Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0431 poliitika ja avalik turvalisusavalik turvalisusavalik kordpolitseikontrollpiirikontroll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

20 KAUBANDUS2011 tariifipoliitikatollieeskirjadtolliformaalsused

48 TRANSPORT4811 transpordikorraldustranspordikorralduskaubavedu

HALDUSÕIGUSTollVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seadus

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 06.03.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2012 otsus nr 61

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seadus

Vastu võetud 15.02.2012

§ 1.   Konventsiooni heakskiitmine

  Kiita heaks kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa (edaspidi konventsiooni 8. lisa), mis on Euroopa Ühenduse nimel heaks kiidetud nõukogu 2008. aasta 25. septembri otsusega 2009/161/EÜ (ELT L 55, 27.2.2009, lk 21–39).

§ 2.   Pädevad asutused

  (1) Konventsiooni 8. lisa 2. liite punktides 1 ja 5 nimetatud pädevad asutused on Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ning Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Konventsiooni 8. lisa 2. liite punktis 2 nimetatud järelevalvet sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse väljaandmise üle teostab mõõteseaduses kehtestatud korras Tehnilise Järelevalve Amet.

  (3) Sõiduki massi rahvusvahelist tunnistust võivad seadustest tuleneva pädevuse kohaselt kontrollida Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ning Maksu- ja Tolliamet.


Ene ERGMA
Riigikogu esimees


Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvaheline konventsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json