HALDUSÕIGUSSotsiaalteenused ja toetusedVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogrammis" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II 2002, 30, 140

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogrammis" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Vastu võetud 09.10.2002 nr 648

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Eesti osalemise kohta ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogrammis

«Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) § 19 lõike 2 ja § 20 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 3/2002» (RT II 2002, 13, 53) artikliga 5:

1. Kiita heaks «Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogrammis» eelnõu.

2. Volitada sotsiaalminister Siiri Oviiri kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla korralduse punktis 1 nimetatud memorandumile.

3. Sotsiaalministeeriumil korraldada ühenduse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise tegevusprogrammis osalemise eesmärkide, nõuete, korra, tähtaegade ja muu asjakohase teabe avalikustamine Sotsiaalministeeriumi veebilehel http://www.sm.ee.

Peaminister Siim KALLAS
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json