Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 118, 1724

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 10.10.2002 nr 63

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234; 61, 375; 63, 387) § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575) muudetakse järgmiselt:
lisade 1 ja 2 koodi 509 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) naastrehve võib sõidukil kasutada alates 1. oktoobrist kuni 1. maini.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json