Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 118, 1723

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 10.10.2002 nr 125

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruses nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616) tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.*

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. oktoobril 2002. a.

* Määruse lisa avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas (Sotsiaalministeeriumi 10. oktoobri 2002. a kiri nr 1-3/5628, riigisekretäri 14. oktoobri 2002. a resolutsioon nr 17-1/7163).

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 10. oktoobri 2002. a määruse nr 125 «Sotsiaalminstri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine»
lisa

«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED

1) tabeli päisesse lisatakse teine rida veeru numbritega järgmiselt:

Nr Toimeained ATC kood Ravim Müügiloa hoidja 50% soodustus Märkused 75% soodustus Diagnoosid Märkused 100% soodustus Diagnoosid Märkused
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2) read nr 5–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
5 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N2 MSD 50%              
6 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N4 MSD 50%              
7 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 10mg N14 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
8 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 10mg N28 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
9 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 5mg N14 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
10 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 5mg N28 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

3) read nr 35, 36 ja 98–125a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
35 amiodaroon C01BD01 AMIODARONE ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200 mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
36 amiodaroon C01BD01 CORDARONE 200 MG tablett

200mg N30

Sanofi 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
98 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg+125mg N10 LEK d.d 50% (5)            
99 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg+125mg N14 LEK d.d 50% (5)            
100 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg+57mg 5ml 35ml N1 LEK d.d 50% (5)            
101 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg+57mg 5ml 70ml N1 LEK d.d 50% (5)            
102 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg+125mg N10 LEK d.d 50% (5)            
103 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg+125mg N14 LEK d.d 50% (5)            
104 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV FORTE suspensioonigraanulid 50mg+12,5mgml 100ml N1 LEK d.d 50% (5)            
105 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AMOKSIKLAV tilgad 50mg+12,5mgml 20ml N1 LEK d.d 50% (5)            
106 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN suspensioonigraanulid 80mg+11,4mgml 70ml N1 GlaxoSmithKline 50% (5)            
107 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 500mg+125mg N14 GlaxoSmithKline 50% (5)            
108 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N12 GlaxoSmithKline 50% (5)            
109 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N14 GlaxoSmithKline 50% (5)            
110 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 AUGMENTIN tablett 875mg+125mg N2 GlaxoSmithKline 50% (5)            
111 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 BETAKLAV tablett 500 mg+125 mg N14 KRKA, d.d. 50% (5)            
112 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 BETAKLAV tablett 500 mg+125 mg N21 KRKA, d.d. 50% (5)            
113 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 BETAKLAV pulber suspensiooni valmistamiseks 250 mg+62,5 mg/5 ml 13,6 g KRKA, d.d. 50% (5)            
114 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 100ml N1 Biochemie GmbH 50% (5)            
115 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 60ml N1 Biochemie GmbH 50% (5)            
116 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg+6,25mg/ml 75ml N1 Biochemie GmbH 50% (5)            
117 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 100ml N1 Biochemie GmbH 50% (5)            
118 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 60ml N1 Biochemie GmbH 50% (5)            
119 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 75ml N1 Biochemie GmbH 50% (5)            
120 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N10 Biochemie GmbH 50% (5)            
121 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N100 Biochemie GmbH 50% (5)            
122 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N12 Biochemie GmbH 50% (5)            
123 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N14 Biochemie GmbH 50% (5)            
124 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N15 Biochemie GmbH 50% (5)            
125 amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N16 Biochemie GmbH 50% (5)            
125a amoksitsilliin+klavulaanhape J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+125mg N20 Biochemie GmbH 50%              

4) rida nr 139a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
139a Asitromütsiin J01FA10 SUMAMED FORTE suspensioonigraanulid 40mg/ml 20ml N1 Pliva 50%              

