HALDUSÕIGUSVõrdõiguslikkusVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001-2005)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II 2002, 30, 139

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001-2005)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Vastu võetud 09.10.2002 nr 647

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001-2005)

«Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) § 19 lõike 2 ja § 20 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 3/2002» (RT II 2002, 13, 53) artikliga 5:

1. Kiita heaks «Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001–2005)» eelnõu.

2. Volitada sotsiaalminister Siiri Oviiri kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla korralduse punktis 1 nimetatud memorandumile.

3. Sotsiaalministeeriumil korraldada ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001–2005) osalemise eesmärkide, nõuete, korra, tähtaegade ja muu asjakohase teabe avalikustamine Sotsiaalministeeriumi veebilehel http://www.sm.ee.

Peaminister Siim KALLAS
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json