustatud isiku elukoht;
5) haigekassa piirkondliku osakonna kood;
6) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
7) meditsiiniseadme müüja nimetus;
8) meditsiiniseadme nimetus;
9) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

(5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-s 4 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 6–10 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

(6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

(7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

(8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele eelmise kaardi viimase kande andmed.

4. peatükk
LOETELU KOOSTAMISE JA MUUTMISE TINGIMUSED

§ 6. Loetellu kandmiseks või väljaarvamiseks ettepaneku tegemine

Haigekassa nõukogu teeb sotsiaalministrile ettepaneku loetelu kehtestamiseks või muutmiseks lähtudes järgmistest tingimustest:
1) meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu meditsiiniseadme kasutamiseks ambulatoorses ravis ja meditsiiniseadme kasutamisest tulenevad oodatavad ravitulemused;
2) tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi, kogemus maailmapraktikas ja Eestis;
3) meditsiiniseadet vajavate haigete arvu ja aastase juurdekasvu prognoos Eestis;
4) meditsiiniseadme elumugavust ja elukvaliteeti parandava toime ning meditsiinilise vajaduse võrdlus;
5) meditsiiniseadme loetellu kandmisest tulenevad kulud haigekassale;
6) võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete raviviisidega;
7) meditsiiniseadme kulutõhusus, sh hinnang võrreldes sama haiguse alternatiivsete ravi-, soodusravimite, ajutise töövõimetuse hüvitise kuludele ja vajalike sotsiaalteenuste kuludele ning patsiendi töövõime taastamise kuludele.

§ 7. Haigekassa nõukogu otsuse tingimused

(1) Haigekassa nõukogu võib meditsiiniseadme loetellu kandmiseks ettepaneku tegemise otsustamisel järgida järgmisi tingimusi:
1) määrata meditsiiniseadme loetellu kandmise kuupäeva;
2) siduda meditsiiniseadme loetellu kandmise hinnakokkuleppe sõlmimine haigekassa nõukogu ettepanekul sotsiaalministri poolt kehtestatud piirhinnaga.

(2) Haigekassa nõukogu võib meditsiiniseadme loetelust väljaarvamise ettepaneku tegemise otsustamisel lähtuda järgmistest asjaoludest:
1) Ravimiamet on esitanud uusi andmeid meditsiiniseadme ohtlike toimete kohta;
2) tootja ei järgi meditsiiniseadmete käitlemist reguleerivaid õigusakte, haldusorganite ettekirjutusi või haigekassaga sõlmitud hinnakokkuleppe tingimusi.

§ 8. Loetelu muutmine

Loetelus tehakse muudatusi 1 kord kalendriaastas arvestusega, et need hakkavad kehtima 1. aprillist.

5. peatükk
LOETELU KOOSTAMISE KORD

§ 9. Taotluse esitamine

(1) Meditsiiniseadme loetellu kandmise menetlus algab taotluse vastuvõtmisest haigekassas.

(2) Taotluse meditsiiniseadme kandmiseks loetellu võib esitada tootja või tema esindaja (edaspidi tootja esindaja), kes toodab Ravimiametis registreeritud meditsiiniseadmeid, mille suhtes on haigekassa alustanud menetlust hinnakokkuleppe sõlmimiseks.

(3) Taotlust ei saa esitada, kui sama meditsiiniseadme kohta esitatud taotluse menetluse lõppemisest ei ole möödunud vähemalt 6 kuud.

(4) Tootja esindaja peab taotluses teatavaks tegema kõik talle teada olevad taotluse lahendamise menetluses tähtsust omavad asjaolud.

§ 10. Taotlusele esitatavad nõuded ja edastamine

(1) Taotlus esitatakse kirjalikus vormis eesti keeles.

(2) Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri.

(3) Haigekassa võib taotluse esitamist võimaldava veebilehe loomisel nõuda taotluse edastamist veebilehe kaudu, avaldades sellekohase teate oma veebilehel.

(4) Taotlus vormistatakse käesoleva määruse lisas 1 toodud näidisvormil ja sisaldab järgmisi andmeid:
1) tootja nimi, registreerimise kood või number, postiaadress, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress, kontaktisiku ametinimetus ja nimi ning allkiri;
2) meditsiiniseadme nimetus;
3) Ravimiametis meditsiiniseadme registreerimist identifitseeriv tähistus;
4) meditsiiniseadme tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi;
5) võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete raviviisidega;
6) meditsiinilised näidustused meditsiiniseadme kasutamiseks, keskmised oodatavad ravitulemused (lühi- ja pikaajaline prognoos) ja ravi võimalikud kõrvaltoimed;
7) eeldatav patsientide hulk Eestis (lühi- ja pikaajaline prognoos);
8) meditsiiniseadme sobivus ambulatoorseks raviks, eeldatavad tehnilised lisatingimused;
9) patsiendi vajalik ettevalmistus ja toimingud meditsiiniseadme kasutamiseks (näiteks patsiendi koolitus, nõustamine);
10) meditsiiniseadme toime kirjeldus;
11) patsiendi jälgimise või rehabilitatsiooni või ravimite vajadus;
12) meditsiiniseadme kulutõhusus – võrdlus alternatiivsete meetoditega, sh loetelusse kantud meditsiiniseadmete või tervishoiuteenuste loetelusse kantud teenustega;
13) meditsiiniseadme hind;
14) patsiendi ravikulud kokku, sh tervishoiuteenuse hüvitis ja ravimihüvitis;
15) patsiendi töövõimetuse aeg ja prognoos selle lühenemiseks või pikenemiseks;
16) patsiendi eeldatav sotsiaalabi vajadus;
17) esitamise kuupäev.