5) read nr 220, 223, 224, 214, 216, 217, 218, 221, 222 ja 225–229 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
220 Beklometasoon R01AD01 BECLONASAL FORTE AQUA ninasprei 0,1mg/annuses 30ml N1 Orion 50%   75% J30* *rv alla 18-aastasele lapsele      
223 Beklometasoon R01AD01 BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J30* *rv alla 18-aastasele lapsele      
224 beklometasoon R03BA01 BECLOFORTE inhal aeros 0,25mg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
214 beklometasoon R03BA01 BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200mcg/annuses 200annust N1 Orion 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
216 beklometasoon R03BA01 BECLOMET inhal aeros 0,05mg/annuses 200annust N1 Orion 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
217 beklometasoon R03BA01 BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,1mg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
218 beklometasoon R03BA01 BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
221 beklometasoon R03BA01 BECOTIDE inhal aeros 0,05mg/annuses 200annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
222 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 100mcg/annus 200annust N1 IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
225 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 100mcg/annus 200annust N3 IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
226 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 100 MCG inhal aeros 100mcg/annus 200annust N1 IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
227 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 250mcg/annus N200 IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
228 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 250 MCG inhal aeros 250mcg/annus 200annust N1 IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      
229 beklometasoon R03BA01 NASOBEC sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml IVAX – CR a.s. 50%   75% J30* *rv alla 18-aastasele lapsele      

6) read nr 256–271 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
256 budesoniid R01AD05 RHINOCORT AQUA 32 MCG/DOSE ninasprei 32mcg/annuses 10ml N120 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
257 budesoniid R01AD05 RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOSE ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
258 budesoniid R01AD05 RHINOCORT AQUA 64 MCG/DOSE ninasprei 64mcg/annuses 10ml N120 AstraZeneca UK Ltd. 50%              
259 budesoniid R01AD05 TAFEN NASAL ninasprei 50mcg/annuses 200annust N1 LEK d.d 50%              
260 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 100mcg/annuses 200 annust IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
261 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 200mcg/annus 100 annust IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
262 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 200mcg/annus 200 annust IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
263 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 50 annust IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
264 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 100 annust IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
265 budesoniid R03BA02 EASI-CORT inhalatsioonipulber 400mcg/annus 200 annust IVAX – CR a.s. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
266 budesoniid R03BA02 PULMICORT inhal aeros 50mcg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
267 Budesoniid R03BA02 PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,125 MG/ML nebulisaatori susp. 0,125mg/ml 2ml N20 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
268 Budesoniid R03BA02 PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,25 MG/ML nebulisaatori susp. 0,25mg/ml 2ml N20 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
269 budesoniid R03BA02 PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,5 MG/ML nebulisaatori susp. 0,5mg/ml 2 ml N20 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
270 Budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,1mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
271 Budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      

7) lisada rida nr 3009 järgmises sõnastuses:
3009 Budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 100annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      

8) rida nr 272 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
272 Budesoniid R03BA02 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,4mg/annuses 200annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      

9) read nr 273–276 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
273 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg/annus 120annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
274 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg/annus 60annust N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
275 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg+4,5mcgannus 120annus N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
276 budesoniid+formoterool R03AK83 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg+4,5mcgannus 60annus N1 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% J45* *rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      

10) read nr 290–294 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
290 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 10000TÜ 0.4ml N5 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
291 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 12500TÜ 0.5ml N5 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
292 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 12500TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
293 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 25000TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
294 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 7500TÜ 0.3ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

11) lisatakse read nr 3010–3022 järgmise sõnastusega:
3010 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.2ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3011 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.2ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3012 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.4ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3013 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.4ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3014 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.6ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3015 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.6ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3016 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.8ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3017 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.8ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3018 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3019 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3020 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 2ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3021 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 3ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
3022 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 5ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

12) read nr 618–623 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
618 erütromütsiin J01FA01 ERYTHROMYCIN NYCOMED tablett 500mg N10 Nycomed SEFA 50%   75% J13-J15   100% (A50-A53)* *rv dermatoveneroloogil
619 erütromütsiin J01FA01 ERYTHROMYCIN- RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mgml 16g N1 ratiopharm 50%   75% J13-J15   100% (A50-A53)* *rv dermatoveneroloogil
620 Erütromütsiin J01FA01 ERYTHROMYCIN- RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mgml 9.6g N1 ratiopharm 50%   75% J13-J15   100% (A50-A53)* *rv dermatoveneroloogil
621 Erütromütsiin J01FA01 ILOSONE suspensioon 25mgml 100ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%   75% J13-J15   100% (A50-A53)* *rv dermatoveneroloogil
622 erütromütsiin J01FA01 ILOSONE suspensioon 50mgml 100ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%   75% J13-J15   100% (A50-A53)* *rv dermatoveneroloogil
623 erütromütsiin J01FA01 ILOSONE tablett 500mg N10 Eli Lilly Export S.A. 50%   75% J13-J15   100% (A50-A53)* *rv dermatoveneroloogil

