Teksti suurus:

Jahiulukite loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 118, 1715

Jahiulukite loetelu

Vastu võetud 09.10.2002 nr 59

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387) § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Suurulukite loetelu

Suurulukid on:
1) hunt (Canis lupus);
2) karu (Ursus arctos);
3) ilves (Lynx lynx);
4) metssiga (Sus scrofa);
5) punahirv (Cervus elaphus);
6) põder (Alces alces);
7) metskits (Capreolus capreolus).

§ 2. Teiste jahiulukite loetelu

Teised jahiulukid on:
1) rebane (Vulpes vulpes);
2) kährikkoer (Nyctereutes procyonoides);
3) mink ( Mustela vison);
4) tuhkur (Mustela putorius);
5) metsnugis (Martes martes);
6) kivinugis (Martes foina);
7) mäger (Meles meles);
8) kobras (Castor fiber);
9) ondatra (Ondatra zibethicus);
10) halljänes (Lepus europaeus);
11) valgejänes (Lepus timidus);
12) kormoran (Phalacrocorax carbo);
13) hallhaigur (Ardea cinerea);
14) rabahani (Anser fabalis);
15) hallhani (Anser anser);
16) suur-laukhani (Anser albifrons);
17) kanada lagle (Branta canadensis);
18) valgepõsk-lagle (Branta leucopsis);
19) viupart (Anas penelope);
20) rääkspart (Anas strepera);
21) piilpart (Anas crecca);
22) sinikael-part (Anas platyrhynchos);
23) soopart (Anas acuta);
24) rägapart (Anas querquedula);
25) luitsnokk-part (Anas clypeata);
26) punapea-vart (Aythya ferina);
27) tuttvart (Aythya fuligula);
28) merivart (Aythya marila);
29) hahk (Somateria mollissima);
30) aul (Clangula hyemalis);
31) mustvaeras (Melanitta nigra );
32) sõtkas (Bucephala clangula);
33) laanepüü (Bonasa bonasia);
34) faasan (Phasianus colchicus);
35) nurmkana (Perdix perdix);
36) lauk (Fulica atra);
37) tikutaja (Gallinago gallinago);
38) metskurvits ( Scolopax rusticola);
39) naerukajakas (Larus ridibundus);
40) kalakajakas (Larus canus);
41) hõbekajakas (Larus argentatus);
42) merikajakas (Larus marinus);
43) kodutuvi (Columba livia f. domestica);
44) kaelustuvi ( Columba palumbus);
45) hallrästas (Turdus pilaris);
46) künnivares (Corvus frugilegus);
47) hallvares (Corvus corone);
48) ronk (Corvus corax).

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json