Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 06.01.2022, 3

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine


Eesti Vabariigi valitsuse, keda esindab Veeteede Amet, ja Gruusia valitsuse, keda esindab Meretranspordi Agentuur, vaheline 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (koos muudatustega) alusel välja antud tunnistuste tunnustamist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, mis koostati 19. novembril 2020 Tallinnas ja 11. detsembril 2020 Batumis, jõustus 11. detsembril 2020.

Alus: Ülalnimetatud memorandumi artikkel 9 lõige 1.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json