13) read nr 799–800 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
799 Flutikasoonpropionaat R01AD08 FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%              
800 Flutikasoonpropionaat R01AD08 FLIXONASE NASAL DROPS ninatilgad 1mg/ml 4TK N7 Glaxo Wellcome 50%              

14) read nr 858 ja 859 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
858 Fosinopriil C09AA09 MONOPRIL tablett 10mg N28 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
859 Fosinopriil C09AA09 MONOPRIL tablett 20mg N28 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      

15) read nr 958 ja 959 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
958 hüdroklorotiasiid C03AA03 HYPOTHIAZID tablett 100mg N20 Chinoin 50%   75% I10-I13; I15; I50; O10-O16        
959 hüdroklorotiasiid C03AA03 HYPOTHIAZID tablett 25mg N20 Chinoin 50%   75% I10-I13; I15; I50; O10-O16        

16) rida nr 974 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
974 hüdroksükarbamiid L01XX05 HYDREA kapsel 500mg N100 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil

17) lisatakse rida nr 3023 järgmises sõnastuses:
3023 ibuprofen M01AE01 IBUMETIN 400 tablett 400mg N30 Nycomed SEFA 50%   75% M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46   100% C00-D48  

18) lisatakse read nr 3003–3007 järgmises sõnastuses:
3003 imikute toitesegu   Neocate 400 g (aminohapete segu) N.V. Nutricia     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
3004 imikute toitesegu   Nutrilon Pepti 450 g N.V. Nutricia     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
3005 imikute toitesegu   Almiron Pepti 450 g N.V. Nutricia     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
3006 imikute toitesegu   Pepti-Junior 450 g (vadaku) N.V. Nutricia     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        
3007 imikute toitesegu   Nutrilon soya 400 g N.V. Nutricia     75% K52.2; K90.4; L20.8; L27.2        

19) read nr 1053–1057 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1053 interferon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 18000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1054 interferon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1055 interferon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1056 interferon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1057 interferon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

20) lisatakse rida nr 3028 ja sõnastatakse järgmiselt:
3028 kaptopriil C09AA01 CAPOTEN tablett 50mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      

21) read nr 1157–1159 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1157 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 12,5 MG tablett 12,5mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1158 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 25 MG tablett 25mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
1159 kaptopriil C09AA01 CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 50 MG tablett 50mg N30 ALPHARMA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      

22) read nr 1333–1335 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1333 kromoglütsiinhape R01AC01 CROMO-RATIOPHARM NASENSPRAY ninasprei 2%/ml 15ml N1 Ratiopharm 50%   75% J30* *rv alla 18-aastasele lapsele      
1334 kromoglütsiinhape R01AC01 LOMUSOL ninasprei 2%/ml 26ml N1 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% J30* *rv alla 18-aastasele lapsele      
1335 kromoglütsiinhape R01AC01 STADAGLICIN NINASPREI ninasprei 2%/ml 15ml N1 Stada 50%   75% J30* *rv alla 18-aastasele lapsele      

23) rida nr 1623 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1623 metronidasool J01XD01 ARILIN KOMBIPACKUNG tabl/vagin supp N12 Wolff 50%              

24) lisatakse read nr 3024–3025 järgmises sõnastuses:
3024 naatriumsulfaat+kaaliumkloriid+naatriumkloriid+naatriumvesinikkarbonaat+macrogol< /TD> A06AD81 COLOLYT graanulid lahuseks 68.57g N3 Spirig 50%              
3025 naatriumsulfaat+kaaliumkloriid+naatriumkloriid+naatriumvesinikkarbonaat+macrogol< /TD> A06AD81 FORTRANS pulber lahuseks N4 Beaufour Ipsen Int 50%              

25) read nr 1790–1805 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1790 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N10 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1791 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N2 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1792 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1793 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1794 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N10 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1795 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N2 Sanofi-Synthelabo France 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1796 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1797 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1798 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N1 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1799 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N6 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1800 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1801 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1802 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1803 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1804 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
1805 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