§ 11. Taotluse kontroll

(1) Haigekassa kontrollib taotluses nõutavate andmete olemasolu ja piisavust ning puuduste korral määrab tootja esindajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Haigekassa teavitab tootja esindajat ka asjaolust, et tähtaja jooksul puuduse mittekõrvaldamisel jätab haigekassa taotluse läbi vaatamata. Tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks ei tohi olla lühem kui 10 kalendripäeva ja pikem kui 30 kalendripäeva.

(2) Alates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate saatmisest kuni tootja esindaja poolt puuduse kõrvaldamiseni taotluse menetlus peatub, kuid mitte kauemaks kui 30 kalendripäevaks.

§ 12. Taotluse läbi vaatamata jätmine

(1) Taotluse läbi vaatamata jätmine vormistatakse haigekassa juhatuse esimehe käskkirjaga 15 kalendripäeva jooksul alates puuduse kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.

(2) Taotluse läbi vaatamata jätmise käskkirjas peab haigekassa märkima läbivaatamata jätmise põhjuse ja õigusliku aluse.

(3) Taotluse läbivaatamata jätmise käskkiri tehakse tootjale teatavaks kättetoimetamisega «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) 1. peatüki 7. jaos sätestatud korras.

§ 13. Taotluse muutmine ja tagasivõtmine

(1) Taotluse esitajal on õigus omaalgatuslikult taotlust muuta 10 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest haigekassas.

(2) Taotluse muutmise korral hakkavad menetlustähtajad kulgema muudatuste vastuvõtmisest haigekassas.

(3) Taotluse esitajal on õigus omaalgatuslikult taotlus igal ajal enne menetluse lõppemist tagasi võtta.

(4) Taotluse muutmisest või tagasivõtmisest teatab taotluse esitaja haigekassale.

§ 14. Tingimustele vastavuse hindamine

Haigekassa annab hinnangu taotletava meditsiiniseadme käesoleva määruse 4. peatükis toodud tingimustele vastavuse kohta. Hinnangu andmisel haigekassa kaasab vajadusel eksperte arstide erialaühendustest või Ravimiametist.

§ 15. Haigekassa nõukogu otsus

(1) Haigekassa nõukogu teeb juhatuse ettepanekul sotsiaalministrile motiveeritud ettepaneku meditsiiniseadme loetellu kandmiseks või keeldub ettepaneku tegemisest lähtudes käesoleva määruse 4. peatükis sätestatud tingimustest.

(2) Haigekassa nõukogu otsus tehakse tootja esindajale teatavaks otsuse kättetoimetamisega «Haldusmenetluse seaduse» 1. peatüki 7. jaos sätestatud korras 180 päeva jooksul alates puudusteta taotluse vastuvõtmisest haigekassas.

6. peatükk
MEDITSIINISEADME VÄLJAARVAMINE LOETELUST

§ 16. Taotluse esitamine ja nõuded taotlusele

(1) Meditsiiniseadme loetelust väljaarvamise menetlus algab taotluse esitamisega haigekassale.

(2) Taotluse meditsiiniseadme loetelust väljaarvamiseks võib esitada Ravimiamet või tootja esindaja.

(3) Taotlus esitatakse kirjalikus vormis ühes eksemplaris.

(4) Taotlus peab sisaldama meditsiiniseadme loetelust väljaarvamise vajalikkuse põhjendust.

§ 17. Haigekassa toimingud taotluse saamisel

Taotluse läbivaatamisel järgitakse käesoleva määruse 5. peatükis sätestatud korda.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2001, 38, 529; 135, 1952; 2002, 84, 1301) § 1 lõige 5 ja määruse lisa 3 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu»
lisa 1

TAOTLUS MEDITSIINISEADME KANDMISEKS EESTI HAIGEKASSA ABIVAHENDITE LOETELLU

Taotluse esitaja andmed

 
Meditsiiniseadme nimetus

 
Ravimiametis meditsiiniseadme registreerimist identifitseeriv tähistus

 
Tõenduspõhisus

 
Näidustused

 
Vajadus

 
Meditsiiniseadme kirjeldus

 
Kulutõhusus

 
Esitamise kuupäev:

Allkiri:

 

/otsingu_soovitused.json