Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

10 EUROOPA ÜHENDUSED1021 ühenduse rahandusühenduse rahastamineühenduse rahastamisvahendEÜ fond

12 ÕIGUS1211 tsiviilõigustsiviilõiguslepingtagatismaksevõime

24 RAHANDUS2406 rahalised suhtedrahalised suhtedvaluutatsooneuroala

24 RAHANDUS2411 rahapoliitikamajandus- ja rahaliit

24 RAHANDUS2416 krediidi- ja finantseerimisasutusedfinantseerimisasutuskrediidiasutus

40 ETTEVÕTLUS JA KONKURENTS4016 ühingute õiguslik vormorganisatsioonäriõiguslik äriühingkapitaliühinginvesteerimisühing

HALDUSÕIGUSRahandusVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 05.11.2015, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2015 otsus nr 686

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 21.10.2015

§ 1.   Lepingu ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise leping (edaspidi leping), millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2014. aasta 21. mail Brüsselis.

§ 2.   Deklaratsioon

  Eesti Vabariik deklareerib, et tõlgendab lepingut viisil, mis ei too kaasa lepinguosaliste ühisvastutust, avaliku sektori finantstoetuse andmist ega eelarvesuveräänsust ja fiskaalkohustusi mõjutavate meetmete võtmise kohustust.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json