26) lisada rida nr 3027 järgmises sõnastuses:
3027 pravastatiin C10AA03 LIPOSTAT tablet 20mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      

27) read nr 2082–2088 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2082 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H N kreem 0,4% 250g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil      
2083 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H N kreem 0,4% 25g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil      
2084 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 100g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil      
2085 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 250g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil      
2086 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 25g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil      
2087 prednisoloon H02AB06 PREDNISOLON tablett 5mg N100 Richter 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; (M30-M33)****; M35****; M45****; M46****; (N00-N08)*****; J45****** *rv gastroenteroloogil; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; ****rev reumatoloogil; *****rv nefroloogil ja pediaatril; ******rev pediaatril ja pulmonoloogil 100% (C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70**** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv hematoloogil; ***rev endokrinoloogil; ****rev neuroloogil
2088 prednisoloon H02AB06 PREDNISOLON tablett 5mg N20 Richter 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; (M30-M33)****; M35****; M45****; M46****; (N00-N08)*****; J45****** *rv gastroenteroloogil; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; ****rev reumatoloogil; *****rv nefroloogil ja pediaatril; ******rev pediaatril ja pulmonoloogil 100% (C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70**** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil; **rv hematoloogil; ***rev endokrinoloogil; ****rev neuroloogil

28) read nr 2166–2168 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2166 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N140 Schering-Plough 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2167 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N168 Schering-Plough 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2168 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N84 Schering-Plough 50%   75% B18.2* *rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

29) read nr 2174–2177 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2174 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 30 MG kaetud tablett 30mg N28 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2175 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N14 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2176 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N28 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2177 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N84 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

30) lisada rida nr 3026 järgmises sõnastuses:
3026 sennosiid A06AB06 X-PREP suukaudne lahus 2mg/ml 75ml N1 Mundipharma 50%              

31) read nr 2259–2281 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2259 simvastatiin C10AA01 SIMGAL tablett 10mg N28 IVAX – CR a.s. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2260 simvastatiin C10AA01 SIMGAL tablett 20mg N28 IVAX – CR a.s. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2261 simvastatiin C10AA01 SIMGAL tablett 40mg N28 IVAX – CR a.s. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2262 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 10mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2263 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 10mg N30 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2264 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 10mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2265 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 20mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2266 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 20mg N30 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2267 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 20mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2268 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 40mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2269 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 40mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2270 Simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 5mg N10 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2271 simvastatiin C10AA01 SIMVOR tablett 5mg N50 Ranbaxy 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2272 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR 10 MG tablett N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2273 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR 10 MG tablett N14 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2274 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR 20 MG tablett 20mg N14 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2275 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR 20 MG tablett 20mg N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2276 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR FORTE 40 tablett 40mg N14 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2277 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR FORTE 40 tablett 40mg N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2278 Simvastatiin C10AA01 ZOCOR FORTE XL 80 MG tablett N28 MSD 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2279 Simvastatiin C10AA01 VASILIP tablett 10mg N28 KRKA, d.d. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2280 Simvastatiin C10AA01 VASILIP tablett 20mg N28 KRKA, d.d. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
2281 Simvastatiin C10AA01 VASILIP tablett 40mg N28 KRKA, d.d. 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      

32) read nr 2287–2303 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2287 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 16TÜ N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2288 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 16TÜ N5 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2289 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 36TÜ N1 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2290 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsioonisubstants 36TÜ N5 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2291 Somatropiin H01AC01 HUMATROPE injektsioonisubstants 16TÜ N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2292 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18IU N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2293 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N10 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2294 Somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2295 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2296 somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N10 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2297 Somatropiin H01AC01 HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2298 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN 12IU injektsioonisubstants 12TÜ N1 Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2299 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN 4IU injektsioonisubstants 4TÜ N1 Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2300 Somatropiin H01AC01 NORDITROPIN PENSET 12 injektsioonisubstants 12TÜ N1 Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2301 somatropiin H01AC01 SAIZEN 24 IU (8 MG) EASYJECT injektsioonisubstants 24TÜ N1 ARES TRADING SA 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2302 somatropiin H01AC01 SAIZEN 24 IU (8 MG) EASYJECT injektsioonisubstants 24TÜ N5 ARES TRADING SA 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2303 Somatropiin H01AC01 ZOMACTON injektsioonisubstants 12 TÜ N1 Ferring GmbH 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas

