Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0406 poliitiline raamistikpoliitiline filosoofiademokraatiaosalusdemokraatia [V4.3]

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

52 KESKKOND5206 keskkonnapoliitikasaastetõrjemeedereostustõrjesaasteastegaasiheidete vähendamine

52 KESKKOND5216 keskkonnasaastushäiringsaasteaineõhusaasteainekasvuhoonegaas

72 GEOGRAAFIA7206 EuroopaPõhja-EuroopaIsland

72 GEOGRAAFIA7231 majandusgeograafiaELi riigid

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

Riigid ja territooriumidIsland

Euroopa Liit

Teksti suurus:

ˮÜhelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodilˮ ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 05.11.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2015 otsus nr 688

ˮÜhelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodilˮ ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 28.10.2015

Ratifitseerida ˮÜhelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vaheline leping, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodilˮ (ELT L 207, 04.08.2015, lk 17–31), mis on koostatud 2015. aasta 1. aprillil Brüsselis.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json