33) read nr 2304–2317 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2304 sotalool C07AA07 LORITMIK 160 tablett 160mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2305 sotalool C07AA07 LORITMIK 160 tablett 160mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2306 sotalool C07AA07 LORITMIK 80 tablett 80mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2307 sotalool C07AA07 LORITMIK 80 tablett 80mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2308 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N20 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2309 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N50 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2310 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N20 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2311 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N50 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2312 sotalool C07AA07 SOTALEX 160 tablett 160mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2313 sotalool C07AA07 SOTALEX MITE tablett 80mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2314 sotalool C07AA07 SOTALOL 160-SL tablett 160mg N100 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2315 sotalool C07AA07 SOTALOL 160-SL tablett 160mg N20 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2316 sotalool C07AA07 SOTALOL 80-SL tablett 80mg N100 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2317 Sotalool C07AA07 SOTALOL 80-SL tablett 80mg N20 Slovakofarma 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      

34) read nr 2342–2350 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2342 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL DEPOT süstelahus 200mg/ml 1ml N1 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2343 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL DEPOT süstelahus 200mg/ml 1ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2344 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL DEPOT süstelahus 500mg/ml 1ml N5 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2345 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 10mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2346 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 25mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2347 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 2mg N100 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2348 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL tablett 2mg N50 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2349 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL-ACUTARD süstelahus 50mg/ml 1ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril
2350 zuklopentiksool N05AF05 CISORDINOL-ACUTARD süstelahus 50mg/ml 2ml N10 Lundbeck 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rev psühhiaatril

35) rida nr 2377 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2377 sultamitsilliin J01CR04 UNASYN suspensioonigraanulid 50mgml 30ml N1 Pfizer H.C.P. Corporation 50% (5)            

36) read nr 2378–2504 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2378 sultamitsilliin J01CR04 UNASYN tablett 375mg N12 Pfizer H.C.P. Corporation 50% (5)            
2493 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/0,5 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.5ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2494 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N1 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2495 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2496 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 14000 ANTI-XA IU/0,7 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.7ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2497 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 18000 ANTI-XA IU/0,9 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.9ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2498 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N1 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2499 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2500 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 2500 ANTI-XA IU/0,25 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.25ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2501 Tinsapariin B01AB10 INNOHEP 3500 ANTI-XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2502 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 3500 ANTI-XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2503 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 4500 ANTI-XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      
2504 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 4500 ANTI-XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas      

37) read nr 2666–2674 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2666 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF kapsel 250mg N100 Bristol-Myers Squibb 50%              
2667 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF kapsel 250mg N12 Bristol-Myers Squibb 50%              
2668 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF kapsel 250mg N50 Bristol-Myers Squibb 50%              
2669 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF kapsel 500mg N100 Bristol-Myers Squibb 50%              
2670 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF kapsel 500mg N12 Bristol-Myers Squibb 50%              
2671 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF kapsel 500mg N50 Bristol-Myers Squibb 50%              
2672 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF lahustuv tablett 1g N10 Bristol-Myers Squibb 50%              
2673 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%              
2674 tsefadroksiil J01DA09 DURACEF suspensioonigraanulid 50mgml 60ml N1 Bristol-Myers Squibb 50%              

38) read nr 2678–2688 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2678 tsefaleksiin J01DA01 CEFALEKSINS kapsel 250mg N30 Grindeks 50%              
2679 tsefaleksiin J01DA01 CEFALEKSINS kapsel 250mg N500 Grindeks 50%              
2680 tsefaleksiin J01DA01 CEFALEKSINS kapsel 500mg N20 Grindeks 50%              
2681 tsefaleksiin J01DA01 KEFLEX kapsel 250mg N20 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2682 tsefaleksiin J01DA01 KEFLEX suspensioonigraanulid 25mgml 100ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2683 tsefaleksiin J01DA01 KEFLEX suspensioonigraanulid 50mgml 100ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%              
2684 tsefaleksiin J01DA01 OSPEXIN 1000 MG tablett 1000mg N12 Biochemie GmbH 50%              
2685 tsefaleksiin J01DA01 OSPEXIN 250 MG CAPSULES kapsel 250mg N100 Biochemie GmbH 50%              
2686 tsefaleksiin J01DA01 OSPEXIN 250 MG CAPSULES kapsel 250mg N12 Biochemie GmbH 50%              
2687 tsefaleksiin J01DA01 OSPEXIN 500 MG CAPSULES kapsel 500mg N10 Biochemie GmbH 50%              
2688 Tsefaleksiin J01DA01 OSPEXIN 500 MG CAPSULES kapsel 500mg N12 Biochemie GmbH 50%              

39) read nr 2759–2770 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2759 tsiprofloksatsiin J01MA02 BACTIFLOX-250 tablett 250mg N10 MEPHA Ltd. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2760 tsiprofloksatsiin J01MA02 BACTIFLOX-500 tablett 500mg N10 MEPHA Ltd. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2761 tsiprofloksatsiin J01MA02 BACTIFLOX-750 LACTAB tablett 750mg N10 MEPHA Ltd. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2762 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIFLOXINAL tablett 250mg N10 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2763 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIFLOXINAL tablett 250mg N20 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2764 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPRINOL 250 tablett 250mg N10 KRKA, d.d. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2765 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPRINOL 500 tablett 500mg N10 KRKA, d.d. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2766 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPROXIN tablett 250mg N10 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2767 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPROXIN tablett 250mg N100 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2768 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPROXIN tablett 250mg N20 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2769 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPROXIN tablett 500mg N10 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2770 tsiprofloksatsiin J01MA02 CIPROXIN tablett 500mg N20 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil

40) read nr 2853–2854 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2853 varfariin B01AA03 MAREVAN FORTE tablett 5mg N100 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil 100% I26; T82  
2854 varfariin B01AA03 MAREVAN tablett 3mg N100 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil 100% I26; T82  

41) read nr 2875–2899 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
2875 verapamiil C08DA01 ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2876 verapamiil C08DA01 ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2877 verapamiil C08DA01 ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2878 verapamiil C08DA01 ISOPTIN RETARD retardtablett 240mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2879 verapamiil C08DA01 ISOPTIN RETARD retardtablett 240mg N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2880 verapamiil C08DA01 ISOPTIN RETARD retardtablett 240mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2881 verapamiil C08DA01 ISOPTIN tablett 40mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2882 verapamiil C08DA01 ISOPTIN tablett 40mg N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2883 verapamiil C08DA01 ISOPTIN tablett 40mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2884 verapamiil C08DA01 ISOPTIN tablett 80mg N100 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2885 verapamiil C08DA01 ISOPTIN tablett 80mg N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2886 verapamiil C08DA01 ISOPTIN tablett 80mg N50 Abbott GmbH & Co. KG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2887 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL ALPHARMA TABLETS 40 MG tablett 40mg N50 ALPHARMA 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2888 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL- RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N100 ratiopharm 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2889 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL- RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N20 ratiopharm 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2890 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL- RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N50 ratiopharm 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2891 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL-RATIOPHARM N 40 tablett 40mg N100 ratiopharm 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2892 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL-RATIOPHARM N 40 tablett 40mg N20 ratiopharm 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2893 verapamiil C08DA01 VERAPAMIL-RATIOPHARM N 40 tablett 40mg N50 ratiopharm 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2894 verapamiil C08DA01 VEROGALID ER 240 MG retardtablett 240mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rev kardioloogil      
2895 verapamiil C08DA01 VEROGALID ER 240 MG retardtablett 240mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; (I47-I49)** *(1); **rv kardioloogil      
2896 verapamiil C08DA01 VERPAMIL tablett 40mg N100 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2897 verapamiil C08DA01 VERPAMIL tablett 40mg N30 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2898 verapamiil C08DA01 VERPAMIL tablett 80mg N100 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      
2899 verapamiil C08DA01 VERPAMIL tablett 80mg N30 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil      

(1) rv juhul, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja monoteraapia tiasiididiureetikumiga pole olnud efektiivne või on vastunäidustatud

(2) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus ainult primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt pole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l

(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardi infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem

(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud


42) lisas toodud müügiloa hoidja «Alpharma» korral loetakse lisasse kuuluvateks ka müügiloa hoidja nimetusega «Cox Pharmaceuticals» markeeritud pakendid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json